TURKDERM: 35 (3)
Cilt: 35  Sayı: 3 - 2001
Özetleri Göster | << Geri
BAŞYAZI
1.
Hasta rolündeki insanlar ve doktor rolündeki insanlar
Ertuğrul H. Aydemir
Sayfa 179
Makale Özeti

DERLEME
2.
Vaskülitlere algoritmik tanı yaklaşımı
Soner Uzun, Mete Baba
Sayfalar 181 - 186

ARAŞTIRMA
3.
Behçet hastalığında e-selektin ve beta-2 mikroglobulin düzeyleri
Ali Karakuzu, Sabahat Kot, Mustafa Atasoy, Zuhal Umudum, Fatma Şahan
Sayfalar 187 - 190

4.
Psoriasisde serum TNF-a düzeyleri
Berna Şanlı Erdoğan, Şebnem Aktan, Süleyman Demir, Nuran Uz
Sayfalar 191 - 193

5.
Düzce ve bolu' da 13-19 yaş grubu geçlerde deri hastalıkları-retrospektif bir ön çalışma
Ayşe Kavak, Ali Haydar Parlak, İlker Aydoğan, Hüseyin Anul, Nuray Yeşildal
Sayfalar 194 - 198

6.
Verruka tedavisinde 5-fluorourasil' in intralezyonel kullanımı: Plasebo kontrollü tek kör çalışma
Aydın İşçimen, Nadir Göksügür, Gaye Ünal, Ertuğrul H. Aydemir
Sayfalar 199 - 205

7.
Deri kanserlerinde radyoterapi sonrası kozmetik sonuç
Can Ceylan, Ayla Duransoy, Sezer Erboz
Sayfalar 206 - 210

OLGU BİLDİRİSİ
8.
Aktinik keilitde topikal fotodinamik tedavinin etkinliği
Can Ceylan, Sezer Erboz, Fezal Özdemir, Alican Kazandı
Sayfalar 213 - 218
Makale Özeti

9.
Proteus sendromu
Sevil Gündüz, Tülin Uygur, Tülin Mansur, Mücahit Gönenç
Sayfalar 219 - 221
Makale Özeti

10.
Bir liken planus pemfigoides olgusu
Mukaddes Kavala, Sibel Südoğan, Arzu Yakut Büyük, Şükran Sarıgül
Sayfalar 222 - 225
Makale Özeti

11.
Ramsay hunt sendromu
Ömer Çalka, Ahmet Metin, Hakan Çakaya, Fatma Yıldız
Sayfalar 226 - 228
Makale Özeti

12.
Hodgkin lenfomalı bir olguda ramsey-hunt sendromu
Can Ceylan, Sibel Alper, Sezer Erboz
Sayfalar 229 - 232
Makale Özeti

13.
Yanakta yüzeysel lenfatik malformasyon (lenfanjiyoma sirkumskriptum)
Ahmet Metin, A. Kutluhan, F. Hüsniye Dilek
Sayfalar 233 - 236
Makale Özeti

SÜREKLİ EĞİTİM
14.
Esansiyel yağ asitleri ve deri
Ahmet Akar, H. Bülent Taştan
Sayfalar 238 - 243
Makale Özeti