Development of Epidermoid Carcinoma in a Young patient with Pressure Ulcer [TURKDERM]
TURKDERM. 2006; 40(B): 71-73

Development of Epidermoid Carcinoma in a Young patient with Pressure Ulcer

Ebru Güler1, Ayten Ferahbaş1, Ekrem Aktaş1, Olgun Kontaş2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Turkey
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Turkey

Epidermoid carcinoma may occur as a complication in chronic granulomas or scars of various diseases, and also thermal injury, chemical carcinogenesis, chronic radiation and HPV. A 23-year-old man, who became paraplegic after meningocele operation, had a 6-year history of pressure ulcers at the gluteal region, and complained about a draining and bad smelling tumor at the same region for last three months. He was clinically and histopathologically diagnosed as epidermoid carcinoma. It is important to follow paraplegic patients with pressure ulcer closely, because there is high risk of progression to epidermoid carcinoma.

Keywords: Epidermoid carcinoma, pressure ulcer


Genç Yaşta Basınç Ülseri Zemininde Gelişen Epidermoid Karsinom Olgusu

Ebru Güler1, Ayten Ferahbaş1, Ekrem Aktaş1, Olgun Kontaş2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Epidermoid karsinom, uzun süreli kronik granülomlar sonucunda veya skar oluşumuna yol açan hastalıkların bir komplikasyonu olarak ortaya çıkabildiği gibi, termal faktörler, kimyasal karsinojenler, kronik radyasyon ve Human Papilloma Virus (HPV) gibi bazı etkenler de hastalığın etyolojisinde sorumlu tutulmaktadır. Meningosele bağlı operasyon sonrası paraplejik olan ve 6 yıldır gluteal bölgesinde basınç ülserleri bulunan 23 yaşındaki erkek hasta, son 3 aydır bu bölgede akıntılı, kötü kokulu, deriden kabarık kitle nedeni ile başvurdu. Klinik ve histopatolojik olarak epidermoid karsinom tanısı aldı. Paraplejik hastalarda uzun süre iyileşmeyen basınç ülseri üzerinde karsinom gelişme riskinin yüksek olmasından dolayı bu hastaların erken tanı açısından yakın takipleri önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Epidermoid karsinom, basınç ülseri


Ebru Güler, Ayten Ferahbaş, Ekrem Aktaş, Olgun Kontaş. Development of Epidermoid Carcinoma in a Young patient with Pressure Ulcer. TURKDERM. 2006; 40(B): 71-73

Corresponding Author: Ebru Güler, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar