TURKDERM: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
1.
Metotreksat
Methotrexate
Nilgün Şentürk
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 18 - 21 (8933 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Siklosporin
Cyclosporine
Nahide Onsun
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 26 - 28 (5091 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

UZLAŞMA RAPORU
3.
Türkiye Ürtiker Tanı ve Tedavi Kılavuzu-2016
The Turkish Guideline for the Diagnosis and Management of Urticaria-2016
Emek Kocatürk Göncü, Şebnem Aktan, Nilgün Atakan, Emel Bülbül Başkan, Teoman Erdem, Rafet Koca, Ekin Şavk, Oktay Taşkapan, Serap Utaş, All Authors Have Contributed On An Equal Basis To This Article.
doi: 10.4274/turkderm.22438   2016; 50 - 3 | Sayfalar 82 - 98 (4612 kere görüntülendi)

4.
Psoriasiste Biyolojik Ajan Kullanımı
Use of Biological Agents in Psoriasis
Erol Koç
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 29 - 32 (4345 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu-2016
Turkey Psoriasis Treatment Guide-2016
Melih Akyol, Sibel Alper, Nilgün Atakan, Emel Bülbül Başkan, Mehmet Ali Gürer, Erol Koç, Nahide Onsun, Güzin Özarmağan, Nilgün Şentürk, Savaş Yaylı
2016; 50 - 0 1 | Sayfa 1 (3410 kere görüntülendi)

6.
Ustekinumab
Ustekinumab
Erol Koç
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 43 - 45 (2397 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Fototerapi
Phototherapy
Melih Akyol
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 13 - 17 (2179 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Topikal Tedavi
Topical Treatment
Savaş Yaylı
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 7 - 12 (2066 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Sistemik Retinoidler
Systemic Retinoids
Güzin Özarmağan
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 22 - 25 (1877 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMALAR
10.
Tırnak batması tedavisinde Winograd yöntemi ve %10 sodyum hidroksit ile yapılan kimyasal koterizasyonun karşılaştırılması
Comparison of the Winograd method and chemical cauterization with 10% sodium hydroxide for treating ingrown toenails
Nebahat Demet Akpolat, Ahmet Onur Akpolat, Ozan Namdaroğlu, Ayşe Akkuş
doi: 10.4274/turkderm.24434   2016; 50 - 3 | Sayfalar 119 - 123 (1805 kere görüntülendi)

11.
İnfliksimab
Infliximab
Mehmet Ali Gürer
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 37 - 39 (1683 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Klasik Kaposi sarkomu: Yetmiş dört hastanın klinik, demografik özellikleri ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi
Classic Kaposi’s sarcoma: The clinical, demographic and teratment characteristics of seventy-four patients
Beril Gülüş Demirel, Rafet Koca, Nilgün Solak Tekin, Nilüfer Onak Kandemir, Banu Doğan Gün, Fürüzan Köktürk
doi: 10.4274/turkderm.35336   2016; 50 - 4 | Sayfalar 136 - 140 (1656 kere görüntülendi)

GIRIŞIMSEL DERMATOLOJIDE PÜF NOKTALARI
13.
Tırnak hastalıklarında biyopsi nasıl yapılır?
How to perform a biopsy for nail disorders?
Fatih Göktay, Güldehan Atış
doi: 10.4274/turkderm.67934   2017; 51 - 2 | Sayfalar 62 - 65 (1346 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

14.
Sekukinumab
Secukinumab
Nilgün Atakan
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 46 - 47 (1337 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMALAR
15.
Gaziantep ve Malatya bölgesinde aktinik keratoz olgularının histopatolojik alt gruplandırılması ve nonmelanotik deri kanserleri ile birliktelikleri
Histopathological subtyping of actinic keratosis and it's coexistence with nonmelanotic skin cancers in Gaziantep and Malatya regions
Nurhan Şahin, Zehra Bozdağ, Suna Erkılıç, Nasuhi Engin Aydın, Serpil Şener
doi: 10.4274/turkderm.53765   2016; 50 - 3 | Sayfalar 103 - 108 (1331 kere görüntülendi)

16.
Adalimumab
Adalimumab
Nilgün Atakan
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 40 - 42 (1325 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Psoriasiste Kombinasyon Tedavileri
Combination Therapy on Psoriasis
Erol Koç
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 48 - 51 (1310 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Kalıtsal fibrinojen bozukluğuna bağlı venöz ülserasyonu olan iki erkek kardeş olgu
Venous ulcerations due to inherited fibrinogen disorder in two male siblings
Sema Koç Yıldırım, Gonca Elçin, Yahya Büyükaşık
doi: 10.4274/turkderm.72687   2016; 50 - 3 | Sayfalar 131 - 134 (1243 kere görüntülendi)

19.
Özel Durumlarda Tedavi Algoritmaları
Treatment Algorithms on Special Situations
Emel Bülbül Başkan
2016; 50 - 0 1 | Sayfalar 52 - 56 (1224 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMLARI
20.
Plantar yerleşimli bir jüvenil ksantogranülom olgusu ve literatürdeki olgular
A case of plantar localization of juvenile xanthogranuloma and review of the literature
Esra Saraç, Ayşe Deniz Yücelten, Cuyan Demirkesen, Kıvılcım Karadeniz Cerit
doi: 10.4274/turkderm.16878   2016; 50 - 3 | Sayfalar 128 - 130 (1152 kere görüntülendi)