Do deodorants/underarm cosmetics cause cancer? [TURKDERM]
TURKDERM. 2016; 50(3): 99-102 | DOI: 10.4274/turkderm.03443  

Do deodorants/underarm cosmetics cause cancer?

Serap Öztürkcan, Fatmagül Keleş
Department of Dermatology and Venerology, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa,turkey

The effect of deodorant use on breast cancer development has generated considerable interest in both the scientific community and the mainstream media. Primary observational studies and numerous reviews investigating the effect of regular deodorant use on breast cancer development have been undertaken. There is no consensus in this regard. Some epidemiological studies have attempted to directly address the issue of underarm cosmetic use and breast cancer. On the other hand, many studies found no association between antiperspirant use and the risk of breast cancer. There is no difference in the current use of antiperspirant/deodorant products between breast cancer patients and nonaffected matched controls. There is no scientific evidence or research data that ingredients in underarm antiperspirants or deodorants cause cancer.

Keywords: Deodorant, underarm cosmetic, breast cancer, cancer, personal care, side effects, parabens, parahydroxybenzoic acid, triclosan, aluminum-based compounds


Deodorantlar/koltuk altı kozmetikleri kansere neden olur mu?

Serap Öztürkcan, Fatmagül Keleş
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Meme kanserinin gelişiminde deodorant kullanımının etkisi, hem bilim dünyasında hem de medyada ilgi odağı olmuştur. Düzenli deodorant kullanımının meme kanserinin gelişimi üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla çok sayıda derleme ve gözlemsel çalışma yapılmıştır. Bu konuda genel bir uzlaşı sağlanamamıştır. Bazı epidemiyolojik çalışmalarda, meme kanseri ve koltuk altı kozmetik kullanımı konusuna doğrudan değinilmiştir. Diğer yandan birçok çalışmada, meme kanseri riski ve antiperspirant kullanımı arasında ilişki bulunmamıştır. Meme kanseri hastaları ve etkilenmemiş kontroller arasında güncel antiperspirant/deodorant kullanımından kaynaklanan bir fark yoktur. Koltuk altına uygulanan antiperspirantlarda veya deodorantlarda bulunan maddelerin kansere neden olduğuna dair bilimsel bir kanıt ya da araştırma mevcut değildir.

Anahtar Kelimeler: Deodorant, koltuk altı kozmetikleri, meme kanseri, kanser, kişisel bakım, yan etkiler, parabenler, parahidroksibenzoik asit, triklosan, alüminyum bazlı bileşikler


Serap Öztürkcan, Fatmagül Keleş. Do deodorants/underarm cosmetics cause cancer?. TURKDERM. 2016; 50(3): 99-102

Corresponding Author: Serap Öztürkcan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar