Mycophenolate mofetil in dermatology [TURKDERM]
TURKDERM. 2002; 36(1): 68-71

Mycophenolate mofetil in dermatology

Ayşın Köktürk1, Güliz İkizoğlu1

Mycophenolate mofetil is a potent immunosupressor agent, found its place in the dermatological treatment in the recent years, after it was proved to be effective in the prevention and treatment of acute renal allograft rejection. It was first used in 1975 for the treatment of psoriasis, and then considered as an effective and safe treatment modality for autoimmune bullous diseases. Clinical studies support the opinion that mycophenolate mofetil can be an alternative treatment for a spectrum of autoimmune and inflammatory skin diseases.

Keywords: Mycophenolate mofetil, skin diseases, psoriasis, bullous dermatoses


Dermatolojide mikofenolat mofetil

Ayşın Köktürk1, Güliz İkizoğlu1
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Akut renal allogreft rejeksiyonunun önlenmesinde ve tedavisinde etkin bir ilaç olduğu anlaşıldıktan sonra, mikofenolat mofetil, son yıllarda dermatolojide de kullanım alanı bulmuş güçlü bir immünsupresandır. Dermatolojide kullanımı 1975'de psoriasiste mikofenolik asitin etkinliğinin gösterilmesiyle başlamış; daha sonraki yıllarda da büllöz hastalıklarda etkin ve güvenilir bir ilaç olarak tedavi alternatifleri arasında yer almaya başlamıştır. Yapılan çalışmalar mikofenolat mofetilin diğer otoimmün ve inflamatuar deri hastalıklarında da alternatif bir tedavi olabileceğiyle ilgili görüşleri desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Mikofenolat mofetil, deri hastalıkları, psöriazis, büllöz dermatozlar


Ayşın Köktürk, Güliz İkizoğlu. Mycophenolate mofetil in dermatology. TURKDERM. 2002; 36(1): 68-71


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar