TURKDERM: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
1.
Metotreksat
Methotrexate
Nilgün Şentürk
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 18 - 21 (8726 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

UZLAŞMA RAPORU
2.
Türkiye Ürtiker Tanı ve Tedavi Kılavuzu-2016
The Turkish Guideline for the Diagnosis and Management of Urticaria-2016
Emek Kocatürk Göncü, Şebnem Aktan, Nilgün Atakan, Emel Bülbül Başkan, Teoman Erdem, Rafet Koca, Ekin Şavk, Oktay Taşkapan, Serap Utaş, All Authors Have Contributed On An Equal Basis To This Article.
doi: 10.4274/turkderm.22438   2016; 50 - 3 | Sayfalar 82 - 98 (4162 kere görüntülendi)

3.
Siklosporin
Cyclosporine
Nahide Onsun
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 26 - 28 (3729 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Psoriasiste Biyolojik Ajan Kullanımı
Use of Biological Agents in Psoriasis
Erol Koç
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 29 - 32 (3240 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu-2016
Turkey Psoriasis Treatment Guide-2016
Melih Akyol, Sibel Alper, Nilgün Atakan, Emel Bülbül Başkan, Mehmet Ali Gürer, Erol Koç, Nahide Onsun, Güzin Özarmağan, Nilgün Şentürk, Savaş Yaylı
2016; 50 - 0 1 | Sayfa 1 (2993 kere görüntülendi)

6.
Ustekinumab
Ustekinumab
Erol Koç
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 43 - 45 (1962 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Fototerapi
Phototherapy
Melih Akyol
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 13 - 17 (1740 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Topikal Tedavi
Topical Treatment
Savaş Yaylı
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 7 - 12 (1680 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMALAR
9.
Tırnak batması tedavisinde Winograd yöntemi ve %10 sodyum hidroksit ile yapılan kimyasal koterizasyonun karşılaştırılması
Comparison of the Winograd method and chemical cauterization with 10% sodium hydroxide for treating ingrown toenails
Nebahat Demet Akpolat, Ahmet Onur Akpolat, Ozan Namdaroğlu, Ayşe Akkuş
doi: 10.4274/turkderm.24434   2016; 50 - 3 | Sayfalar 119 - 123 (1550 kere görüntülendi)

10.
Sistemik Retinoidler
Systemic Retinoids
Güzin Özarmağan
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 22 - 25 (1415 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
İnfliksimab
Infliximab
Mehmet Ali Gürer
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 37 - 39 (1298 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Psoriasiste Kombinasyon Tedavileri
Combination Therapy on Psoriasis
Erol Koç
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 48 - 51 (1174 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Klasik Kaposi sarkomu: Yetmiş dört hastanın klinik, demografik özellikleri ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi
Classic Kaposi’s sarcoma: The clinical, demographic and teratment characteristics of seventy-four patients
Beril Gülüş Demirel, Rafet Koca, Nilgün Solak Tekin, Nilüfer Onak Kandemir, Banu Doğan Gün, Fürüzan Köktürk
doi: 10.4274/turkderm.35336   2016; 50 - 4 | Sayfalar 136 - 140 (1142 kere görüntülendi)

14.
Adalimumab
Adalimumab
Nilgün Atakan
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 40 - 42 (1126 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Gaziantep ve Malatya bölgesinde aktinik keratoz olgularının histopatolojik alt gruplandırılması ve nonmelanotik deri kanserleri ile birliktelikleri
Histopathological subtyping of actinic keratosis and it's coexistence with nonmelanotic skin cancers in Gaziantep and Malatya regions
Nurhan Şahin, Zehra Bozdağ, Suna Erkılıç, Nasuhi Engin Aydın, Serpil Şener
doi: 10.4274/turkderm.53765   2016; 50 - 3 | Sayfalar 103 - 108 (1119 kere görüntülendi)

16.
Sekukinumab
Secukinumab
Nilgün Atakan
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 46 - 47 (1098 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Kalıtsal fibrinojen bozukluğuna bağlı venöz ülserasyonu olan iki erkek kardeş olgu
Venous ulcerations due to inherited fibrinogen disorder in two male siblings
Sema Koç Yıldırım, Gonca Elçin, Yahya Büyükaşık
doi: 10.4274/turkderm.72687   2016; 50 - 3 | Sayfalar 131 - 134 (1069 kere görüntülendi)

18.
Özel Durumlarda Tedavi Algoritmaları
Treatment Algorithms on Special Situations
Emel Bülbül Başkan
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 52 - 56 (1059 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
19.
Deodorantlar/koltuk altı kozmetikleri kansere neden olur mu?
Do deodorants/underarm cosmetics cause cancer?
Serap Öztürkcan, Fatmagül Keleş
doi: 10.4274/turkderm.03443   2016; 50 - 3 | Sayfalar 99 - 102 (1002 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMLARI
20.
Plantar yerleşimli bir jüvenil ksantogranülom olgusu ve literatürdeki olgular
A case of plantar localization of juvenile xanthogranuloma and review of the literature
Esra Saraç, Ayşe Deniz Yücelten, Cuyan Demirkesen, Kıvılcım Karadeniz Cerit
doi: 10.4274/turkderm.16878   2016; 50 - 3 | Sayfalar 128 - 130 (948 kere görüntülendi)

21.
Kapak
Cover

2016; 50 - 0 1 | Sayfalar I - III (948 kere görüntülendi)