TURKDERM: 40 (3)
Cilt: 40  Sayı: 3 - 2006
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Dinle-ye-meyenlere
To whom could not listen
Ertuğrul H. Aydemir
Sayfalar 78 - 80 (1539 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Çocuklarda Vitiligo: Epidemiyoloji ve Etyoloji
Childhood Vitiligo: Epidemiology and Etiology
Sevgi Bahadır, Savaş Yaylı
Sayfalar 81 - 86 (3955 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMALAR
3.
Dermoskopide İmmersiyon Yağı Yerine Alkol Bazlı Jel Kullanımının Avantajları
The Advantages of Using an Alcohol-Based Gel as a Contact Medium for Dermoscopy Instead of Immersion Oil
Tuğrul Dereli, Işıl Kılınç, Gülsüm Gençoğlan, Şöhret Aydemir
Sayfalar 87 - 89 (2002 kere görüntülendi)

4.
Kronik Plak Psoriazis Hastalarında Darbant UVB Tedavisinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
The Effect on Quality of Life of Narrowband UVB Therapy for Patients with Chronic Plaque Psoriasis
Gonca Gökdemir, Neslihan Fişek, Adem Köşlü
Sayfalar 90 - 93 (2226 kere görüntülendi)

5.
Akne Vulgarisli Hastalarda Akne Yaşam Kalite Ölçeğinin Türkçe Güvenilirlik Çalışması
Reliability of Turkish Version of Acne Quality of Life Scale in Patients with Acne Vulgaris
Zeynep Demirçay, Aslı Şenol, Dilek Seçkin, Figen Demir
Sayfalar 94 - 97 (2138 kere görüntülendi)

6.
Gebelikte Melazma
Melasma in Pregnancy
Suna Özdemir, Mustafa Özdemir
Sayfalar 98 - 100 (2112 kere görüntülendi)

7.
İzotretinoin Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisinin Kısa ve Uzun Dönem Sonuçları
Effects of Isotretinoin on Bone Mineralization: Short and Long Term Results
Ayça Cordan Yazıcı, Nurgül Arıncı İncel, Dilek Üstünsoy, Güliz İkizoğlu, Bahar Taşdelen
Sayfalar 101 - 104 (1789 kere görüntülendi)

8.
Kapesitabin Tedavisi Alan Hastada Gelişen El-Ayak Sendromu
Hand-Foot Syndrome Due to Capecitabine Therapy: Case Report
Gökhan Uslu, Göksun Karaman, Meltem Uslu, Ekin Şavk, Neslihan Şendur, Nezih Meydan
Sayfalar 105 - 107 (4800 kere görüntülendi)

9.
Aminoasidürinin Eşlik Ettiği Netherton Sendromlu Bir Olgu
A Case of Netherton Syndrome Associated with Aminoaciduria
Ayşe Gül Erdoğan, Deniz Balaban, Emine Derviş, Aynur Karaoğlu
Sayfalar 108 - 110 (2198 kere görüntülendi)

10.
Enterokutan Fistül Açılımını Takiben Gelişen Peristomal Piyoderma Gangrenozum
A Case of Peristomal Pyoderma Gangrenosum Following Enterocutaneous Fistula
Mustafa Turhan Şahin, Serap Öztürkcan, Aylin Türel Ermertcan, Yamaç Erhan, Peyker Türkdoğan
Sayfalar 111 - 113 (2394 kere görüntülendi)

YENI YAYINLAR
11.
“Surgical Management of Vitiligo”
Vitiligoda Cerrahi Tedavi

Sayfa 114 (1198 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

HABERLER
12.
Haberler
Society News

Sayfa 115 (1131 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
13.
Kongre Takvimi
Kongre Takvimi

Sayfa 116 (1209 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF