TURKDERM: 40 (1)
Cilt: 40  Sayı: 1 - 2006
Özetleri Göster | << Geri
ÖNSÖZ
1.
Yenilikler Yılı
Ertuğrul Hasbi Aydemir
Sayfa 1 (1186 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDİTÖR'DEN
2.
Türkiye’de dermatologların mesleki amaçlı internet kullanımı
Medical use of the internet among dermatologists in Turkey
İkbal Esen Aydıngöz, Fatih Göktay, Elvan Endoğru
Sayfalar 2 - 6 (1647 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Malassezia spp. ve Dermatoloji’deki Yeri
Malassezia spp. in Dermatology
İlgen Ertam, Derya Aytimur
Sayfalar 7 - 10 (2763 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
4.
Alopesi Areatada Difensipron İmmünoterapisi: Prospektif Klinik Çalışma
Diphencyprone immunotherapy for alopecia areata: prospective clinical study
Gonca Boztepe, Elif Demirgüneş, Özge Gündüz, Gül Erkin, Sedef Şahin
Sayfalar 11 - 16 (4391 kere görüntülendi)

5.
Fokal Hiperhidrozun İntradermal Botulinum Toksin Enjeksiyonuyla Tedavisi
Intradermal botulinum toxin injection for the treatment of primary focal hyperhydrosis
Melek Aslan Kayıran, Deniz Balaban, Aynur Karaoğlu, Adem Köşlü
Sayfalar 17 - 19 (2408 kere görüntülendi)

6.
Elli Olguluk Bir Seride Onikomikoz Tanısında Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması
Comparison of methods for the diagnosis of onychomycosis in a series of 50 cases
İkbal E. Aydıngöz, A. Deniz Akkaya, Fügen Aker, Rıza Adaleti
Sayfalar 20 - 22 (1945 kere görüntülendi)

7.
Darbant UVB Fototerapinin Bcl-2 ve P53 Ekspresyonlarına Etkisi: Pilot Çalışma
The effect of narrowband UVB phototherapy on the expression of bcl-2 and p53: A preliminary study
Nilsel İlter, Ayşe Dursun, Esra Adışen, Özlem Erdem, Mehmet Ali Gürer
Sayfalar 23 - 26 (1996 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Kutis Marmorata Telenjiektazika Konjenita: Olgu sunumu
Cutis marmorata telengiectatica congenita: A case report
Mustafa Atasoy, Cihangir Aliağaoğlu, Engin Sezer, Teoman Erdem, Ali Karakuzu
Sayfalar 27 - 29 (2038 kere görüntülendi)

9.
Tufted Follikülit Olgusunda Rifampisin ve Klindamisin Tedavisinin Etkinliği
The efficiency of rifampicin and clindamycin treatment in a case of tufted folliculitis
Rafet Koca, Nilgün Solak Tekin, Sibel Yenidünya, Saniye Çınar, H. Cevdet Altınyazar
Sayfalar 30 - 32 (2755 kere görüntülendi)

10.
İlaca Bağlı Gelişen Bir Reversibl Effluvium Olgusu
A case of reversible telogen effluvium caused by a drug
İlgen Ertam, İdil Ünal, Sibel Alper
Sayfalar 33 - 35 (1834 kere görüntülendi)

YENİ YAYINLAR
11.
Yeni Kitaplar

Sayfa 36 (1288 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

HABERLER
12.
Haberler

Sayfa 37 (1044 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KONGRE TAKVİMİ
13.
Kongre Takvimi

Sayfa 38 (1565 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF