TURKDERM: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
1.
Metotreksat
Methotrexate
Nilgün Şentürk
TURKDERM 2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 18 - 21 (3642 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

UZLAŞMA RAPORU
2.
Türkiye Ürtiker Tanı ve Tedavi Kılavuzu-2016
The Turkish Guideline for the Diagnosis and Management of Urticaria-2016
Emek Kocatürk Göncü, Şebnem Aktan, Nilgün Atakan, Emel Bülbül Başkan, Teoman Erdem, Rafet Koca, Ekin Şavk, Oktay Taşkapan, Serap Utaş, All Authors Have Contributed On An Equal Basis To This Article.
doi: 10.4274/turkderm.22438  TURKDERM 2016; 50 - 3 | Sayfalar 82 - 98 (2875 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
3.
Sweet sendromu: 31 hastanın klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi
Sweet syndrome: Clinical and Laboratory Findings of 31 Cases
Serap Güneş Bilgili, Ayşe Serap Karadağ, Ömer Çalka, İrfan Bayram
doi: 10.4274/turkderm.98470  TURKDERM 2013; 47 - 1 | Sayfalar 33 - 38 (2429 kere görüntülendi)

4.
Akneli Hastalarda İzotretinoin Kullanımı Sırasında Dikkat ve Yürütücü İşlevlerde Düzelme
Improvement in Attention and Executive Functions During Isotretinoin Treatment in Patients With Acne
Erdem Deveci, Ahmet Öztürk, İsmet Kırpınar, Ragıp İsmail Engin, Mehmet Melikoğlu, Selcen Caferoğlu Sakat, Muhammet Demir, Serpil Canpolat
doi: 10.4274/turkderm.93546  TURKDERM 2013; 47 - 2 | Sayfalar 109 - 113 (2310 kere görüntülendi)

EDITÖR'DEN
5.
Akıllı telefonlar ve mobil uygulamaların (Apps) dermatolojide kullanımı
Smart phones and apps application in dermatology
Meltem Önder, Bilge Narin
TURKDERM 2013; 47 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (2208 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
6.
Çocuklarda Pilomatriksoma (Kalsifiye Epitelyoma)
Pilomatrixoma in Children (Calcifying Epithelioma)
Onursal Varlıklı, Turan Yıldız, Gülcan Çetin, Muzaffer Yıldırım, Mustafa Teoman Erdem
doi: 10.4274/turkderm.57777  TURKDERM 2013; 47 - 2 | Sayfalar 84 - 87 (2165 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Anjiyoödem: Tanı ve tedavi yaklaşımları
Angioedema: Diagnosis and treatment approaches
Ali Tahsin Güneş, Sevgi Akarsu
doi: 10.4274/turkderm.35651  TURKDERM 2013; 47 - 1 | Sayfalar 7 - 18 (2155 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
8.
DRESS sendromlu 11 olgunun klinik özelliklerinin incelenmesi
Evaluation of clinical features of 11 cases with DRESS syndrome
Selma Emre, Gülşen Akoğlu, Ahmet Metin, Duriye Deniz Demirseren, Gözde Kurtoğlu
doi: 10.4274/turkderm.71324  TURKDERM 2013; 47 - 4 | Sayfalar 218 - 222 (1905 kere görüntülendi)

SÜREKLİ EĞİTİM
9.
T hücre immunitesi
T cell immunity
Emel Bülbül Başkan
doi: 10.4274/turkderm.47.s3  TURKDERM 2013; 47 - 0 1 | Sayfalar 18 - 23 (1883 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Paraneoplastik özellik gösteren iki hastalık: Dermatomiyozit ve multisentrik retikülohistiyositoz
Two diseases with paraneoplastic characteristics: Dermatomyositis and multicentric reticulohistiocytosis
Deren Özcan, A. Tülin Güleç
doi: 10.4274/turkderm.47.s15  TURKDERM 2013; 47 - 0 2 | Sayfalar 90 - 95 (1807 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
El Parmaklarına Lokalize İdyopatik Kalsinozis Kutis
Idiopathic Circumscripta Calcinosis Cutis of the Fingers
Ömer Çalka, Serap Güneş Bilgili, Ayşe Serap Karadağ, Gülay Bulut, Sevda Göçer Önder
doi: 10.4274/turkderm.90958  TURKDERM 2013; 47 - 2 | Sayfalar 117 - 119 (1787 kere görüntülendi)

SÜREKLİ EĞİTİM
12.
Major doku uygunluk kompleksi (MHC) molekülleri: genel özellikleri ve hastalıklarla ilişkisi
Major histocompatibility complex (MHC) molecules: their common characteristics and relations with diseases
Başak Yalçın
doi: 10.4274/turkderm.47.s2  TURKDERM 2013; 47 - 0 1 | Sayfalar 12 - 17 (1767 kere görüntülendi)

13.
Siklosporin
Cyclosporine
Nahide Onsun
TURKDERM 2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 26 - 28 (1682 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu-2016
Turkey Psoriasis Treatment Guide-2016
Melih Akyol, Sibel Alper, Nilgün Atakan, Emel Bülbül Başkan, Mehmet Ali Gürer, Erol Koç, Nahide Onsun, Güzin Özarmağan, Nilgün Şentürk, Savaş Yaylı
TURKDERM 2016; 50 - 0 1 | Sayfa 1 (1654 kere görüntülendi)

15.
Derinin doğal bağışıklık sistemi
Skin innate immune system
Berna Aksoy
doi: 10.4274/turkderm.47.s1  TURKDERM 2013; 47 - 0 1 | Sayfalar 2 - 11 (1639 kere görüntülendi)

16.
B hücre aktivasyonu ve antikor üretimi
B cell activation and antibody production
Emel Öztürk Durmaz
doi: 10.4274/turkderm.47.s4  TURKDERM 2013; 47 - 0 1 | Sayfalar 24 - 27 (1577 kere görüntülendi)

DERLEME
17.
Deri Hastalıklarında Kalsiyum Kanal Blokörlerinin Kullanımı
The Use of Calcium Channel Blockers in Skin Diseases
Mualla Polat, Özge Uzun
doi: 10.4274/turkderm.26986  TURKDERM 2013; 47 - 2 | Sayfalar 75 - 79 (1562 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
18.
Yüzde yerleşen erüptif vellüs kıl kisti: Bir olgu ve literatürün gözden geçirilmesi
Eruptive vellus hair cysts on the face: a case report and literature review
Fadime Kılınç, Ahmet Metin, Ayşe Akbaş, Olcay Kandemir, Sevgi Kılıç
doi: 10.4274/turkderm.90277  TURKDERM 2013; 47 - 1 | Sayfalar 59 - 62 (1523 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
19.
Sağlık Çalışanlarında Lateks Alerjisi
Latex Allergy In Health Care Workers
Hayriye Sarıcaoğlu, Sevil Ovalı Toka, Sema İpek Algan
doi: 10.4274/turkderm.65002  TURKDERM 2013; 47 - 2 | Sayfalar 94 - 98 (1511 kere görüntülendi)

SÜREKLİ EĞİTİM
20.
Dermatolojik hastalıkların tedavisinde immunmodülasyon
Immunmodulation in the treatment of dermatological diseases
Züleyha Özgen, Dilek Seçkin
doi: 10.4274/turkderm.47.s8  TURKDERM 2013; 47 - 0 1 | Sayfalar 46 - 51 (1499 kere görüntülendi)