Cytodiagnosis of zosteriform cutaneous metastases from breast cancer with Tzanck smear: Report of a case with histopathological correlation [TURKDERM]
TURKDERM. 2019; 53(1): 36-37 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2018.09465  

Cytodiagnosis of zosteriform cutaneous metastases from breast cancer with Tzanck smear: Report of a case with histopathological correlation

Sema Aytekin1, Şirin Yaşar1, Fatih Göktay1, Pembegül Güneş2, Bala Başak Öven3
1University of Health Sciences, İstanbul Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey
2University of Health Sciences, İstanbul Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, İstanbul, Turkey
3University of Health Sciences, İstanbul Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Clinic of Medical Oncology, İstanbul, Turkey

Cytological examination is currently used as a Tzanck smear in vesiculo-bullous disease, and in plaque or nodular lesions such as cutaneous leishmaniasis, mastocytosis and tumoral lesions in dermatology. Zona is common in patients with malignancy and treatment should be initiated in the first three days. For this reason, Tzanck smear is a quick, practical examination that very important to distinguish zosteriform sited cutaneous metastasis and zona.

Keywords: Tzanck smear, zona, breast cancer


Zosteriform kutanöz meme kanseri metastazında sitolojik tanı: Histopatolojik korelasyon ile olgu sunumu

Sema Aytekin1, Şirin Yaşar1, Fatih Göktay1, Pembegül Güneş2, Bala Başak Öven3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul
2ağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul
3ağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji, İstanbul

Tzanck smear dermatolojide vezikülobüllöz hastalıklar ile kutanöz leishmaniasis, mastositoz ve tümöral lezyonlar gibi plak veya nodüler lezyonlarda tanısal amaçlı kullanılmaktadır. Zona, maligniteli hastalarda sık görülür ve tedavi ilk üç günde başlatılmalıdır. Bu nedenle, Tzanck yayma zosteriform yerleşimli kutanöz metastaz ve zona ayırımında yardımcı olan hızlı, pratik bir incelemedir.

Anahtar Kelimeler: Tzank yayma, zona, meme kanseri


Sema Aytekin, Şirin Yaşar, Fatih Göktay, Pembegül Güneş, Bala Başak Öven. Cytodiagnosis of zosteriform cutaneous metastases from breast cancer with Tzanck smear: Report of a case with histopathological correlation. TURKDERM. 2019; 53(1): 36-37

Corresponding Author: Sema Aytekin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar