TURKDERM: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Plantar Yerleşimli Eroziv Liken Planus Olgusu
A Case Of Plantar Located Erosive Lichen Planus
Fatma Arzu Kılıç, Sevim Baysak, Ali Gökhan Eşim, Banu Lebe


2.
Nadir bir tutulum: Sistemik Tutulum Olmaksızın Dermoskopik Özellikleri ile Skalp Sarkoidosis
A Rare Involvement: Scalp Sarcoidosis with Dermoscopic Features without Systemic Involvement
Şirin Yaşar, Filiz Cebeci, Sema Aytekin, Fatih Göktay, Şule Yüksel, Pembegül Güneş


3.
Psoriatik tırnağın dermoskopik bulguları ve hastalık şiddeti ile ilişkisi
Dermoscopic findings of psoriatic nail and their relationship with disease severity
Ayşegül Polat, Yelda Kapıcıoğlu


4.
Erken başlangıçlı androgenetik alopeside iskemi modifiye albümin düzeyi ve oksidatif stres ile ilişkili parametrelerin değerlendirilmesi
Evaluation of ischemia-modified albumin level and parameters related with oxidative stress in early onset androgenetic alopecia
Hülya Nazik, Selçuk Nazik, Zeynep Küskü Kiraz, Feride Çoban Gül, Betül Demir


5.
Büllöz pemfigoid tedavisinde omalizumab kullanımı üzerine klinik deneyimlerimiz
Our clinical experience in the use of omalizumab in the treatment of bullous pemphigoid
Pınar İncel Uysal, Başak Yalçın, Ayşe Öktem


6.
Stronsiyumun, ratlarda radyoterapiye bağlı gelişen cilt toksisitesinde koruyucu/tedavi edici etkisi
Therapeutic and prophylactic effects of strontium on radiotherapy induced skin toxicity of rats
Birsen Yücel, Sibel Berksoy Hayta, Ömer Fahrettin Göze, Eda Erdiş, Seher Bahar, Mustafa Gürol Celasun, Turgut Kaçan, Melih Akyol


7.
Topikal takrolimus ile tedavi edilen bir akrodermatitis kontinua Hallopeau olgusu ve literatüre yeniden bakış
Topical tacrolimus for the treatment of acrodermatitis continua of Hallopeau: a case report and review of the literature
Fatih Göktay, Zeynep Büşra Küçüker, Pembegül Güneş, Levent Soydan, Sema Aytekin


8.
Tanınız Nedir?
What is Your Diagnosis?
Berna Aksoy, Orhan Eren