TURKDERM: 38 (2)
Cilt: 38  Sayı: 2 - 2004
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Taslağı ile İlgili Öneriler

Sayfa 100 (1184 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Helicobacter Pylori ve İlişkili Deri Hastalıkları
Helicobacter pylori and related skin diseases
Fatma Aydın, Nilgün Şentürk, Tayyar Cantürk, Ahmet Yaşar Turanlı
Sayfalar 102 - 105 (1871 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
3.
Androgenetik Alopesili 59 Kadın Hastada Hiperandrojenizm ve Polikistik Over Sendromu
Hyperandrogenism and policystic ovary syndrome in 59 women with androgenetic alopecia
Murat Borlu, Ümit Ukşal, Serap Utaş, Fahri Bayram, İpek Müderris
Sayfalar 106 - 110 (2212 kere görüntülendi)

4.
Behçet Hastalığında Uzun Süre Siklosporin Kullanımının Renal Fonksiyonlar Üzerine Etkileri
The effects of long term cyclosporine A therapy on renal functions in Behçet’s disease
Hayriye Sarıcaoğlu, Emel Bülbül Başkan, Semra Çıkman, Kamil Dilek, Şükran Tunalı
Sayfalar 111 - 115 (1777 kere görüntülendi)

5.
Erizipel ve Tinea Pedis
Erysipelas and tinea pedis
Kıymet Baz, Ayça Cordan Yazıcı, Dilek Üstünsoy, Güliz İkizoğlu
Sayfalar 116 - 119 (2447 kere görüntülendi)

6.
Kronik Graft Versus Host Hastalığında Gelişen Oral Likenoid Lezyonların Klinik Özellikleri
Clinical profile of patients with chronic graft versus host diesaes related oral lichenoid lesions
Hatice Şanlı, Esin Özdemir, Mutlu Arat, Pelin Koçyiğit, Ender Soydan, Hamdi Akan
Sayfalar 120 - 123 (1959 kere görüntülendi)

7.
Dowling-Degos Hastalığı: 6 Olgudaki Klinik ve Histopatolojik Bulgular
Dowling-Degos disease: clinical and histopathological findings of 6 cases
Ayşe Tülin Mansur, Sevil Gündüz, Tülin Uygur, Nilüfer Akgün, Fügen Aker
Sayfalar 126 - 133 (2718 kere görüntülendi)

OLGU BİLDİRİSİ
8.
Granülositik Sarkom
Granulocytic sarcoma
Tülin Mansur, İkbal Esen Aydıngöz, Gülşen Tükenmez Demirci, Sevil Gündüz, Önder Peker
Sayfalar 136 - 139 (2285 kere görüntülendi)

9.
Dev Nevus Lipomatozus Süperfisiyalis Olgusu
A case of giant nevus lipomatosus superficialis
Tuğba Rezan Ekmekçi, Adem Köşlü, Damlanur Sakız
Sayfalar 140 - 142 (2193 kere görüntülendi)

10.
Akral Vitiligoya Eşlik Eden Tek Taraflı Aksiller Akantozis Nigrikans
Unilateral axillary acanthosis nigricans associated with acral vitiligo
Fatih Göktay, A. Tülin Mansur, Sevil Gündüz, Kürşat Yıldız
Sayfalar 143 - 145 (2439 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
11.
Lökonişi Totalis
Tuğba Rezan Ekmekçi, Adem Köşlü
Sayfalar 146 - 147 (1672 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
12.
Dermaskopi Kursu
Emine Derviş
Sayfa 148 (1225 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Türkçe Tıp Terimler Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

Sayfa 149 (1102 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Haber Sayfası

Sayfa 150 (993 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
15.
Yeni Kitaplar

Sayfa 151 (1088 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF