TURKDERM: 39 (4)
Cilt: 39  Sayı: 4 - 2005
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Oral Allerji Sendromu
Bilal Doğan
Sayfalar 227 - 231
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Psöriaziste Biyolojik Tedaviler
Biologic therapy for psoriasis.
Özlem Özbilir, Ayla Gülekon
Sayfalar 233 - 240

ARAŞTIRMALAR
3.
Hepatit G Virus ve Liken Planus
Hepatit G virus ve liken planus
Şebnem Özkan, Mahmut Cüneyt Soyal, Tuncer Toklu, Emel Fetil, Hakan Abacıoğlu, Turna İlknur, Melda Demirtaşoğlu
Sayfalar 243 - 246

4.
Renal Transplantasyon Hastalarında Kaposi Sarkomu: Klinik Özellikler ve İnsan Herpes Virusu-8’in Varlığı
Kaposi’s sarcoma in renal transplantation patients: clinical features and presence of human herpesvirus-8
Yasemin Saray, Deniz Seçkin, Reha Butros, Mehmet Haberal
Sayfalar 249 - 253

5.
Plak tipi psoriasiste topikal propiltiyourasil kullanımı: prospektif, çift kör-plasebo kontrollü bir çalışma
The effects of topical prophylthiouracyl in plaque type psoriasis: A prospective, double-blind, placebo-controlled study.
Semra Çıkman Toker, Hayriye Sarıcaoğlu, Şaduman Balaban Adım, Emel Bülbül Başkan, Serap Köran Karadoğan, Şükran Tunalı
Sayfalar 255 - 259

6.
Düşük Doz Metotreksat ile Tedavi Edilen Psoriasis Vulgaris Hastalarında Homosistein, Folik Asit ve Vitamin B12 Düzeyleri
Homocysteine, folate and vitamin B12 levels in patients with psoriasis vulgaris treated with low-dose methotrexate
Rafet Koca, A. Görkem Mungan, H. Cevdet Altınyazar, Sibel Yenidünya, Emel Eşürk, Neriman Aksu
Sayfalar 260 - 264

TURKDERM-9860
7.
Dapsonla Tedavi Edilen Bir Lupus Panniküliti Olgusu
A case of lupus panniculitis treated with dapsone
Pınar Yüksel Başak, Çağnur Özcanlı, Vahide Baysal Akkaya, Özden Çandır
Sayfalar 267 - 270

8.
Parsiyel Unilateral Lentijinozis Olgusu
A case of partial unilateral lentiginosis
Tuğba Rezan Ekmekçi, Adem Köşlü
Sayfalar 273 - 275

9.
Behçet Sendromunda Alt Ekstremite Non-Spesifik Ağrı ve Tedavisi
Non-spesific lower extremite pain in Behcet’s syndrome and treatment
Emine Özyuvacı, Aysel Altan, Serpil Ertürk
Sayfalar 276 - 278

BIYOGRAFI
10.
Hocam Profesör Doktor Faruk Nemlioğlu
Adem Köşlü
Sayfalar 280 - 283
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
11.
Yeni Kitaplar

Sayfa 284
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
12.
Konu İndeksi

Sayfalar 285 - 286
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Yazar İndeksi

Sayfa 287
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Kongre Takvimi

Sayfa 288
Makale Özeti | Tam Metin PDF