Lupus miliaris disseminatus faciei: A case report [TURKDERM]
TURKDERM. 2002; 36(2): 146-149

Lupus miliaris disseminatus faciei: A case report

Ahmet Metin1, Ömer Çalka1, Serdar Uğraş2, Eda Kıroğlu1

Lupus miliaris disseminatus faciei (LMDF) is an etiologically unknown facial granulomatous disease mostly seen in young adults and both sexes. Clinically, it is characterized by the formation of multiple red papules, symmetrically localized on the face. Although most lesions regress within a few years, even without treatment, disfiguring scars remain on the face. LMDF can be cured without scar formation when therapies are started in the early phase of the disease. Here, we present a 32-year-old male whose disease was determined at the early phase and treated with systemic tetracycline successfully without developing scars.

Keywords: Lupus miliaris disseminatus faciei, acne agminata, tetracycline therapy.


Lupus miliyaris disseminatus fasiyei: bir olgu sunumu

Ahmet Metin1, Ömer Çalka1, Serdar Uğraş2, Eda Kıroğlu1
1Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Lupus miliyaris disseminatus fasiyei (LMDF) sebebi bilinmeyen, her iki cinste ve daha çok genç erişkinlerde görülen yüzün granülomatöz bir hastalığıdır. Klinik olarak yüzde simetrik şekilde ortaya çıkan çok sayıda kırmızı papüllerle karakterizedir. Lezyonların çoğu birkaç yıl içerisinde tedavi edilmeden gerilerse de yüzde kalıcı görünüm bozukluğuna yol açan skar bırakırlar. Hastalık erken dönemde saptanır ve tedavi başlanırsa skar bırakmadan iyileşebilir. Burada hastalığı erken dönemde saptanan ve sistemik tetrasiklin ile skar oluşumu gelişmeden başarılı şekilde tedavi edilen 32 yaşında erkek bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Lupus miliyaris disseminatus fasiyei, akne agminata, tetrasiklin tedavisi.


Ahmet Metin, Ömer Çalka, Serdar Uğraş, Eda Kıroğlu. Lupus miliaris disseminatus faciei: A case report. TURKDERM. 2002; 36(2): 146-149


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar