E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A challenging diagnosis: Recurrent nevus or melanoma [TURKDERM]
TURKDERM. 2020; 54(2): 62-65 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2019.34270

A challenging diagnosis: Recurrent nevus or melanoma

Gonca Elçin1, Sema Koç Yıldrım2, Özay Gököz3, Sibel Doğan Günaydın1, Önder Bozdoğan4, Harald Kittler5
1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Ankara, Turkey
2Afyonkarahisar State Hospital, Clinic of Dermatology, Afyonkarahisar, Turkey
3Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, Turkey
4Ankara Numune Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, Ankara, Turkey
5Medical University of Vienna, Department of Dermatology, Vienna, Austria

Recurrent pigmentations on scars after melanocytic tumor excision can be confusing due to its similarities to melanoma. Meanwhile, these conditions which can be mixed with malignant conditions also cause difficulties in diagnosis. Herein, we present a melanoma case developed on a scar region after a while later compound nevus excision.

Keywords: Melanoma, recurrent nevus, recurrent melanocytic lesion

Zorlayıcı bir tanı: Tekrarlayan nevüs veya melanom

Gonca Elçin1, Sema Koç Yıldrım2, Özay Gököz3, Sibel Doğan Günaydın1, Önder Bozdoğan4, Harald Kittler5
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar, Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
5Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Viyana, Avusturya

Melanositik tümör eksizyonu sonrası skar üzerinden gelişen pigmentasyonlar, melanoma benzerlikleri nedeniyle kafa karıştırıcı olabilmektedir. Malignite ile karışabilen bu durumlar, tanıda güçlüklere de neden olmaktadır. Bu çalışmada, birleşik nevüs eksizyonundan kısa bir süre sonra skar yerinden gelişmiş bir melanom olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Melanom, rekürren nevüs, rekürren melanositik lezyon

Gonca Elçin, Sema Koç Yıldrım, Özay Gököz, Sibel Doğan Günaydın, Önder Bozdoğan, Harald Kittler. A challenging diagnosis: Recurrent nevus or melanoma. TURKDERM. 2020; 54(2): 62-65

Corresponding Author: Sema Koç Yıldrım, Türkiye
LookUs & Online Makale