TURKDERM: 36 (3)
Cilt: 36  Sayı: 3 - 2002
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Oral mukoza kontakt dermatitlerine yaklaşım
Özlem Su
Sayfa 171 (1356 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Vaskülitlerin sınıflandırılması: Tarihi seyir
Vasculitis of classification: Historical progression
Sevgi Bahadır, Savaş Yaylı
Sayfalar 173 - 177 (3545 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMALAR
3.
Alopesi areatada psikolojik faktörlerin rolü ve hastalığın yaşam kalitesi üzerine etkisi
The role of psychological factors in alopecia areata and the impact of the disease on quality of life
A. Tülin Güleç, Nilgün Taşkıntuna, Çağtay Duru, Yasemin Saray, Cenk Akçalı
Sayfalar 178 - 181 (2684 kere görüntülendi)

4.
Psoriasiste anti-gliadin antikorlarının yeri
Anti-gliadin antibodies in psoriasis
Aylin Kalaycıyan, Aykut Çelik, Tufan Kutlu, Güngör T. Tümay, Agop Kotogyan
Sayfalar 182 - 187 (3570 kere görüntülendi)

5.
Psoriazis vulgaris aktivasyonunda angliadin antikorlarının rolü ve HLA antijenleri ile ilişkisi
The role of antigliadin antibodies and their relation with HLA antigens in activation of psoriasis vulgaris
Kenan Aydoğan, Necdet Tokgöz, Şükran Tunalı
Sayfalar 188 - 193 (1926 kere görüntülendi)

6.
Mikoiz fungoides olgularında klinik evrelendirme ve tedavi sonuçlarıyla ilişkisi
A. Clinical staging and results of therapy in patients with Mycosis Fungoides
Hayriye Sarıcaoğlu, Rıdvan Ali, Fahir Özkalemkaş, Kenan Aydoğan, Şükran Tunalı, Mehmet Tunalı
Sayfalar 197 - 200 (7733 kere görüntülendi)

7.
Sivas il merkezindeki ilköğretim okullarında akne vulgaris prevalansı
The prevalance of acne vulgaris in primary schools in the city center of Sivas
Ahmet Güldü, Melih Akyol, Sedat Özçelik, Mehmet Marufihah, Murat Polat
Sayfalar 202 - 205 (2339 kere görüntülendi)

TURKDERM-9860
8.
Rudimanter polidaktili
Rudimentary polydactyly
Özlem Yerebakan, Mehmet Akif Çiftçioğlu, Oya Ermiş, Bahar Kılıçaslan, Serdar Tüzüner, Ertan Yılmaz
Sayfalar 208 - 210 (2558 kere görüntülendi)

9.
Bilateral memebaşı yokluğu gösteren hipohidrotik ektodermal displazi olgusu
Hypohidrotic ectodermal dysplasia with bilateral athelia: a case report.
Bilal Doğan, Oktay Taşkapan, Yavuz Harmanyeri
Sayfalar 211 - 212 (3156 kere görüntülendi)

10.
Penisiline bağlı olarak gelişen akut jeneralize ekzantematöz püstülozis: olgu sunumu
Acute generalized exanthematous pustulosis induced by penicilline: case report
Evren Sarıfakıoğlu, Tülin Güleç, Deniz Seçkin
Sayfalar 213 - 216 (2720 kere görüntülendi)

11.
Bacak lokalizasyonlu bir malin ekrin poroma olgusu
A case of malignant eccrine poroma on the leg
Can Ceylan, Fezal Özdemir, Alican Kazandı, Gülşen Kandiloğlu, Sezer Erboz
Sayfalar 218 - 220 (3213 kere görüntülendi)

12.
Romatioid artritin eşlik ettiği bir piyoderma ganfrenozum olgusu
A case of pyoderma gangrenosum associated with rheumatoid arthritis
Ayşın Köktürk, Aziz Yazar, Tamer İrfan Kaya, Aynur Koca
Sayfalar 221 - 222 (2994 kere görüntülendi)

SÜREKLİ EĞİTİM
13.
Dermatolojide yeşil çay
Green tea in dermatology
Ulviye Atılganoğlu
Sayfalar 223 - 226 (1883 kere görüntülendi)

TURKDERM-6637
14.
20. Dünya Dermatoloji Kongresi'nin Ardından
Mukaddes Kavala
Sayfa 227 (1177 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Haber Sayfası

Sayfa 228 (997 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
IV. Çukurova Dermatoloji Günleri'nin Ardından
Şükran Tunalı
Sayfa 230 (1233 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
17.
Skleroterapi: Variköz ve Telenjiektatik Bacak Venlerinin Tedavisi

Sayfa 231 (1015 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF