Erişkin bir hastada tetanoz aşısı sonrası ortaya çıkan liken striatus: Olgu sunumu [TURKDERM]
TURKDERM. 2017; 51(2): 59-61 | DOI: 10.4274/turkderm.47700  

Erişkin bir hastada tetanoz aşısı sonrası ortaya çıkan liken striatus: Olgu sunumu

Ayşegül Yalçınkaya İyidal1, Kadir Balaban2, Arzu Kılıç3
1Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara
2Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Antalya
3Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Balıkesir

Liken striatus (LS); edinsel, kendi kendini sınırlayan, nadir görülen lineer enflamatuvar bir dermatozdur. Genellikle Blaschko çizgilerini takip eden, pembe-ten renginde papüllerden oluşur. Sıklıkla çocuk yaş grubunda izlenir, erişkinlerde nadir görülür. Çoğunlukla tek ekstremitede aniden ortaya çıkan döküntüler, birkaç ay veya yıl içinde kendiliğinden gerileyebilmektedir. İnsidansı kadınlarda biraz daha fazladır. Enflamatuvar bir hastalık olan LS’nin etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte T hücre aracılı otoimmün bir reaksiyon olduğu düşünülmektedir. Hastalığın ortaya çıkışında travma, enfeksiyonlar, gebelik, ilaçlar, aşılama ve atopi gibi çeşitli nedenler bildirilmiştir. Literatürde bugüne kadar, aşı sonrası LS gelişen dört olgu raporlanmıştır. Olguların üç tanesi çocuk hastadır. Erişkin yaşta aşılama sonrası görülen tek olgu ise hepatit B virüs aşılamasını takiben gelişmiştir. Burada otuz altı yaşında kadın hastada ortaya çıkan ve tetanoz aşısı tarafından tetiklendiği düşünülen LS olgusunun sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aşı, erişkin, liken striatus


Lichen striatus occurring after a tetanus vaccine: A case report

Ayşegül Yalçınkaya İyidal1, Kadir Balaban2, Arzu Kılıç3
1Health Sciences University, Keçiören Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Ankara, Turkey
2Health Sciences University, Antalya Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, Antalya, Turkey
3Balıkesir University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Balıkesir, Turkey

Lichen striatus (LS) is an uncommon, acquired, self-limiting, linear inflammatory dermatosis. The eruption typically presents as pink or tan papules along Blaschko’s lines. It usually occurs in children, rarely affects adults. The rashes usually suddenly emerge in a single extremity and may regress within a few months or years. The incidence is slightly higher among women. The etiology of LS is not exactly known, however, it is thought to be a T cell-mediated autoimmune reaction. Trauma, infection, pregnancy, drugs, vaccination, and atopy have been reported as triggering factors. In the literature, four cases of LS developing after vaccination (3 children and 1 adult) have been reported. It was the only reported adult case of LS developing after hepatitis B virus vaccination. Herein, we present a 36-year-old woman with LS which was thought to be triggered by a tetanus vaccine.

Keywords: Vaccine, adult, lichen striatus


Ayşegül Yalçınkaya İyidal, Kadir Balaban, Arzu Kılıç. Lichen striatus occurring after a tetanus vaccine: A case report. TURKDERM. 2017; 51(2): 59-61

Sorumlu Yazar: Ayşegül Yalçınkaya İyidal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar