TURKDERM: 37 (1)
Cilt: 37  Sayı: 1 - 2003
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Pediatrik dermatoloji eğitimi
Ümit Ukşal
Sayfa 15
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Dermatolojide yaşam kalitesi
Quality of life in dermatology
Esen Acıöz, Gonca Gökdemir, Adem Köşlü
Sayfalar 16 - 23

ARAŞTIRMALAR
3.
Psoriasiste subklinik eklem tutulumu: Manyetik rezonans görüntüleme ve sintigrafik bulguların değerlendirilmesi
Subclinical joint involvement in psoriasis: MRI and scintigraphic details
Göker Öz, Bilal Doğan, Yavuz Narin, Emir Şilit, Yavuz Harmanyeri
Sayfalar 24 - 27

4.
Yineleyen aftöz stomatitte psikiyatrik komorbidite ve depresyonla ilişki
Psychiatric comorbiditiy in recurrent aphthous stomatitis and its relationship with depression
Mustafa Yıldız, Gaye Ünal
Sayfalar 28 - 31

5.
Deri tüberkülozu: 18 yıllık retrospektif değerlendirme
Cutaneous tuberculosis: a 18 - year retrospective evaluation
İdil Ünal, Fezal Özdemir, Ali Can Kazandı, Sibel Alper, Figen Yazkan
Sayfalar 32 - 36

6.
Behçet hastalığının gebelikteki seyri
The clinical course of Behçet's diseases in pregnancy
Afet Akdağ Köse
Sayfalar 37 - 40

TURKDERM-9860
7.
Kronik arsenisizm: İki olgu sunumu
Chronic arsenicism: two cases report
Özlem Yerebakan, Oya Ermiş, M. Akif Çiftçioğlu, Ertan Yılmaz, Erdal Başaran
Sayfalar 43 - 47

8.
Diabetik bir hastada topikal GM-CSF'in yara tedavisinde kullanımı
Topical use of GM-CSF for a nonhealing ulcer in a diabetic patient
Zeynep Demirçay, Dilek Gün
Sayfalar 49 - 51

9.
Rozaseli bir hastada persistan ödem
Persistent edema in a patient with rosacea
Kübra Eren Bozdağ, Ahmet Karaman
Sayfalar 52 - 53

10.
Behçet hastalığına eşlik eden Sweet sendromu olgusu mu?
Is a case of Sweet's syndrome associated with Behçet's Disease?
Ali Haydar Parlak, Ayşe Kavak, Murat Alper, Murat Tunç
Sayfalar 54 - 57

SÜREKLİ EĞİTİM
11.
Teledermatoloji
Teledermatology
Ali Murat Ceyhan, Vahide Baysal
Sayfalar 58 - 62

TURKDERM-6637
12.
8. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı
Dilek Gün, Aslı Turgut Erdemir
Sayfalar 63 - 65
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Haberler

Sayfa 66
Makale Özeti

14.
KAYBETTİKLERİMİZ Prof.Dr. Özdemir Bingül

Sayfa 67
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
15.
Acil Dermatoloji

Sayfa 68
Makale Özeti | Tam Metin PDF

HABERLER
16.
2002 Yılında Danışmanlıkları ile Türkderm’i Onurlandıran Kurul Üyeleri

Sayfa 69
Makale Özeti | Tam Metin PDF