TURKDERM: 36 (4)
Cilt: 36  Sayı: 4 - 2002
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Türkderm'in yayın amacı ve gelişimi
Oya Gürbüz
Sayfa 243
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Deri çizgileri ve dermatoloji
Skin lines and dermatology
Mehmet Karakaş, Murat Durdu, Pınar Karakaş
Sayfalar 244 - 247

ARAŞTIRMALAR
3.
Deneysel latirizm modelinde doksisiklinin kollagen yapısı üzerine olan etkilerinin morfolojik ve biyokimyasal olarak incelenmesi
Morphologic and biochemical effects of doxycycline on collagen structure in experimental lathyrism
Nilgün Şentürk, Gonca Çayır Keleş, Figen Kaymaz, Levent Yıldız, Gökhan Açıkgöz, Ahmet Yaşar Turanlı
Sayfalar 248 - 252

4.
Eritrodermik psoriasisli hastaların deri ve serumlarında karsinoembriyonik antijen araştırılması
Investigation of carcinoembrynoic antigen in the skin and sera of patients with erythrodermic psoriasis
Fatih Göktay, İkbal Esen Aydıngöz, Nilgün Caferler, Şirin Pekcan, Osman Güney
Sayfalar 254 - 260

5.
Psoriasisde prolaktinin rolü
The role of prolactin in psoriasis
Özlem Yavuz, Ayşe Kavak, Ali Haydar Parlak, Hüseyin Anıl, İlker Aydoğan
Sayfalar 263 - 267

6.
Atopik dermatitli olgularda melanositik ve displastik nevüs sıklığı
The incidence of melanocytic naevi and dysplastic naevi in the patients with atopic dermatitis
Ulviye Atılganoğlu, Özlem Su, Nahide Onsun
Sayfalar 268 - 270

7.
Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda hepatit B, C ve HIV enfeksiyonları açısından bir değerlendirme
An evaluation of hepatitis B, C and HIV infections in sexually transmitted diseases
Ayşe Kavak, Ali Haydar Parlak, Ramazan Yavuz Akman, Nuray Yeşildal, Hüseyin Anul, İlker Aydoğan, Bülent Çiçekçi, Demet Kaya
Sayfalar 272 - 275

TURKDERM-9860
8.
Endojen okronozis: bir alkaptonüri olgusu
Endogenous ochronosis: An alkoptonuria case
Ayşe Ferzan Aytuğ, Oya Gürbüz, Tülin Ergun, Esin Kotiloğlu
Sayfalar 276 - 279

9.
Protein C rezistansına bağlı olarak gelişen bacak ülseri. Bir olgu sunumu
Leg ulcer due to protein C resistance: Report of a case
Arzu Mete Kaynak, Oya Oğuz, Burhan Engin, Burhan Ferhanoğlu
Sayfalar 280 - 283

10.
Kitamura'nın retiküler akropigmentasyonu ve Dowling-Degos hastalığı özelliklerini taşıyan bir olgu
A case showing the futures of both reticulate acropigmentation of Kitamura and Dowling-Degos disease
Ayşin Köktürk, Güliz İkizoğlu, Kıymet Baz, Tamer İrfan Kaya
Sayfalar 286 - 289

11.
Purpura fulminans: Olgu sunumu
Purpura fulminans: case report
Selma Sönmez Ergün, Ulviye Atılganoğlu, Işıl Kurşun
Sayfalar 292 - 294

12.
Bir erken başlangıçlı mali tipi akroanjiodermatit olgusu sunumu
An early stage of acroangiodermatitisz of Mali type
Necmettin Kırtak, H. Serhat İnalöz, Orhan Özgöztaşı, Metin Karakök, Savaş Öztürk
Sayfalar 295 - 297

SÜREKLİ EĞİTİM
13.
Postherpetik nevralji ve tedavisi
Postherpetic neuralgia and treatment
Deniz Türker Akyol, Serap Utaş
Sayfalar 298 - 302

HABERLER
14.
Haberler

Sayfa 303
Makale Özeti | Tam Metin PDF

İZLENİM
15.
11. Eadv Kongresi'nin Ardından
Esen Özkaya Bayazıt
Sayfa 304
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
7. Avrupa Pediatrik Dermatoloji Kongresi'nin Ardından
Ümit Ukşal, Osman Köse
Sayfa 305
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
17.
Fasiyal Rejuvenasyon

Sayfa 306
Makale Özeti | Tam Metin PDF