Purpura fulminans: case report [TURKDERM]
TURKDERM. 2002; 36(4): 292-294

Purpura fulminans: case report

Selma Sönmez Ergün1, Ulviye Atılganoğlu2, Işıl Kurşun1

Background: Purpura fulminans is a devastating disorder characterized by rapidly progressing hemorrhagic necrosis of the skin, vascular collapse, and disseminated intravascular coagulation. Most often, the disorder results in severe skin loss, but it can also result in the need for extremity amputations. Observation: The case of a 57 year old female requiring debridmans and grafting of right gluteal and right-left thighs and crura due to purpura fulminans is presented.

Keywords: Purpura fulminans, adult


Purpura fulminans: Olgu sunumu

Selma Sönmez Ergün1, Ulviye Atılganoğlu2, Işıl Kurşun1
1SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği
2SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Purpura fulminans hızlı seyir gösteren, vasküler kollapsa, dissemine intravasküler koagülasyona (DIC) ve ciddi cilt kayıplarına ve hatta ekstremite ampütasyonlarına neden olabilen bir hastalıktır. Bu çalışmada, purpura fulminans nedeniyle her iki kol, sağ kalça, sağ ve sol uyluk-bacak bölgesinde tam katlı nekrozlar oluşan ve debriman ve greftleme ile tedavi edilen 57 yaşındaki bayan hasta sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Purpura fulminans, eriflkin


Selma Sönmez Ergün, Ulviye Atılganoğlu, Işıl Kurşun. Purpura fulminans: case report. TURKDERM. 2002; 36(4): 292-294


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar