TURKDERM: 34 (2)
Cilt: 34  Sayı: 2 - 2000
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Kutanöz T hücreli lnfomalar: immünopatogenez, evrelendirmme ve prognostik faktörler
Zülal Erbağcı
Sayfalar 85 - 92

ARAŞTIRMA
2.
Otolog serumda deri testi: Kronik idiyopatik ürtikerli hastalarda prevalans çalışması
Yavuz Harmanyeri, Bilal Doğan, M. Oktay Taşkapan, Melahat Öz
Sayfalar 93 - 94

3.
Androgenetik alopeside koroner arter hastalığı risk faktörleri
Saliha Aslan Sezgin, İlknur Alunay, Adem Köşlü
Sayfalar 95 - 99

4.
Trabzon ve çevresinin dermatofitik yapısı
Perihan Parlat, Sevgi Bahadır, Köksal Alpay, Gülseren Çimşit, Fahrunnisa Bozok, İlknur Tosun
Sayfalar 100 - 103

5.
1993-1998 yılları arasında saptadığımız sifilizli olguların değerlendirilmesi
Emine Derviş, Meral Sönmezoğlu, Lütfiye Ersoy, Aynur Karaoğlu
Sayfalar 104 - 106

6.
Akne vulgarisin yaşam kalitesi üzerine etkileri
Pınar Yüksel Başak, Şeniz Ergin
Sayfalar 107 - 109

7.
Psoriasiste oksidan-antioksidan sistemin rolünün araştırlması
Mehmet Yıldırım, Vahide Baysal, Atike Arıcan
Sayfalar 110 - 113

OLGU BİLDİRİSİ
8.
Perforan folikülit
Sibel Südoğan, Mukaddes Kavala, Nesimi Büyükbabani, Gaye Ünal, İlkin Arınkal, Sema Akkız
Sayfalar 114 - 116

9.
Kronik böbrek yetmezliğine eşlik eden kalsiflaksi olgusu
Mukaddes Kavala, Sibel Südoğan, Hülya Karadayı, İlkin Z. Arınkal, Gaye Ünal, Sema Akkız, İhsan Kuru
Sayfalar 118 - 120

10.
Kriyoterapi ve intralezyonel kortikosteroid sağaltımları uygulanan granüloma fasiyale olgusu
Göksun (Can) Karaman, Nil Çuhacı, Ekin Bozkurt Şavk, Neslihan Şendur, Emel Dikicioğlu
Sayfalar 122 - 124

SÜREKLİ EĞİTİM
11.
Atopik dermatitte çin herbal tedavisi
Nahide Onsun
Sayfalar 126 - 127
Makale Özeti