Botulinum toxin and use in dermatology [TURKDERM]
TURKDERM. 2002; 36(2): 92-96

Botulinum toxin and use in dermatology

Vahide Baysal1, Mehmet Yıldırım1

Botulinum toxin cause paralysis by means of blocking the release of acetylcholine from presynaptic neurons in neuromuscular end plate, used in several diseases therapeutically and good results are achieved. In this article, bacteriology and pharmacology of the botulinum toxin and its clinical use in dermatology is reviewed.

Keywords: Botulinum toxin, dermatology


Botulinum toksini ve dermatolojide kullanımı

Vahide Baysal1, Mehmet Yıldırım1
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Nöromusküler kavşakta presinaptik nöronlardan asetilkolin salınmasını engelleyerek paralizi oluşturan botulinum toksini tedavi amaçlı olarak çeşitli hastalıklarda kullanılmış ve iyi sonuçlar alınmıştır. Bu yazıda botulinum toksininin bakteriyolojisi ve farmakolojisi incelenmiş ve dermatolojide kullanımı ile ilgili bilgiler gözden geçirilerek sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Botulinum toksini, dermatoloji


Vahide Baysal, Mehmet Yıldırım. Botulinum toxin and use in dermatology. TURKDERM. 2002; 36(2): 92-96


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar