TURKDERM: 38 (3)
Cilt: 38  Sayı: 3 - 2004
Özetleri Göster | << Geri
BAŞYAZI
1.
Dermatoloji ve Sivil Toplum Kuruluşları
Dermatoloji and charities
Özgür Yürüker, Tuğba Rezan Ekmekçi, Adem Köşlü
Sayfalar 166 - 173

DERLEME
2.
Psoriazis Tedavisinde Yeni Biyolojik Ajanlar
New biological agents in treatment of psoriasis.
Ayten Ferahbaş
Sayfalar 174 - 184

ARAŞTIRMALAR
3.
Kutanöz Vaskülitte Antikardiolipin Antikorlar ve Tromboz Eğiliminin Araştırılması
Evaluation of anticardiolipin anticores and tendency of thrombosis in cutaneous vasculitis
Pınar Yüksel Başak, Ali Adiloğlu, Çağnur Özcanlı, Rabia Can, Vahide Baysal Akkaya
Sayfalar 185 - 190

4.
İzotretinoin ve Asitretin Kullanan Hastalarda Kemik Mineral Yoğunlukları
Bone mineral density in patients receiving isotretinoin and acitretin
Ferhan Cantürk, Nalan Saraç, Fatma Aydın, Fevziye Canbaz Tosun, Gamze Alaylı, Yeşim Akyol, Tayyar Cantürk
Sayfalar 191 - 194

5.
Pitriyazis Likenoides: 75 Olguluk Retrospektif Çalışma
Pityriasis lichenoides: a retrospective study involving 75 patients
Sevil Özdöl, Gonca Boztepe, Ayşen Karaduman, Cansel Köse Gürer, Banu Çakır, Gül Erkin, Sedef Şahin
Sayfalar 195 - 198

6.
Akne Vulgariste Topikal Eritromisin, Tetrasiklin ve Klindamisinin Etkinliği
Efficacy of topical erythromycin, tetracycline and clindamycin in the treatment of acne vulgaris
Mustafa Peker, H. Bülent Taştan, Ercan Arca, A. Hakan Erbil, Ali Rıza Gür
Sayfalar 199 - 207

TURKDERM-9860
7.
Pigmente Purpurik Erüpsiyon Benzeri Mikozis Fungoides: Olgu Sunumu
Mycosis fungoides resembling pigmented purpuric eruption: case report
Emine Tamer, Muharrem Üstün Polat, Güneş Gür Toy, Nurdan Lenk, Nuran Allı, Özge Han
Sayfalar 211 - 214

8.
Bulaşyolu Tespit Edilemeyen Bir Lenfogranuloma Venereum (LGV) Olgusu
A case of lymphogranuloma venereum with unknown transmission site
Özgül Çoban Balık, Cihangir Aliağaoğlu, Zeki Çabuk
Sayfalar 216 - 217

9.
Porokeratozis Mibelli Histolojisi Gösteren Dissemine Süperfisyel Aktinik Porokeratoz Olgusu
Porokeratozis Disseminated superficial actinic porokeratosis with the histology of porokeratosis Mibelli
Neslihan Dolar, Server Serdaroğlu, Cuyan Demirkesen
Sayfalar 220 - 223

EDITÖRE MEKTUP
10.
Meyerson Nevusu
Tuğba Rezan Ekmekçi, Adem Köşlü, Damlanur Sakız
Sayfalar 224 - 225
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
11.
Yeni Mekanlar, Yeni Toplantılar

Sayfa 226
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Haber Sayfası

Sayfa 227
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖR'DEN
13.
Dermatoloji Yeterlilik Kurulu Çalışmalarına Başladı
Oya Gürbüz
Sayfalar 246 - 247
Makale Özeti