TURKDERM: 39 (2)
Cilt: 39  Sayı: 2 - 2005
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Sizlerle Hep Birlikte...
Ertuğrul Aydemir
Sayfalar 86 - 87 (1176 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Kaşıntının Patofizyolojisi, Kliniği ve Tedavisi
Pathophysiology, clinical presentation and management of pruritus

Sayfalar 88 - 97 (3750 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMALAR
3.
Pemfigoidin İlaçla Uyarılımı
Drug induced pemphigoid
Emel Fetil, Turna İlknur, Melda Ökmen, Hamiyet Demirkaya, Çiğdem Gökçe, Selcan Keşan, Mahmut Uzut, Şebnem Özkan, Ali Tahsin Güneş
Sayfalar 98 - 102 (1663 kere görüntülendi)

4.
Psoriasiste PUVA ve Dar Bant UVB Tedavilerinin Klinik Etkinliklerinin Karşılaştırılması
A randomized comparison of narrow-band UVB phototherapy and PUVA photochemotherapy in the management of plaque-type psoriasis
Şehriyar Nazari, Güzin Özarmağan, Dilek Erzengin, Uğur Akar
Sayfalar 103 - 108 (3994 kere görüntülendi)

5.
Kalsipotriol Losyon, Mometazon Furoat Losyon ve Kombinasyonlarının Saçlı Deri Psoriazisi Tedavisindeki Etkinliğinin Karşılaştırılması
A comparison between the effects of calcipotriol lotion, momethasone furoate lotion and their combinations for the treatment of scalp psoriasis
Hamiyet Yılmaz, Fatma Aydın, Nilgün Şentürk, Tayyar Cantürk, Ahmet Yaşar Turanlı
Sayfalar 109 - 114 (3215 kere görüntülendi)

6.
TEN’de Tedavi Yaklaşımımız: Rotasyonel ve Kombine Tedavilerin Retrospektif İncelenmesi
Our therapeutic approach to TEN: the retrospective evaluation of rotational and combination therapies
Emel Bülbül Başkan, Şükran Tunalı, Serap Köran Karadoğan, Hayriye Sarıcaoğlu, Emel Yılmaz
Sayfalar 115 - 120 (1839 kere görüntülendi)

TURKDERM-9860
7.
İdiopatik Hipereozinofilik Sendrom
Idiopatic hypereosinophilic syndrome

Sayfalar 124 - 127 (6733 kere görüntülendi)

8.
Topikal Kalsipotriol Tedavisinin Etkili Olduğu Nevoid Hiperkeratoz Olgusu
A case of nevoid hyperkeratosis of the nipple and areola succesfully treated with topical calcipotriol
Dilek Peker, Ayten Ferahbaş, Murat Borlu, Serap Utaş, Olgun Kontaş
Sayfalar 130 - 133 (4173 kere görüntülendi)

9.
Toksik Epidermal Nekrolizde İntravenöz Immunglobulin Tedavisi: İki Olgu Sunumu
IVIG therapy in TEN: two case reports
Gülşen Tükenmez, A. Tülin Mansur, Derya Tütüncü, Zehra Aşiran Serdar, İkbal Esen Aydıngöz
Sayfalar 136 - 141 (2892 kere görüntülendi)

BIYOGRAFI
10.
Ord.Prof.Dr. Alfred Marchionini’nin Veda Mektubu - Prof.Marchioni'nin Anısına
Adem Köşlü, Tuğba Rezan Ekmekçi
Sayfalar 144 - 146 (1714 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
11.
International Leaque of Dermatological Societies Genç Dermatologlar İçin Teşvik Ödülü

Sayfa 147 (1200 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

MD BAŞVURU
12.
MD İçin Başvuran Üyelerimizin Listesi

Sayfa 148 (1719 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

İZLENİM
13.
I. Ege Dermatoloji Günlerinin Ardından

Sayfa 149 (1502 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENİ YAYINLAR
14.
Yeni Kitaplar

Sayfa 150 (1187 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

HABERLER
15.
Dermatoloji 2005 simpozyumunun son hazırlıkları tamamlandı

Sayfa 151 (1205 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF