Mycobacterium fortuitum infection developing after liposuction [TURKDERM]
TURKDERM. 2003; 37(3): 202-205

Mycobacterium fortuitum infection developing after liposuction

İkbal Esen Aydıngöz1, Nurhan Kocaayan1, Tülin Mansur1, Sevil Gündüz1, Jale Taşçıoğlu2

Rapidly growing mycobacteria (RGM), are widespread saprophytes which may cause opportunistic infections in skin, soft tissue, bone and lungs. The infection usually spreads from contaminated medical equipment or environmental resources like water, earth and dust. In this article a 37-year old, otherwise healthy female patient with a cutaneous RGM infection, appearing with suppurating nodules 4 months after liposuction, has been presented. Histopathological and microbiological investigations led to the diagnosis of Mycobacterium fortuitum infection. A treatment of Amikacin 1g/day produced complete resolution of lesions leaving atrophic scars within 2 months. During follow-up for 1 year, there was no recurrence. The diagnosis of RGM infections is quite difficult
due to the lack of distinguishing clinical findings and the requirements for extra work-up microbiologically. Today cosmetic surgery is increasingly in use. One should think of RGM infections and explore the probable resources, in the skin and soft tissue infections which could develop months after the surgical procedures.

Keywords: Atypical mycobacteria, mycobacterium fortuitum, lipectomy, abscess


Vakumla yağ aspirasyonu sonrası gelişen mycobacterium fortuitum enfeksiyonu

İkbal Esen Aydıngöz1, Nurhan Kocaayan1, Tülin Mansur1, Sevil Gündüz1, Jale Taşçıoğlu2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümü

Doğada sıklıkla saprofit olarak bulunan, hızlı üreyen mikobakteri (HÜM)'ler deri, yumuşak doku, kemik ve akciğerde fırsatçı enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Enfeksiyon, genellikle bulaşlı tıbbi araç gereç veya su, toz ve toprak gibi kaynaklardan yayılır. Bu makalede sağlıklı, 37 yaşında, bir kadın hastada vakumla yağ aspirasyonu (VYA)'ndan 4 ay sonra, apseleşen nodüllerle ortaya çıkan, yapılan histopatolojik ve mikrobiyolojik incelemeler sonucunda Mycobacterium fortuitum izole edilen, bir kütanöz HÜM olgusu sunulmaktadır. Amikasin 1 gr/gün ile 2 ay süreyle tedavi edilen hastanın lezyonları atrofik skarlarla tamamen iyileşti. Bir yıllık takip süresinde nüks görülmedi. Hızlı üreyen mikobakteri enfeksiyonlarında gerek ayırt ettirici klinik bulguların olmayışı gerekse mikroorganizmaya özgü ek işlemlere ihtiyaç duyulması nedenleriyle tanıyı koyabilmek oldukça güçtür. Günümüzde kozmetik cerrahi giderek daha geniş uygulama alanı bulmaktadır. Bu işlemlerden aylar sonra gelişebilen deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, HÜM gibi nadir patojenler de ayırıcı tanıda düşünülmeli ve buna yönelik ayrıntılı mikrobiyolojik incelemeler yanında olası enfeksiyon kaynakları da araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Atipik mikobakteriler, mycobacterium fortuitum, lipektomi, abse


İkbal Esen Aydıngöz, Nurhan Kocaayan, Tülin Mansur, Sevil Gündüz, Jale Taşçıoğlu. Mycobacterium fortuitum infection developing after liposuction. TURKDERM. 2003; 37(3): 202-205


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar