TURKDERM: 40 (B)
Cilt: 40  Ek: B - 2006
Özetleri Göster | << Geri
1.
Erüptif Vellüs Kıl Kisti: Efektif Tedavi İçin Bir Öneri
Eruptive Vellus Hair Cysts: Suggestion for Effective Treatment
Gonca Boztepe, Gül Erkin, Tülin Akan, Özay Özkaya
Sayfalar 1 - 3 (2241 kere görüntülendi)

2.
Çocukluk Çağı Atipik Liken Planus Olgusu: Olgu Sunumu
Atypical Lichen Planus in Childhood: A Case Report
Emel Bülbül Başkan, Hayriye Sarıcaoğlu, Tuğba Türker, Şükran Tunalı
Sayfalar 4 - 6 (2304 kere görüntülendi)

3.
Kriyoterapi ile İyileşen Bir Soliter Granüloma Fasiyale Olgusu
A Case of Solitary Granuloma Faciale Treated with the Cryotherapy
Necmettin Kırtak, H. Serhat İnalöz, A. Almıla Tuncel, H. Gülçin Ergüven, Metin Karakök
Sayfalar 7 - 9 (2423 kere görüntülendi)

4.
Mali Tipi Akroanjiodermatit: Olgu Sunumu
Mali Type Acroangiodermatitis: Case Report
Cihangir Aliağaoğlu, Özgül Balık, Mustafa Atasoy, Ömer Onbaş, Eşref Kabalar
Sayfalar 10 - 12 (1859 kere görüntülendi)

5.
Marie Unna Tipi Konjenital Hipotrikoz: Aynı Aileden 4 Olgu Sunumu
Marie Unna Type Congenital Hypotrichosis: Four Cases From a Single Family
Zehra Aşiran Serdar, A. Tülin Mansur, İkbal E. Aydıngöz, Gaye Ünal Sarıkan, Fügen Aker, Şule Çelikel
Sayfalar 13 - 16 (1610 kere görüntülendi)

6.
Bir Nekrozitan Araknidizm Olgusu
A Case of Necrotising Arachnidism
Şeniz Ergin, Şebnem Aktan, Berna Şanlı Erdoğan, İnci Gökalan Kara, Deniz Evliyaoğlu
Sayfalar 17 - 19 (1600 kere görüntülendi)

7.
Primer Komplet Pakidermoperiostoz: Olgu Sunumu
Primary Complete Pachydermoperiostosis: A Case Report
Cihangir Aliağaoğlu, Murat Aslankurt, Mustafa Atasoy, Ömer Onbaş, Mahmut Bozkurt
Sayfalar 20 - 22 (2688 kere görüntülendi)

8.
Romatoid Artrite Eşlik Etmeyen Romatoid Nodül
Rheumatoid Nodule Not Associated with Rheumatoid Arthritis
İkbal Esen Aydıngöz, Ayşe Tülin Mansur, Elvan Endoğru, Pembegül Güneş
Sayfalar 23 - 25 (3904 kere görüntülendi)

9.
Farklı Bölgelerde Yerleşmiş Dört Tinea İnkognito Olgusu
Four Cases of Tinea Incognito with Different Localizations
Cihangir Aliağaoğlu, Mustafa Atasoy, Özgül Balık, Akın Aktaş, Şevki Özdemir
Sayfalar 26 - 28 (1955 kere görüntülendi)

10.
Postmenopozal Frontal Fibrozan Alopesi: Olgu Sunumu
Postmenopozal Frontal Fibrosing Alopecia: A Case Report
Eda Kumbasar, Gonca Gökdemir, Adem Köşlü
Sayfalar 29 - 30 (2597 kere görüntülendi)

11.
İlk Bulgusu Deri Metastazı Olan İki Meme Kanseri Olgusu
Two Cases of Breast Cancer Presented with Skin Metastasis as First Signs
İlkin Zindancı, Burçe Can, Ebru Zemheri, Mukaddes Kavala
Sayfalar 31 - 33 (2806 kere görüntülendi)

12.
Eozinofilili Anjiyolenfoid Hiperplazi: Olgu Sunumu
Angiolymphoid Hyperplasia with Eosinophilia: A Case Report
Mustafa Atasoy, Cihangir Aliağaoğlu, Önder Şahin, Ümran Yıldırım, Özgül Balık
Sayfalar 34 - 36 (1666 kere görüntülendi)

13.
İzotretinoinle Tedavi Edilen Bir Lupus Miliyaris Disseminatus Fasiyei Olgusu
A Case of Lupus Miliaris Disseminatus Faciei Treated with Isotretinoin
Deniz Evliyaoğlu, Berna Şanlı Erdoğan, Şeniz Ergin, Hatice Akman, Metin Akbulut
Sayfalar 37 - 39 (1847 kere görüntülendi)

14.
Degos Hastalığı ile Ayırıcı Tanı Problemi Oluşturan Atipik Ekstragenital Guttat Liken Skleroatrofikus: Bir Olu Sunumu
The Difficulty in Diffential Diagnosis Between Atypical Guttate Extragenital Lichen Scleroatrophicus and Degos Disease: A Case Report
Özlem Karabudak, Bilal Doğan, Hakan Çermik, Yavuz Harmanyeri
Sayfalar 40 - 42 (3130 kere görüntülendi)

15.
Docetaxel Tedavisine Bağlı Gelişen Beau Çizgisi: Olgu Sunumu
Beau Lines Due to Docataxel Treatment: Case Report
Başak Kandi Coşkun, Dilara Turgut, Yunus Saral
Sayfalar 43 - 44 (2410 kere görüntülendi)

16.
Primer Anetoderma (Schweninger-Buzzi Tipi) ve Alopesi Areata Birlikteliği: Olgu Sunumu
Primary Anetoderma (Schweninger-Buzzı Type) Associated with Alopecia Areata: A Case Report
Mustafa Atasoy, Cihangir Aliağaoğlu, Önder Şahin, Ümran Yıldırım, Dudu Kahraman
Sayfalar 45 - 46 (2275 kere görüntülendi)

17.
Nekrotizan Yumuşak Doku Enfeksiyonu ile Takip Edilen İki Olguda Stenotrophomonas Maltophilia İzolasyonu
Isolation of Stenotrophomonas Maltophilia in two Cases with Necrotizing Soft Tissue Infection
İkbal E. Aydıngöz, Tülin Mansur, Zehra Aşiran Serdar, Zuhal Erçin
Sayfalar 47 - 50 (2005 kere görüntülendi)

18.
Endikasyon Dışı BCG Aşısı Uygulaması ile Gelişen Lupus Vulgaris
Lupus Vulgaris Secondary to BCG Vaccination Without Indication
Şehriyar Nazari, Algün Polat Ekinci, Güzin Özarmağan
Sayfalar 51 - 53 (1718 kere görüntülendi)

19.
Asitretin ile Tedavi Edilen Bir IgA Pemfigus Olgusu
A Case of IgA Pemphigus Successfully Treated with Acitretin
Hikmet Akyazı, Savaş Yaylı, Ümit Çobanoğlu, Sevgi Bahadır, Köksal Alpay
Sayfalar 54 - 56 (2780 kere görüntülendi)

20.
İnfantil Pyoderma Gangrenozum
Infantile Pyoderma Gangrenosum
Mete Baba, Deniz Seçkin, Filiz Bolat
Sayfalar 57 - 59 (2420 kere görüntülendi)

21.
Jeneralize Püstüler ve Artropatik Psoriazisli Bir Hastada Gastrointestinal Amiloidoz Gelişimi
Gastrointestinal Amyloidosis in a Patient with Generalized Pustular and Arthropathic Psoriasis
A. Tülin Mansur, Nihat Akbayır, Sevil Gündüz, Önder Peker
Sayfalar 60 - 63 (2079 kere görüntülendi)

22.
İki Waardenburg Sendromu Olgusu
Two Cases of Waardenburg’s Syndrome
Ercan Arca, İlker Özkan, H. Bülent Taştan, Ali Rıza Gür
Sayfalar 64 - 67 (3054 kere görüntülendi)

23.
Klostridyal Miyonekroz (Gazlı Gangren): Olgu Sunumu
Clostridial Myonecrosis (Gas Gangrene): Case Report
Ali Murat Ceyhan, Pınar Yüksel Başak, Vahide Baysal Akkaya
Sayfalar 68 - 70 (1946 kere görüntülendi)

24.
Genç Yaşta Basınç Ülseri Zemininde Gelişen Epidermoid Karsinom Olgusu
Development of Epidermoid Carcinoma in a Young patient with Pressure Ulcer
Ebru Güler, Ayten Ferahbaş, Ekrem Aktaş, Olgun Kontaş
Sayfalar 71 - 73 (2570 kere görüntülendi)

25.
Laugier-Hunziker Sendromu: Olgu Sunumu
The Laugier-Hunziker Syndrome: Case Report
Cihangir Aliağaoğlu, Mustafa Atasoy, Özgül Balık, Önder Şahin, Ümran Yıldırım
Sayfalar 74 - 76 (2411 kere görüntülendi)

26.
Nöropatiye Sekonder Gelişen Eritromelalji Olgusu
A Case of Erythromelalgia Secondary to Neuropathy
Dilek Bayramgürler, Aysun Şikar, Nilgün Bilen, Rebiay Apaydın, Evren Odyakmaz, Faik Budak
Sayfalar 77 - 79 (3434 kere görüntülendi)

27.
Atipik Seyirli Ramsay Hunt Sendromlu Bir Olgu
A Case of Ramsay Hunt Syndrome with Atypical Features
Mete Baba, Deniz Seçkin, Aydolu Eryılmaz, Sündüz Gençay
Sayfalar 80 - 81 (3644 kere görüntülendi)

28.
Amoksisiline Bağlı Gelişen Baboon Sendromu
Baboon Syndrome Induced by Amoxycillin
Gamze Serarslan, Esin Atik
Sayfalar 82 - 84 (2649 kere görüntülendi)

29.
Kolorektal Kanser Tedavisinde Kullanılan Setuksimab’a Bağlı Akneiform Erüpsiyon
Acneiform Eruption in a Colon Cancer Patient Treated with Cetuximab
Sadiye Kuş, Tülin Uygur, İnci Candan
Sayfalar 85 - 87 (3337 kere görüntülendi)

30.
Göz Bulguları ile Birliktelik Gösteren ve Siklofosfamid Tedavisine Yanıt Veren Bir Papüler Müsinoz Olgusu
A case of Papular Mucinosis Associated with Ocular Findings and Responded to Treatment with Cyclophosphamide
Pınar Gülcan, Melek Koç, Fehmi Baran, Cemal Kocabaşoğlu, A. Baki Mudun
Sayfalar 88 - 92 (2339 kere görüntülendi)

31.
Kongre Takvimi
Kongre Takvimi

Sayfa 93 (896 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF