Konfluent ve retiküle papillomatozisin tetrasiklin ve mupirosin ile başarılı tedavisi [TURKDERM]
TURKDERM. 2018; 52(2): 64-66 | DOI: 10.4274/turkderm.67674  

Konfluent ve retiküle papillomatozisin tetrasiklin ve mupirosin ile başarılı tedavisi

Hatice Ataş1, Havva Özge Keseroğlu1, Müzeyyen Gönül1, Fatma Aksoy Khurami2
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, Ankara
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, Ankara

Hiperkeratotik pigmentli papüller ile karakterize konfluent ve retiküle papillomatozis, seboreik bölgelerde yerleşme eğiliminde olan nadir bir hastalıktır. Bazı deri hastalıkları onunla bazı klinik özelliklerini paylaşır. Bu yazıda, altı aylık tedaviye yanıtsız tinea versikolor olarak takip edilen konfluent retiküle papillomatozisli 51 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Konfluent ve retiküle papillomatozis vücudun üst kısmında ve boyunda lokalize retiküler pigmentasyon olan hastalarda akılda tutulmalıdır

Anahtar Kelimeler: Konfluent retiküle papillomatozis, tinea versikolor, tetrasiklin, mupirosin


Successful treatment of confluent and reticulated papillomatosis with tetracycline and mupirocin

Hatice Ataş1, Havva Özge Keseroğlu1, Müzeyyen Gönül1, Fatma Aksoy Khurami2
1University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Ankara, Turkey
2University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, Ankara, Turkey

Confluent and reticulated papillomatosis characterized by hyperkeratotic-pigmented papules is a rare dermatosis, which tends to settle in seborrheic areas. Some cutaneous disorders share the same features. Herein, we report a 51-year-old man with confluent and reticulated papillomatosis who was followed up as tinea versicolor which was unresponsive to treatment for six months. Confluent and reticulated papillomatosis should be kept in mind in patients with localized reticular pigmentation involving the upper trunk and neck.

Keywords: Confluent and reticulated papillomatosis, tinea versicolor, tetracycline, mupirocin


Hatice Ataş, Havva Özge Keseroğlu, Müzeyyen Gönül, Fatma Aksoy Khurami. Successful treatment of confluent and reticulated papillomatosis with tetracycline and mupirocin. TURKDERM. 2018; 52(2): 64-66

Sorumlu Yazar: Hatice Ataş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar