TURKDERM: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Sıçanlarda Radyofrekans Elektrocerrahi İle Oluşturulmuş Yarada Trombositten Zengin Plazma, Trombositten Fakir Plazma ve Topikal Serum Fizyolojik Tedavisinin Yara İyileşmesine Etkisinin Klinik ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi
Clinical and histopathological evaluation of the effects of platelet rich plasma, platelet poor plasma and topical serum physiologic treatment on wound healing caused by radiofrequency electrosurgery
Aslı Duran, Sirin Yasar, Sema Aytekin, Pembegul Gunes, Riza Adaleti, Alpay Duran


2.
Darier Hastalığı: Dokuz Olgunun Klinik Ve Demografik Özellikleri
Darier Disease: Clinical and Demographic Features of Nine Cases
Sevil Savaş, Ayşe Esra Koku Aksu, Ebru Sarıkaya, Cem Leblebici, Mehmet Salih Gurel


3.
Anaokulu Öğrencilerinde Güneşten Korunma Davranışlarının Geliştirilmesi: Sistematik Derleme
Development of Sun Protection Behaviors in Preschoolers: A Systematic Review
Adem Sümen, Selma Öncel


4.
Şiddetli Atopik Dermatitli Olguda Areolar Friksiyonel Melanozis: Çarpıcı Dermoskopi ile Olgu Sunumu
Frictional Melanosis of the Areola Associated With Severe Atopic Dermatitis: A Case Report with Striking Dermoscopy
Sema Aytekin, Şirin Yaşar, Fatih Göktay, Filiz Cebeci, Pembegül Güneş


5.
Meme başı ve areolanın idiyopatik hiperkeratozu: iki olgu sunumu
Idiopathic hyperkeratosis of the nipple and areola: a report of two cases
Gülhan Gürel, Sevinç Şahin, Emine Çölgeçen


6.
Kronik myelomonositer lösemide mikst tip matür plasmositoid dendritik hücreli tümörün spesifik kutanöz tutulumu
Specific cutaneous involvement of mixed-type mature plasmacytoid dendritic cell tumor in chronic myelomonocytic leukemia
Pelin Üstüner, Ali Balevi, Mustafa Özdemir, Cuyan Demirkesen


7.
Konfluent Retikule Papillomatozisin Tetrasiklin ve Mupirosin ile Başarılı Tedavisi
Successful Treatment of Konfluent Retikule Papillomatozisin with Tetracycline and Mupirocin
Hatice Ataş, Havva Özge Keseroğlu, Müzeyyen Gönül, Fatma Aksoy Khurami