TURKDERM: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Kafa derisinde sıradışı yerleşimli liken sclerosus et atrophicus olgusu
A case of Lichen sclerosus et atrophicus on the scalp with unusual localization
Hatice Ataş, Müzeyyen Gönül, Aysun Gokçe, Hasan Benar


2.
Psoriazis hastalarında kan homosistein, folik asit, vitamin B12 ve vitamin B6 düzeyleri.
Blood homocysteine, folic acid, vitamin B12 and vitamin B6 levels in psoriasis patients.
Meltem Uslu, Neslihan Şendur, Ekin Şavk, Aslıhan Karul, Didem Kozacı, Cengiz Gökbulut, Göksun Karaman, İmran Kurt Ömürlü


3.
Psoriazisde komorbiditeler: Psoriazisin sistemik hastalık olarak kabul edilmesi ve güncel yaklaşım
Comorbidities of psoriasis: The recognition of psoriasis as a systemic disease and current management
Göknur Kalkan


4.
Psoriazisli hastalarda romatolojik anket ile değerlendirilme erken psoriatik artrit tanısı saptanmasına verimli biçimde yardımcı olur.
Evaluation of psoriasis patients with a rheumatologic questionnaire efficiently aids in early detection of psoriatic arthritis
Sibel Doğan, Nilgün Atakan, Sema Koç Yıldırım, Umut Kalyoncu, Abdülsamet Erden


5.
Türk Güreşçilerde Deri Enfeksiyonları Sıklığının Araştırılması
Investigation of Skin Infection Frequency in Turkish Wrestlers
Ömer Kaynar, Ragıp İsmail Engin, Fikret Dağdeviren, Mikail Yılmaz, Bora Özkan, Sadık Öztürk


6.
Kimyasal soyma işlemi önemini kaybediyor mu?
Is chemical peeling procedure becoming outdated?
ercan arca


7.
Penisin nonveneryal sklerozan lenfanjiti: iki olgu sunumu
Nonvenereal sclerosing lymphangitis of the penis: a report of two cases
Ersoy Acer, Mustafa Karabıçak


8.
Primer umbilikal endometriosis: Göbekten adet kanaması olması
Primer umbilical endometriosis: Menstruating from the umbilicus
Mustafa Taner Bostancı, Alperen Avcı, Fatma Aksoy Khurami, Mehmet Ali Çaparlar, Ahmet Seki


9.
Lokalize lezyonlara sahip vitiligo hastalarının tedavisinde mikrofototerapinin etkinliği.
The efficacy of microphototherapy in vitiligo patients with localized lesions.
Neslihan Yıldırım, Gül Erkin