A childhood cutaneous miliary sarcoidosis case [TURKDERM]
TURKDERM. 2002; 36(2): 138-141

A childhood cutaneous miliary sarcoidosis case

Ahmet Metin1, Serdar Uğraş2, Ömer Çalka1, Yaşar Cesur3

Sarcoidosis is a noncaseating granulomatous multisystem disease of unknown origin. Skin lesions in children are rare and shows some clinical and prognostic differences compare to adults.
A 3.5-year-old boy hospitalised in pediatric clinic because of arthralgia was found abnormally skin appearence. On dermatological consultation slight rash, ichtiosiform dryness and micropapul formation was seen on his skin. Histological examination of the biopsy material taken from the skin showed small noncaseous granulomas and to our knowledge, the patient was evaluated as a second case of cutaneous miliary sarcoidosis occured in a child in the literature.

Keywords: Cutaneous, miliary sarcoidosis, sarcoidosis, child case


Çocukluk çağında görülen bir kutanöz miliyer sarkoidoz olgusu

Ahmet Metin1, Serdar Uğraş2, Ömer Çalka1, Yaşar Cesur3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı

Sarkoidoz nedeni tam bilinmeyen multisistemik, nonkazeöz granülomatöz bir hastalıktır. Çocuklarda ender olup klinik bulgu ve prognozu bakımından yetişkinlere göre bazı farklılıklar sergileyebilir. Artralji nedeniyle pediyatri kliniğine yatırılan ve rutin incelemeleri normal bulunan 3.5 yaşındaki bir erkek hastanın konsültasyonunda deride iktiyoziform kuruluk ve yaygın, kırmızı ve kahve renkli makülopapüler lezyonlar vardı. Deriden alınan biyopsinin histopatolojik incelemesinde küçük nonkazeöz granülomları bulunan hasta literatürde çocuk bir hastada ikinci kez görüldüğü kanısına varılan kutanöz miliyer sarkoidoz olarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Kutanöz, miliyer sarkoidoz, sarkoidoz, çocuk olgu


Ahmet Metin, Serdar Uğraş, Ömer Çalka, Yaşar Cesur. A childhood cutaneous miliary sarcoidosis case. TURKDERM. 2002; 36(2): 138-141


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar