TURKDERM: 38 (4)
Cilt: 38  Sayı: 4 - 2004
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Sigaranın Deri Hastalıkları Üzerine Etkileri
The influence of smoking on dermatologic diseases
Hayriye Sarıcaoğlu
Sayfalar 248 - 256

ARAŞTIRMALAR
2.
Ürtikerde Otolog Serum Deri Testi Sonucunun Seyri
The course of autologous serum skin test in chronic urticaria
Aydolu Eryılmaz, Varol L. Aksungur, Mete Baba
Sayfalar 257 - 263

3.
Kronik İdyopatik Ürtiker ile Otoimmün Tiroidit Birlikteliği
Autoimmune tyroidit with chronic idiopathic urticaria
Filiz Cebeci, Elif Topçu, Nahide Onsun, Neslihan Kurtulmuş, Ahmet Uras
Sayfalar 264 - 267

4.
Bazal Hücreli Karsinom Hastalarında HLA Antijenleri
HLA antigens in basal cell carcinoma patients
Melek Kesir Koç, Nahide Onsun, Yasemin Balsever Kural, Fatma Savran Oğuz
Sayfalar 271 - 276

5.
Ksantelazma Palpebrarum Tedavisinde Erbiyum: YAG Lazer
Erbium: YAG Laser in xanthelasma palpebrarum treatment
Ayten Ferahbaş, Serap Utaş, Ümit Ukşal
Sayfalar 281 - 284

TURKDERM-9860
6.
Hipopigmente Mikozis Fungoides: Olgu Sunumu
Hypopigmented mycosis fungoides: case report
Emine Derviş, Kadriye Koç, Deniz Balaban, Gülay Akalın
Sayfalar 286 - 290

7.
Asitretin ile Tedavi Edilen Darier Hastalığı Olgusu
Report of a case Darier’s disease that treated with acitretin
Dilek Peker, Ekrem Aktaş, Olgun Kontaş
Sayfalar 292 - 296

8.
Verruka Plantaris Olgularının ıntralezyonel Interferon ile Tedavisinde Anestezinin Önemi
Importance of anesthesia in the intralesional interferon treatment of verruca plantaris
Hilmi Cevdet Altınyazar, Cengiz Bekir Demirel, Rafet Koca, Nilgün Solak Tekin
Sayfalar 297 - 299

İZLENİM
9.
13. Avrupa Dermatoloji Kongresi Ardından 'Renaissance of Dermatolgy'
Dr. Yasemin Kural
Sayfa 300
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
10.
Haberler

Sayfa 301
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENİ YAYINLAR
11.
Dermatoloji Atlası

Sayfa 302
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
E. Hv.Tbp. Tuğgeneral İlhan Cankat Vefat etti

Sayfa 303
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DUYURU
13.
Dermatoloji 2005 Simpozyumu 1-4 Haziran 2005 Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi / İstanbul

Sayfalar 304 - 306
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2004 İNDEKSI
14.
Konu İndeksi

Sayfalar 307 - 309
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Yazar İndeksi

Sayfalar 310 - 311
Makale Özeti | Tam Metin PDF