The clinical characteristics and the frequency of metastatic cutaneous tumors among primary skin tumors [TURKDERM]
TURKDERM. 2013; 47(3): 166-169 | DOI: 10.4274/turkderm.24196  

The clinical characteristics and the frequency of metastatic cutaneous tumors among primary skin tumors

Güldehan Atış1, Gülşen Tükenmez Demirci1, İlknur Kıvanç Atunay1, Damlanur Sakız2
1Şişli Etfal Training And Research Hospital, Dermatology Department, İstanbul, Turkey
2Şişli Etfal Training And Research Hospital, Pathology Department, İstanbul, Turkey

Background and Design: Our aim was to find out the ratio of cutaneous metastatic tumors among all cutaneous and skin appendage tumors and to establish their clinical characteria
Material-methods: We scanned the histopathological diagnoses of all the skin tumors records from the archives between 2006 to 2012 and recorded the age, gender, the diagnosis of internal malignancy, the type of cutenous lesion, the location and the period between the appearance of the primary malignancies and cutaneous metastases.
Results: We found that 20 (0,48%) out of 4126 skin tumors were diagnosed as cutaneous metastatic tumors. Ten of the patients were men and ten of them were women ( median age of 51,3±18,34). When considered primary internal malignancies of these patients 6 patients with gastroenterologic malignancy, 4 patients with lung cancer, 4 patients with breast cancer, 3 patients with malignant melanoma, 1 patient with Ewing sarcoma, 1 with acute myeloblastic leukemia and 1 with prostatic cancer were diagnosed. The clinical appearance of the tumors were as follows; 14 nodule, 2 eczematized plaque, 2 papule, 1 papulonodule, 1 infitrated plaque. The localizations of the cutaneous metastatic tumors were as follows; 7 lesions on the anterior trunk, 5 lesions on the abdominal wall, 2 lesions on the back, 2 lesions on the thigh, 2 lesions on the scalp, 1 on the anterior arm, 1 on the inguinal site. We found that 3 patients (15 % ) attended with cutaneous metastatic tumors before the diagnosis of internal malignancies while 17 patients (85 %) attended 18,97±24,76 months (1,5 -109 months) after the diagnosis of internal malignancies.
Conclusion: Cutaneous metastatic tumors are rarely seen skin lesions. We found that cutaneous metastatic tumors are mostly nodular and with trunk localization. It is important to recogniza these tumors, because they address primary internal tumor

Keywords: Cutaneous, metastasis, nodule


Derinin metastatik tümörlerinin primer deri tümörleri arasındaki sıklığı ve klinik özellikleri

Güldehan Atış1, Gülşen Tükenmez Demirci1, İlknur Kıvanç Atunay1, Damlanur Sakız2
1Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Derinin metastatik tümörlerinin, deri ve deri eki tümörleri arasındaki sıklığını ve klinik özelliklerini tespit etmek.
Gereç ve yöntem: 2006-2012 yılları arasında histopatolojik inceleme sonucunda deri ve deri eki tümörü tanısı alan tüm hastalar hastanemiz arşivlerinden taranarak tespit edildi. Bu deri tümörleri içerisinden deri metastazı tanısı alan hastaların yaş ve cinsiyeti, internal malignite tanısı, deri lezyonunun tipi, lokalizasyonu ve internal malignite ile ilişkili ortaya çıkış süresi kayıt edildi.
Bulgular: Histopatolojik inceleme sonucunda 4126 deri ve deri eki tümörü tanısı konan biyopsi örneği içerisinden 20’sinin (%0,48) derinin metastatik tümörü tanısı aldığı tespit edildi. Bu tanıyı alan olguların 10’u erkek, 10’u kadın ve yaş ortalamaları 51,3 ±18,34’dü. Altı hastada gastrointestinal sistem 4 hastada akciğer kanseri 4 hastada meme kanseri, 3 hastada malign melanom,1 hastada Ewing sarkomu 1 hastada akut miyeloblastik lösemi (AML) ve 1 hastada da prostat kanseri derideki metastazın kaynağı olarak tespit edildi. Metastatik deri lezyonlarının 14 ‘ü nodül, 2’si ekzematize plak, 2’si papül, 1’i papülonodül, 1’i infiltre plak şeklindeydi. Metastatik tümörlerin lokalizasyonları incelendiğinde 7 olguda göğüs ön duvarı 5 olguda abdomen, 2 olguda sırt, 2 olguda uyluk 2 olguda saçlı deri, 1 olguda ön kol ve 1 olguda ise inguinal bölge yerleşim bölgesiydi. Sadece 3 olgunun (% 15) internal malignite tanısı öncesinde deri metastazı tanısı aldığı, 17 olgunun (%75) ise internal malignite tanısından ortalama 18,97±24,76 ay (1,5 -109 ay) sonra deriye metastaz tanısı aldığı tespit edildi.
Sonuç: Derinin metastatik tümörleri nadir rastlanan tümörlerdir. Bu çalışmada deri metastazlarının en sık nodüler lezyonlar şeklinde ve gövde tutulumları ile başvurduğu gözlenmiştir. Bu tümörlerin kaynak aldıkları internal maligniteyi göstermeleri açısından dermatologlar tarafından tanınmaları önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kutanöz, metastaz, nodül


Güldehan Atış, Gülşen Tükenmez Demirci, İlknur Kıvanç Atunay, Damlanur Sakız. The clinical characteristics and the frequency of metastatic cutaneous tumors among primary skin tumors. TURKDERM. 2013; 47(3): 166-169

Corresponding Author: Güldehan Atış, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar