Correlation between PASI and Histopathologic Score in the Assessment of Methotrexate Efficacy in Psoriasis [TURKDERM]
TURKDERM. 2002; 36(2): 110-114

Correlation between PASI and Histopathologic Score in the Assessment of Methotrexate Efficacy in Psoriasis

Fatma Aydın1, Levent Yıldız2, Nilgün Şentürk1, Tayyar Cantürk1, Ahmet Yaşar Turanlı1

Background and Design: Twenty-one patients with severe plaque psoriasis treated with methotrexate were included in this study. One of our aims was to determine the correlation between clinical efficacy and histopathologic changes. The other one was to determine the value of histopathologic evaluation in the decision of treatment and follow-up periods. Materials and Methods: Methotrexate was given intramuscularly, as 15 mg at the beginning, than 25 mg in a
single dose weekly. PASI and histopathologic evaluation were performed before treatment, at the end of 1st and 3rd months. Histopathologic evaluation has been performed for histopathologic score.
Results: At the end of the third month, pretreatment PASI score and histopathologic score decreased % 93 and % 49.2, respectively. Histopathologic improvement was correlated with clinical improvement but not as good as latter. Relapse of the disease was observed in 13 patients after 4 months. In conclusion, when making the decision of therapy cessation, we should not only rely on clinical assessment, but also histopathologic evaluation. For this purpose development of histopathologic score may be beneficial in the determination of treatment period.

Keywords: Methotrexate, psoriasis, histopathologic score


Psoriasiste metotreksat etkinliğinin değerlendirilmesinde pasi-histopatolojik skor ilişkisi

Fatma Aydın1, Levent Yıldız2, Nilgün Şentürk1, Tayyar Cantürk1, Ahmet Yaşar Turanlı1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Metotreksat tedavisi alan plak tip şiddetli psoriasis vulgarisli 21 hasta çalışmaya alındı. Amaçlarımızdan biri, psoriasisli hastalarda metotreksatın klinik etkinliğinin histopatolojik bulgular ile korelasyonunu tespit etmekti. Diğer amacımız ise, histopatolojik değerlendirmenin, tedavi ve takip sürelerinin belirlenmesindeki önemini saptamaktı. Metotreksat başlangıçta haftalık tek doz 15 mg, sonraki haftalarda 25 mg dozda intramusküler olarak uygulandı. Histopatolojik tetkik ve PASI değerlendirmesi tedavi öncesi, 1. ve 3.ay sonunda yapıldı. Histopatolojik değerlendirme geliştirilen histopatolojik skor ile yapıldı. Tedavi öncesi PASI değeri, 3.ay sonunda % 93, tedavi öncesi histopatolojik skor, 3.ay sonunda % 49.2 oranında azaldı. Histopatolojik iyileşme klinik iyileşme ile korelasyon göstermekle birlikte klinik iyileşme kadar iyi değildi. Kontrole gelen hastaların 13'ünde ortalama 4 ay sonra lezyonlarda relaps görüldü. Sonuç olarak tedavinin kesilmesine karar verilirken sadece klinik iyileşmeye bakılmaması, aynı zamanda histopatolojik kontrolün de yapılması gereklidir. Bu amaçla geliştirilecek bir histopatolojik skorun kullanılmasının tedavi süresinin belirlenmesinde faydalı olacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Metotreksat, psoriasis, histopatolojik skor


Fatma Aydın, Levent Yıldız, Nilgün Şentürk, Tayyar Cantürk, Ahmet Yaşar Turanlı. Correlation between PASI and Histopathologic Score in the Assessment of Methotrexate Efficacy in Psoriasis. TURKDERM. 2002; 36(2): 110-114


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar