Pigmented Bowen’s disease (Bowenoid Papulosis) dermoscopically mimicking melanoma [TURKDERM]
TURKDERM. 2019; 53(2): 73-75 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2018.26818  

Pigmented Bowen’s disease (Bowenoid Papulosis) dermoscopically mimicking melanoma

Güldehan Atış1, Şirin Yaşar1, Fatih Göktay1, Sema Aytekin1, Pembegül Güneş2
1Universitiy of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Dermatology
2Universitiy of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Pathology

Pigmented Bowen’s disease (PBD) is a rare variant of Bowen's disease. It is important to distinguish PBD from other pigmented skin lesions such as solar lentigo, pigmented actinic keratosis, keratoacanthoma, seborrheic keratosis, pigmented basal cell carcinoma, Spitz/Reed nevus, blue nevus, melanocytic nevi and melanoma. Dermoscopy is a useful, non-invasive method commonly used in the differential diagnosis of pigmented lesions. Here, we report a 51-year-old man with PBD, which was dermoscopically mimicking melanoma and was associated with human papilloma virus infection.

Keywords: Pigmented Bowen’s Disease, dermoscopy, melanoma


Dermoskopik olarak melanomu taklit eden pigmente Bowen Hastalığı (Bowenoid Papülozis)

Güldehan Atış1, Şirin Yaşar1, Fatih Göktay1, Sema Aytekin1, Pembegül Güneş2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Pigmente Bowen Hastalığı (PBH), Bowen hastalığının nadir görülen bir varyantıdır. Solar lentigo, pigmente aktinik keratoz, keratoakantoma, seboreik keratozis, pigmente bazal hücreli karsinoma, Spitz/Reed nevüs, blue nevüs, melanositik nevüs ve melanoma gibi diğer pigmente deri lezyonlarından ayırt etmek önem taşımaktadır. Dermoskopi, pigmente lezyonların ayırıcı tanısında sıklıkla kullanılan, faydalı, invaziv olmayan bir tanı yöntemidir. Burada, 51 yaşında dermoskopik olarak melanomu taklit eden, Human Papilloma Virüs enfeksiyonu ile ilişkili bir PBH olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pigmente Bowen hastalığı, dermoskopi, melanom


Güldehan Atış, Şirin Yaşar, Fatih Göktay, Sema Aytekin, Pembegül Güneş. Pigmented Bowen’s disease (Bowenoid Papulosis) dermoscopically mimicking melanoma. TURKDERM. 2019; 53(2): 73-75

Corresponding Author: Güldehan Atış, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar