TURKDERM: 37 (2)
Cilt: 37  Sayı: 2 - 2003
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Dermatologları ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler
Adem Köşlü, Şükran Kahveci, Tuğba Rezan Ekmekçi
Sayfalar 85 - 91
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Behçet hastalığının deri ve mukoza belirtileri
Mucocutaneous lesions of Behçet’s disease
Erkan Alpsoy
Sayfalar 92 - 99

ARAŞTIRMALAR
3.
Kutanöz liken planuslu hastalarda oral ve dış genital mukoza tutulumu
The evaluation of oral and genital mucosal involvement in patients with cutaneous lichen planus
Ayfer Bankaoğlu, Gonca Gökdemir, İlknur Kıvanç Altunay, Adem Köşlü
Sayfalar 100 - 103

4.
Liken planusta dar bant UVB tedavisi: Ön çalışma
Narrowband UVB therapy in the treatment of lichen planus
Hayriye Sarıcaoğlu, Serap Köran Karadoğan, Emel Bülbül Başkan, Şükran Tunalı
Sayfalar 104 - 107

5.
Psoriasisli olgularda tüberkülin reaksiyonu ve koebner gelişimi: kontrollü çalışma
Tuberculin reaction and Koebner’s phenomenon with tuberculin test in patients with psoriasis: A controlled study
Ersoy Hazneci, Gürsoy Doğan
Sayfalar 108 - 112

6.
Pitiriyazis versikolorda sistemik flukonazol ve itrakonazolün etkinliği: Karşılaştırmalı çalışma
Efficacy of fluconazole and itraconazole in the treatment of pityriasis versicolor
Mutlu Çeşme, Güzin Özarmağan
Sayfalar 114 - 116

TURKDERM-9860
7.
Erkek meme karsinomu (olgu sunumu)
Male breast cancer (Case report)
Süleyman Alıcı, Mustafa Kösem, Ömer Çalka, Çetin Kotan, Rıdvan Mercan
Sayfalar 117 - 119

8.
Otoeritrosit sensitizasyon sendromu: Gardner-diamond sendromu
Autoerythrocyte sensitization syndrome: Gardner-Diamond syndrome
Mukaddes Kavala, Sibel Südoğan, Arzu Yakut Büyük, Ayşegül Aksakal, Şükran Sarıgül, Buket Eskiçırak
Sayfalar 120 - 123

9.
Hipokomplementemik ürtikaryal vaskülit sendromuna eşlik eden sistemik lupus eritematozus: Olgu sunumu
Hypocomplementemic urticarial vasculitis syndrome accompanied by systemic lupus erythematosus: a case report
Kenan Aydoğan, Şaduman Balaban Adım, Necdet Tokgöz, Şükran Tunalı
Sayfalar 125 - 130

10.
Ciddi seyirli bir kutanöz nekrotizan vaskülit olgusu
A case of cutaneous necrotizing vasculitis with severe prognosis
Pınar Yüksel Başak, Vahide Baysal, Çağnur Özcanlı, Özden Çandır
Sayfalar 131 - 134

SÜREKLİ EĞİTİM
11.
Psödo-kaposi sarkomu
Pseudo-Kaposi sarcoma
Mehmet Karakaş, Murat Durdu, Seydo Homan
Sayfalar 135 - 137

TURKDERM-6637
12.
Haberler

Sayfa 139
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Duyuru

Sayfa 141
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Sağlık Bilimlerinde Sürekli Yayıncılık Ulusal Sempozyumu
Nahide Onsun
Sayfa 142
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
15.
Neonatal Dermatoloji

Sayfa 143
Makale Özeti | Tam Metin PDF