TURKDERM: 40 (1)
Cilt: 40  Sayı: 1 - 2006
Özetleri Göster | << Geri
ÖNSÖZ
1.
Yenilikler Yılı
Ertuğrul Hasbi Aydemir
Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDİTÖR'DEN
2.
Türkiye’de dermatologların mesleki amaçlı internet kullanımı
Medical use of the internet among dermatologists in Turkey
İkbal Esen Aydıngöz, Fatih Göktay, Elvan Endoğru
Sayfalar 2 - 6

DERLEME
3.
Malassezia spp. ve Dermatoloji’deki Yeri
Malassezia spp. in Dermatology
İlgen Ertam, Derya Aytimur
Sayfalar 7 - 10

ARAŞTIRMA
4.
Alopesi Areatada Difensipron İmmünoterapisi: Prospektif Klinik Çalışma
Diphencyprone immunotherapy for alopecia areata: prospective clinical study
Gonca Boztepe, Elif Demirgüneş, Özge Gündüz, Gül Erkin, Sedef Şahin
Sayfalar 11 - 16

5.
Fokal Hiperhidrozun İntradermal Botulinum Toksin Enjeksiyonuyla Tedavisi
Intradermal botulinum toxin injection for the treatment of primary focal hyperhydrosis
Melek Aslan Kayıran, Deniz Balaban, Aynur Karaoğlu, Adem Köşlü
Sayfalar 17 - 19

6.
Elli Olguluk Bir Seride Onikomikoz Tanısında Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması
Comparison of methods for the diagnosis of onychomycosis in a series of 50 cases
İkbal E. Aydıngöz, A. Deniz Akkaya, Fügen Aker, Rıza Adaleti
Sayfalar 20 - 22

7.
Darbant UVB Fototerapinin Bcl-2 ve P53 Ekspresyonlarına Etkisi: Pilot Çalışma
The effect of narrowband UVB phototherapy on the expression of bcl-2 and p53: A preliminary study
Nilsel İlter, Ayşe Dursun, Esra Adışen, Özlem Erdem, Mehmet Ali Gürer
Sayfalar 23 - 26

OLGU SUNUMU
8.
Kutis Marmorata Telenjiektazika Konjenita: Olgu sunumu
Cutis marmorata telengiectatica congenita: A case report
Mustafa Atasoy, Cihangir Aliağaoğlu, Engin Sezer, Teoman Erdem, Ali Karakuzu
Sayfalar 27 - 29

9.
Tufted Follikülit Olgusunda Rifampisin ve Klindamisin Tedavisinin Etkinliği
The efficiency of rifampicin and clindamycin treatment in a case of tufted folliculitis
Rafet Koca, Nilgün Solak Tekin, Sibel Yenidünya, Saniye Çınar, H. Cevdet Altınyazar
Sayfalar 30 - 32

10.
İlaca Bağlı Gelişen Bir Reversibl Effluvium Olgusu
A case of reversible telogen effluvium caused by a drug
İlgen Ertam, İdil Ünal, Sibel Alper
Sayfalar 33 - 35

YENİ YAYINLAR
11.
Yeni Kitaplar

Sayfa 36
Makale Özeti | Tam Metin PDF

HABERLER
12.
Haberler

Sayfa 37
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KONGRE TAKVİMİ
13.
Kongre Takvimi

Sayfa 38
Makale Özeti | Tam Metin PDF