TURKDERM: 34 (4)
Cilt: 34  Sayı: 4 - 2000
Özetleri Göster | << Geri
BAŞYAZI
1.
Dermatolojide wood ışığı
Agop Kotoğyan
Sayfalar 205 - 207
Makale Özeti

DERLEME
2.
Üremik kaşıntı
Ahmet Akar, Ali Rıza Gür
Sayfalar 211 - 215

ARAŞTIRMA
3.
Sneddon sendromunun patogenezinde antitrombin III' ün rolü
Melih Akyol, Ertuğrul Bolayır, Hulusi Keçeci, Sedat Özçelik, Şefik Dener
Sayfalar 219 - 221

4.
Tırnak batması tedavisinde fenol ile parsiyel kimyasal matrisektomi
Sedat Akdeniz, Mehmet Harman, Mehmet Şimşek, Hayriye Türkmen
Sayfalar 224 - 226

5.
Onikomikozarda terbinafin ile yeni bir tedavi yaklaşımı
Osman Köse
Sayfalar 227 - 230

6.
Pemfigus vulgarisli hastaların klinik özellikleri ve tedaviye yanıtları: 6 yıllık Hacettepe deneyimi
Deniz Demircioğlu, Gül Bükülmez, Nilgün Atakan, Sedef Şahin, Ayşen Karaduman, Tülin Akan, Fikret Kölemen
Sayfalar 231 - 235

7.
Subkorneal püstüler dermatoz tip ıga pemfigusu
Sevil Gündüz, İkbal Esen Aydıngöz, Osman Güney
Sayfalar 236 - 238

OLGU BİLDİRİSİ
8.
Diskeratozis konjenita (Türk Dermatoloji Literatüründe retrospektif bir çalışma)
Osman Köse, Bülent Taştan, Zafer Kurumlu, Ali Rıza Gür
Sayfalar 239 - 241

9.
Pıtted keratolysis: Olgu sunumu
Evren Sarıfakıoğlu, A. Tülin Güleç, Deniz Seçkin
Sayfalar 242 - 244

10.
Darier hastalığı ve akrokeratozis verrusiformis
Emel Erkek, Pınar Atasoy
Sayfalar 245 - 248

11.
Dermatolojide intravenöz immunglobulin tedavisi
Meltem Şentürk, Pınar Y. Başak
Sayfalar 249 - 253