TURKDERM: 36 (1)
Cilt: 36  Sayı: 1 - 2002
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Editörden
Hamdi Memişoğlu
Sayfalar 11 - 12 (1266 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Dermatolojide yoğun bakım
Intensive care in dermatology
Esin Özdemir, Rana Y. Anadolu
Sayfalar 13 - 18 (3337 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMALAR
3.
Hulusi behçet'in çivi belirtisinin kutanöz leishmaniasisin klinik tanısındaki değeri
The value of the 'Tin-Tack' sign of Hulusi Behçet in the clinical diagnosis of cutaneous leishmaniasis
Soner Uzun, Mete Baba, M. Alparslan Acar, Hamdi R. Memişoğlu
Sayfalar 20 - 23 (2602 kere görüntülendi)

4.
Kronik ürtiker etyopatogenezinde algoritmik yaklaşımın pratikte sağladığı yararlar
Algorhythmic approach to the etiopathogenesis of chronic urticaria: practical benefits
Özlem Su, Nahide Onsun, Ulviye Atılganoğlu, Yasemin Balsever Kural, Serkan Aygın, Emel Konuk
Sayfalar 24 - 28 (3474 kere görüntülendi)

5.
Kronik ürtikerli hastalarda fiziksel ürtiker sıklığı
The incidence of physical urticarias in the patients with chronic urticaria
Özlem Çam, İlknur Kıvanç Altunay, Adem Köşlü
Sayfalar 30 - 33 (2925 kere görüntülendi)

6.
Kronik idiyopatik ürtikerli hastalarda sınıf ı ve sınıf ıı hla antijenlerinin incelenmesi
The evaluation of class I and class II HLA antigens in patients with chronic idiopathic urticaria
Kenan Aydoğan, Emel Bülbül Başkan, Şükran Tunalı
Sayfalar 34 - 39 (1657 kere görüntülendi)

7.
Kronik idiyopatik ürtikerin feksofenadin ile tedavisi öncesi ve sonrası klinik ve
Clinic and prick test results in chronic idiopathic urticaria before and after fexofenadine therapy
Ali Sait Çal, Emel Bülbül Başkan, Şükran Tunalı
Sayfalar 40 - 43 (2190 kere görüntülendi)

TURKDERM-9860
8.
Sistemik steroide yanıt vermeyen bir pemfigoid gestasyones olgusunda plazmafeerezin etkinliği
The efficiency of plasmapheresis in a case with pempigoid gestationis resistant to systemic corticotherapy
Seydo Homan, Soner Uzun, Nil Banu Kılıç, Ayşe Akman, Hamdi R. Memişoğlu, Y. Gül Denli
Sayfalar 44 - 47 (2079 kere görüntülendi)

9.
Bir verrüköz ve zosteriform lineer liken planus olgusu
A verrucous and zosteriform linear lichen planus case
Ahmet Metin, Serdar Uğraş, Ömer Çalka
Sayfalar 50 - 53 (3303 kere görüntülendi)

10.
İktiyozis linearis sirkumfleksadan netherton sendromuna değişen klinik spektrum: 3 olgu
The clinical spectrum varying from ichthyosis linearis circumflexa to Netherton syndrome: 3 cases
Dilek Bayramgürler, Nilgün Bilen, Cenk Zincirci, Rebiay Apaydın, Bahar Müezzinoğlu
Sayfalar 54 - 57 (3289 kere görüntülendi)

11.
Fox-fordyce hastalığı
Fox-Fordyce Disease
Emel Erkek, Mukadder Koçak, Pınar Atasoy, Ahu Birol, Önder Bozdoğan
Sayfalar 60 - 63 (3985 kere görüntülendi)

12.
Karsinoma erizipelatoides
Carcinoma erysipelatoides
Ömer Çalka, Ahmet Metin, Süleyman Özen, Muammer Karaayvaz
Sayfalar 64 - 67 (2300 kere görüntülendi)

SÜREKLİ EĞİTİM
13.
Dermatolojide mikofenolat mofetil
Mycophenolate mofetil in dermatology
Ayşın Köktürk, Güliz İkizoğlu
Sayfalar 68 - 71 (2299 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
14.
"Akut İnfantil Hemorajik Ödem" Ülkemizde Daha Sık Görülen Bir Hastalık mıdır?
Ali Haydar Parlak
Sayfalar 74 - 75 (1622 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
15.
8.Ulusal Behçet Hastalığı Kongresi'nin Ardından
Özlem Su
Sayfa 76 (1262 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Haber sayfası

Sayfalar 77 - 78 (1535 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
17.
Basit Dermatolojik Cerrahi

Sayfa 79 (1119 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF