TURKDERM: 41 (2)
Cilt: 41  Sayı: 2 - 2007
Özetleri Göster | << Geri
EDİTÖRYEL
1.
Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Hekim Sorumluluğu
Responsibility and Obligations Physician by Legal Regulations
Sermet Koç
Sayfalar 33 - 38
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Palmar Eritem
Palmar Erythema
Sadiye Kuş, Tülin Ergun
Sayfalar 39 - 46

ARAŞTIRMALAR
3.
Uzun Süreli Saç Dökülme Şikayeti Olan Kadınlarda Fototrikogram Bulguları
Photrichogram Findings in Women Complaining of Hair Loss for Long Duration
Özgür Yürüker, Tuğba Rezan Ekmekçi, Adem Köşlü
Sayfalar 47 - 50

4.
Hiperhidrozlu Hastaların Anksiyete Düzeylerinin Sağlıklılarla Karşılaştırılması
Comparison of Anxiety Levels in Patients with Hyperhidrosis and Healthy Subjects
Şemsettin Karaca, H. Murat Emül, Mustafa Kulaç, Ömer Özbulut, Özkan Güler
Sayfalar 51 - 53

5.
Kronik idiyopatik ürtikerli olgularda tüberkülin deri testi yanıtı ve T-lenfosit alt grupları
Tuberculin skin reactivity and T-lymphocyte subgroups in patients with chronic idiopathic urticaria
Burhan Engin, Mustafa Özdemir, İnci Mevlitoğlu
Sayfalar 54 - 56

6.
Benin, Premalin ve Malin Lezyonlarda Hücre Proliferasyon Belirleyicilerinin Ekspresyonu ve İnsan Papilloma Virus İzolasyonu
Expression of Cell Proliferation Markers in Benign, Premalignant and Malignant Lesions and Human Papillomavirus Isolation
Gamze Serarslan, Esin Atik, Barış Otlu, Sevgi Bakariş, Rıza Durmaz
Sayfalar 57 - 62

OLGU SUNUMU
7.
Multipl Mukozal Nöromlarla Seyreden 2 Olgu
Two Cases with Multiple Mucosal Neuromas
Burçe Can, Mukaddes Kavala, Nesimi Büyükbabani, Zafer Türkoğlu
Sayfalar 63 - 65

8.
Yama Tarzı Granülom Anulare: İnterstisyel Granülom Anulare: Olgu Sunumu
Patch Granuloma Annulare: Interstitial Granuloma Annulare: A Case Report
Mukaddes Kavala, İlkin Zindancı, Nesimi Büyükbabani, Emek Kocatürk
Sayfalar 66 - 68

9.
Abdominal Kas Hipoplazisine Eşlik Eden Aplazia Kutis Olgusu
A Case of Aplasia Cutis Associated with Abdominal Muscle Hypoplasia
Şemsettin Karaca, Mustafa Kulaç, Mevlit Korkmaz, Ahmet Songur
Sayfalar 69 - 70

TANINIZ NEDİR?
10.
Ayak Bileğinde Verriköz Lezyon
Warty Lesion Onley
Şehriyar Nazari
Sayfa 71
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENİ YAYINLAR
11.
Tırnak Hastalıkları Atlası

Sayfa 72
Makale Özeti | Tam Metin PDF

HABERLER
12.
Haberler

Sayfalar 73 - 74
Makale Özeti | Tam Metin PDF