TURKDERM: 40 (2)
Cilt: 40  Sayı: 2 - 2006
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Dismorfizmin Çözümü Kozmetik Uygulamalar mı?
Nahide Onsun
Sayfalar 38 - 39
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Dermatolojide Bitkisel Tedavi
Herbal therapy in dermatology
Hicran Yetkin, Pınar Yüksel Başak
Sayfalar 40 - 45

ARAŞTIRMALAR
3.
HIV/AIDS ve Deri: Hacettepe’nin 7 Yıllık Deneyimi
HIV/AIDS and skin: 7-year of experience at Hacettepe
Gonca Boztepe, Gülşen Akoğlu, Gülşen Özkaya Şahin, Gülay Sain Güven, Serhat Ünal, Sedef Şahin
Sayfalar 46 - 51

4.
Pemfigus Hastalarında Serum Prolaktin Düzeyleri
Prolactin levels in patients with pemphigus
Mukaddes Kavala, Şükran Sarıgül, Ö. Emek Kocatürk
Sayfalar 52 - 55

5.
Prurigo Pigmentoza: Türkiye’de Sanılandan Daha Sık mı?
Prurigo pigmentosa: could it be more common than it is thought
Aslı Altaykan, Gonca Boztepe, Sedef Şahin, Deniz Duman, Özay Akkaya, Gül Erkin
Sayfalar 56 - 59

6.
Rekürren Aftöz Stomatit Etyolojisinde Sistemik İlaçlar
Systemic drugs in the etiology of recurrent aphthous stomatitis
Ulviye Atılganoğlu, Özlem Su, Aslı Turgut Erdemir, Sıla Şeremet Erdoğan, Halide Ufacık
Sayfalar 60 - 62

CERRAHI TEKNIKLER
7.
Tırnak Batması Tedavisinde Plastik Tüp Yöntemi: Ön Çalışma
Plastic tube method for ›ngrown toenail: preliminary study
Gonca Boztepe, Ayşen Karaduman, Nilgün Atakan
Sayfalar 63 - 65

TURKDERM-9860
8.
Gövdede Multipl Yüzeyel Bazal Hücreli Karsinoma Tedavisinde Topikal 5-Fluorourasil ve Kriyoterapi Kombinasyonu
Combination of 5-fluorouracil and cryotherapy in the treatment of multiple superficial basal cell carcinomas located on the trunk
Fatma Aydın, Nilgün Şentürk, Levent Yıldız, Rafet Koca, Tayyar Cantürk, Türkay Yalın, Ahmet Yaşar Turanlı
Sayfalar 66 - 68

9.
Antifosfolipid Sendromu Olan Bir Hastada Diskoid Lupus Eritematozus Gelişimi
Discoid lupus erythematosus development in a patient with antiphospholipid syndrome
Sevil Gündüz, Tülin Mansur, Çağda Çelikten Öncel, Zuhal Erçin
Sayfalar 69 - 71

10.
İki Kardeşte Komedonal Darier Hastalığı
A case report of two brothers with comedonal Darier’s disease
A. Tülin Mansur, İkbal E. Aydıngöz, Nurhan Kocaayan, Zuhal Erçin, Önder Peker
Sayfalar 72 - 74

YENI YAYINLAR
11.
Yeni Kitaplar
New Publications

Sayfa 75
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
12.
Haberler
Society News

Sayfalar 76 - 77
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Kongre Takvimi

Sayfa 78
Makale Özeti | Tam Metin PDF