TURKDERM: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
1.
Metotreksat
Methotrexate
Nilgün Şentürk
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 18 - 21
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Siklosporin
Cyclosporine
Nahide Onsun
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 26 - 28
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Psoriasiste Biyolojik Ajan Kullanımı
Use of Biological Agents in Psoriasis
Erol Koç
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 29 - 32
Makale Özeti | Tam Metin PDF

UZLAŞMA RAPORU
4.
Türkiye Ürtiker Tanı ve Tedavi Kılavuzu-2016
The Turkish Guideline for the Diagnosis and Management of Urticaria-2016
Emek Kocatürk Göncü, Şebnem Aktan, Nilgün Atakan, Emel Bülbül Başkan, Teoman Erdem, Rafet Koca, Ekin Şavk, Oktay Taşkapan, Serap Utaş, All Authors Have Contributed On An Equal Basis To This Article.
doi: 10.4274/turkderm.22438   2016; 50 - 3 | Sayfalar 82 - 98

5.
Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu-2016
Turkey Psoriasis Treatment Guide-2016
Melih Akyol, Sibel Alper, Nilgün Atakan, Emel Bülbül Başkan, Mehmet Ali Gürer, Erol Koç, Nahide Onsun, Güzin Özarmağan, Nilgün Şentürk, Savaş Yaylı
2016; 50 - 0 1 | Sayfa 1

6.
Ustekinumab
Ustekinumab
Erol Koç
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 43 - 45
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Fototerapi
Phototherapy
Melih Akyol
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 13 - 17
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Topikal Tedavi
Topical Treatment
Savaş Yaylı
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 7 - 12
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Sistemik Retinoidler
Systemic Retinoids
Güzin Özarmağan
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 22 - 25
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMALAR
10.
Klasik Kaposi sarkomu: Yetmiş dört hastanın klinik, demografik özellikleri ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi
Classic Kaposi’s sarcoma: The clinical, demographic and teratment characteristics of seventy-four patients
Beril Gülüş Demirel, Rafet Koca, Nilgün Solak Tekin, Nilüfer Onak Kandemir, Banu Doğan Gün, Fürüzan Köktürk
doi: 10.4274/turkderm.35336   2016; 50 - 4 | Sayfalar 136 - 140

11.
Tırnak batması tedavisinde Winograd yöntemi ve %10 sodyum hidroksit ile yapılan kimyasal koterizasyonun karşılaştırılması
Comparison of the Winograd method and chemical cauterization with 10% sodium hydroxide for treating ingrown toenails
Nebahat Demet Akpolat, Ahmet Onur Akpolat, Ozan Namdaroğlu, Ayşe Akkuş
doi: 10.4274/turkderm.24434   2016; 50 - 3 | Sayfalar 119 - 123

12.
İnfliksimab
Infliximab
Mehmet Ali Gürer
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 37 - 39
Makale Özeti | Tam Metin PDF

UZLAŞMA RAPORU
13.
Türkiye atopik dermatit tanı ve tedavi kılavuzu-2018
The Turkish guideline for the diagnosis and management of atopic dermatitis-2018
İlgen Ertam, Özlem Su, Sibel Alper, Hayriye Sarıcaoğlu, Ayşe Serap Karadağ, Evren Odyakmaz Demirsoy, Murat Borlu
doi: 10.4274/turkderm.87143   2018; 52 - 1 | Sayfalar 6 - 23

GIRIŞIMSEL DERMATOLOJIDE PÜF NOKTALARI
14.
Tırnak hastalıklarında biyopsi nasıl yapılır?
How to perform a biopsy for nail disorders?
Fatih Göktay, Güldehan Atış
doi: 10.4274/turkderm.67934   2017; 51 - 2 | Sayfalar 62 - 65
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

15.
Sekukinumab
Secukinumab
Nilgün Atakan
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 46 - 47
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMALAR
16.
Gaziantep ve Malatya bölgesinde aktinik keratoz olgularının histopatolojik alt gruplandırılması ve nonmelanotik deri kanserleri ile birliktelikleri
Histopathological subtyping of actinic keratosis and it's coexistence with nonmelanotic skin cancers in Gaziantep and Malatya regions
Nurhan Şahin, Zehra Bozdağ, Suna Erkılıç, Nasuhi Engin Aydın, Serpil Şener
doi: 10.4274/turkderm.53765   2016; 50 - 3 | Sayfalar 103 - 108

17.
Adalimumab
Adalimumab
Nilgün Atakan
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 40 - 42
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Psoriasiste Kombinasyon Tedavileri
Combination Therapy on Psoriasis
Erol Koç
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 48 - 51
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Kliniğimizde takip edilen kırk-altı büllöz pemfigoid olgusunun retrospektif analizi
Retrospective analysis of the forty-six patients with bullous pemphigoid followed-up in our clinic
Serkan Yazıcı, Emel Bülbül Başkan, Şükran Tunalı, Kenan Aydoğan, Hayriye Sarıcaoğlu
doi: 10.4274/turkderm.23922   2016; 50 - 3 | Sayfalar 114 - 118

20.
Kalıtsal fibrinojen bozukluğuna bağlı venöz ülserasyonu olan iki erkek kardeş olgu
Venous ulcerations due to inherited fibrinogen disorder in two male siblings
Sema Koç Yıldırım, Gonca Elçin, Yahya Büyükaşık
doi: 10.4274/turkderm.72687   2016; 50 - 3 | Sayfalar 131 - 134