Ustekinumab associated bullous pemphigoid in a psoriasis patient and a review of the literature [TURKDERM]
TURKDERM. 2019; 53(1): 32-35 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2018.11354  

Ustekinumab associated bullous pemphigoid in a psoriasis patient and a review of the literature

Seçil Vural1, Mustafa Gündoğdu1, Pelin Ertop1, Hatice Şanlı1, Pınar Korkmaz1, Aylin Okçu Heper2, Nihal Kundakçı1
1Ankara University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Ankara, Turkey
2Ankara University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, Turkey

Ustekinumab is a Food and Drug Administration-approved (2009) novel treatment for psoriasis patients. This anti-interleukin-12/23p40 monoclonal antibody is effective in the treatment of plaque psoriasis and psoriatic arthritis. Several drugs, including anti-tumor necrosis factoralpha agents, used for psoriasis have been reported to induce or cause bullous pemphigoid (BP). A psoriasis patient presented with bullous lesions appearing on the extremities, groin, and axillary region four weeks after ustekinumab therapy. The patient was diagnosed with druginduced BP. Ustekinumab was discontinued and the patient was treated with topical steroids and acitretin. The BP lesions did not recur in the twelve-month follow-up, after cessation of the steroids. Even though several drugs are related to the induction of BP, ustekinumab is included in this list recently. The resolution of BP after discontinuation of ustekinumab favors the diagnosis of drug-induced BP.

Keywords: Psoriasis, ustekinumab, adverse effect, bullous pemphigoid


Psoriazis hastasında ustekinumab ile ilişkili gelişen büllöz pemfigoid ve literatür derlemesi

Seçil Vural1, Mustafa Gündoğdu1, Pelin Ertop1, Hatice Şanlı1, Pınar Korkmaz1, Aylin Okçu Heper2, Nihal Kundakçı1
1Ankara Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇ Dermatoloji̇ Ana Bi̇li̇m Dalı
2Ankara Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇ Patoloji̇ Ana Bi̇li̇m Dalı

Ustekinumab, psoriazis hastaları için Gıda ve İlaç İdaresi tarafından 2009 yılında onaylanan yeni bir tedavi ajanıdır. İnterlökin-12/23’ün p40 subünitini hedef alan bu monoklonal antikor, plak psoriazis ve psoriatik artrit tedavisinde etkilidir. Literatürde şimdiye kadar anti-tümör nekroz faktörü-alfa grubu ilaçların da içinde yer aldığı pek çok ilaç büllöz pemfigoid (BP) gelişiminden sorumlu tutulmuştur. Kliniğimize bir psoriazis hastası ilk ustekinumab enjeksiyonundan dört hafta sonra ekstremiteler, kasık ve aksillar bölgede büllöz lezyonlar ile başvurdu. Hastaya ilaçla indüklenen BP tanısı koyuldu. Ustekinumab kesildi ve hasta topikal steroid ve asitretin ile tedavi edildi. BP steroid kesilmesinden sonraki on iki aylık takipte tekrarlamadı. BP’ye sebep olan ilaçların olduğu listeye ustekinumab çok yakın bir zamanda eklenmiştir. Ustekinumabın kesilmesinden sonra BP’nin tekrarlamaması ilaç ilişkili BP tanısını desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Psoriazis, ustekinumab, yan etki, büllöz pemfigoid


Seçil Vural, Mustafa Gündoğdu, Pelin Ertop, Hatice Şanlı, Pınar Korkmaz, Aylin Okçu Heper, Nihal Kundakçı. Ustekinumab associated bullous pemphigoid in a psoriasis patient and a review of the literature. TURKDERM. 2019; 53(1): 32-35

Corresponding Author: Seçil Vural, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar