TURKDERM: 40 (4)
Cilt: 40  Sayı: 4 - 2006
Özetleri Göster | << Geri
1.
AMAÇ VE KAPSAM
AIMS AND SCOPE

Sayfa 2 (1682 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Yazarlara Bilgi

Sayfa 3 (1144 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Instruction to Authors

Sayfa 4 (1253 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖR'DEN
4.
TÜBİTAK/ULAKBİM Türk Tıp Dizini
Ayla Gülekon
Sayfalar 116 - 117 (1690 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
5.
Çocuklarda Dermatolojik Girişimlerde Sedasyon ve Analjezi
Sedation and Analgesia for Children Undergoing Dermatologic Procedure
Gaye Ünal, Pervin Bozkurt
Sayfalar 118 - 122 (2319 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMALAR
6.
Denizli Yöresinden Paederus Dermatiti Olguları
The Cases with Paederus Dermatitis From Denizli Region
Berna Şanlı Erdoğan, Şeniz Ergin, Şebnem Aktan, Nida Kaçar
Sayfalar 123 - 125 (2856 kere görüntülendi)

7.
DERMATOLOJİ KONSÜLTASYONLARI
DERMATOLOGY CONSULTATIONS
Esra Adışen, Selda Ünal, Mehmet Ali Gürer
Sayfalar 126 - 129 (2338 kere görüntülendi)

8.
Vitiligoda Dar-band UVB Tedavisi
Narrow-band Ultraviolet B for The Treatment of Vitiligo
Ayşe Akman, Ertan Yılmaz
Sayfalar 130 - 132 (3624 kere görüntülendi)

9.
Genodermatozlar: Retrospektif bir çalışma
Genodermatosis: A retrospective study
Erol Koç, Ercan Arca, Mustafa Tunca, Ahmet Hakan Erbil, Osman Köse, Halis Bülent Taştan, Zafer Kurumlu
Sayfalar 133 - 135 (2846 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMLARI
10.
Bir Nevoid Bazal Hücreli Karsinom Sendromu Olgusu
A Case of Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndrome
Meltem Uslu, Göksun Karaman, Ekin Şavk, Neslihan Şendur, Alev Akdilli
Sayfalar 136 - 138 (3804 kere görüntülendi)

11.
Akut Miyeloid Lösemili Bir Olguda G-CSF’e Bağlı Atipik Piyoderma Gangrenozum
G-CSF-Induced Atypical Pyoderma Gangrenosum in a Patient with Acute Myeloid Leukemia
Ayşe Akman, Işıl Küçükyılmaz, Özlem Yerebakan, M. Akif Çiftçioğlu
Sayfalar 139 - 141 (2137 kere görüntülendi)

12.
Topikal İmikimod Tedavisinde Dramatik Yanıt Veren Kandiloma Aküminata: İki Çocuk Olgu Sunumu
Dramatic Response of the Topical Imiquimod Treatment in Genital Warts: Two Children Cases
A. Almıla Tuncel, Zülal Erbağcı
Sayfalar 142 - 144 (3548 kere görüntülendi)

YENI YAYINLAR
13.
Kanıta Dayalı Dermatoloji
“Evidence Based Dermatology”

Sayfa 147 (1046 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
14.
Haberler
Society News

Sayfa 149 (939 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
2006 Yazar Dizini
2006 Author Index

Sayfa 150 (1064 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
2006 Konu Dizini
2006 Subject Index

Sayfalar 151 - 154 (2058 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Kongre Takvimi

Sayfa 156 (1017 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF