Büllöz pemfigoid tedavisinde omalizumab kullanımı üzerine klinik deneyimlerimiz [TURKDERM]
TURKDERM. 2017; 51(4): 124-128 | DOI: 10.4274/turkderm.65983  

Büllöz pemfigoid tedavisinde omalizumab kullanımı üzerine klinik deneyimlerimiz

Pınar İncel Uysal, Başak Yalçın, Ayşe Öktem
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Biyolojik tedaviler döneminde, IgE’yi inhibe eden monoklonal antikor olan omalizumabın (OMZ), büllöz pemfigoidin (BP) tedavisi için etkili olduğu kabul edilmiştir. Bu çalışma BP tedavisinde OMZ kullanımına ilişkin klinik deneyimlerimizi değerlendirmektedir.
Gereç ve Yöntem: On bir hastanın retrospektif verilerinin analizi gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: OMZ tedavisiyle 7 hasta klinik düzelme gösterdi. Üç hastada araya giren komorbiditeler nedeni ile tedavi kesilmiştir. Hastalarımızdan hiçbirinde dikkate değer advers olay izlenmemiştir.
Sonuç: OMZ, orta-şiddetli BP’ler için umut vaad eden bir kortikosteroidden koruyucu tedavi opsiyonu olabilir. Gelecekte, OMZ tedavisinin BP tedavisindeki etkinliğini değerlendiren randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Büllöz pemfigoid, immünoterapi, omalizumab


Our clinical experience with the use of omalizumab in the treatment of bullous pemphigoid

Pınar İncel Uysal, Başak Yalçın, Ayşe Öktem
Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Dermatology, Ankara, Turkey

Background and Design: In the era of biological therapies, omalizumab (OMZ), a monoclonal antibody which inhibits IgE, has been postulated to be effective in the treatment of bullous pemphigoid (BP). We report our clinical experience with the use of OMZ in the treatment of BP.
Materials and Methods: Retrospective data analyses of eleven patients were performed.
Results: Seven patients receiving OMZ treatment demonstrated clinical improvements. Three patients terminated treatment because of intermittent co-morbidities. None of the patients had any significant adverse events.
Conclusion: OMZ may be a promising corticosteroid-sparing treatment option for moderate to severe BP patients. Future randomized controlled trials are indicated to evaluate the efficacy of OMZ in the treatment of BP.

Keywords: Bullous pemphigoid, immunotherapy, omalizumab


Pınar İncel Uysal, Başak Yalçın, Ayşe Öktem. Our clinical experience with the use of omalizumab in the treatment of bullous pemphigoid. TURKDERM. 2017; 51(4): 124-128

Sorumlu Yazar: Pınar İncel Uysal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar