Drug induced psoriasis [TURKDERM]
TURKDERM. 2002; 36(2): 105-109

Drug induced psoriasis

Emel Fetil1, Turna İlknur1, Bahar Birgin1, Şebnem Özkan1, Ali tahsin Güneş1, Barış Öztürk2, Esra Ünsay2, Doğuş Ağdanlı2

Background and design: Various provoking factors have been affecting the clinical course of psoriasis and drugs have an important role among these factors. Materials and methods: A list of drugs were arranged which have been known to provoke psoriasis. Then, drugs that had been taken by 156 psoriasis patients who were hospitalized in our clinic were determined. Results: Among those patients, 47.43% (74 patients) used drugs that have been indicated as provoking psoriasis, 26.28% (41 patients) used drugs that have not been indicated as provoking psoriasis and 26.28% (41 patients) did not take any drug. Conclusion: The importance of not using provoking drugs in psoriasis patients has been emphasized.

Keywords: Psoriasis, drug


İlaçla uyarılan psoriyazis

Emel Fetil1, Turna İlknur1, Bahar Birgin1, Şebnem Özkan1, Ali tahsin Güneş1, Barış Öztürk2, Esra Ünsay2, Doğuş Ağdanlı2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II Aktif Eğitim Öğrencileri

Psoriyaziste klinik bulguların gelişiminde çeşitli etmenlerin rolleri bulunmaktadır. Bu etmenlerin arasında ilaçların da önemli bir yeri vardır. Bu çalışmada, kaynaklarda konu ile ilgili çalışmalar incelenerek psoriyazisi uyardığı bildirilen ilaçların taramasının yapılması yanında, kliniğimizde yatarak sağaltım gören 156 psoriyazis olgusunun klinik aktivasyon öncesinde kullandıkları ve sağaltım sırasında aldıkları ilaçların da dökümü yapılmıştır. Bu olgulardan 74'ünde (%47.43) psoriyazisi uyardığı bildirilen ilaçların, 41'inde (%26.28) psoriyazisi uyardığı bildirilenlerin dışında ilaçların kullanıldığı, 41'inde (%26.28) ise hiçbir ilacın kullanılmadığı belirlenmiştir. Kaynak bilgileri ışığında psoriyazisi uyaran ilaçların etkileri tartışılmış ve psoriyazis olgularında dermatozu uyardığı bildirilen ilaç kullanımından kaçınılmasının önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Psoriyazis, ilaç


Emel Fetil, Turna İlknur, Bahar Birgin, Şebnem Özkan, Ali tahsin Güneş, Barış Öztürk, Esra Ünsay, Doğuş Ağdanlı. Drug induced psoriasis. TURKDERM. 2002; 36(2): 105-109


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar