TURKDERM: 41 (3)
Cilt: 41  Sayı: 3 - 2007
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
HSV ve HPV Enfeksiyonlarının Güncel Tedavisi
Update on the Treatment of HSV and HPV Infections
Ertuğrul H. Aydemir
Sayfalar 75 - 76
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Rozase etyopatogenezi ve yeni sınıflaması
The Etiopathogenesis and the new classification system of rosacea
Özgür Bakar, Zeynep Demirçay
Sayfalar 77 - 80

ARAŞTIRMALAR
3.
Üniversite öğrencilerinin güneşten korunma ile ilgili bilgi tutum ve davranışları
Knowledge, attitudes and behaviours of university students related to sun protection
Yeşim Kaymak, Ömer Faruk Tekbaş, Işıl Şimşek
Sayfalar 81 - 85

4.
Pemfigus hastalarında ve sağlıklı yakınlarında HLA antijenlerinin değerlendirilmesi
HLA haplotypes in turkish patients with pemphigus and their healthy relatives
Mukaddes Kavala, Burçe Can, Sarper Diler, Fatma Oğuz, Emel Önal, Emek Kocatürk
Sayfalar 86 - 89

5.
İzotretinoin tedavisinin serum biyotinidaz enzim aktivitesi üzerine etkisi
The effect of isotretinoin on biotinidase activity
Mustafa Kulaç, Ahmet Kahraman, Şemsettin Karaca, Mustafa Serteser
Sayfalar 90 - 92

6.
Antalya'da Görülen Kütanöz Layşmanyazis Olgularının Epidemiyolojik Özellikleri
Epidemiologic findings of patients with cutaneous leishmaniasis seen in Antalya
Ayşe Akman, Çiçek Durusoy, Deniz Seçkin, Erkan Alpsoy
Sayfalar 93 - 96

OLGU SUNUMLARI
7.
Pemfigus herpetiformisli bir çocuk olgu
A childhood case with pemphigus herpetiformis
Murat Durdu, Soner Uzun, Mehmet Karakaş, Ali Murat Ceyhan, İlhan Tuncer
Sayfalar 97 - 100

8.
Anüler elastolitik dev hücreli granülom: Olgu sunumu
Annular elastolytic giant cell granuloma: Case report
Aysun Aktürk, Nilgün Bilen, Metin Yavuz, Kürşat D. Yıldız, Rebiay Kıran
Sayfalar 101 - 104

9.
Tedavisiz iyileşen diffüz neonatal hemanjiomatozis
A case of diffuse neonatal hemangiomatosis improving without treatment
Şirin Pekcan Yaşar, Zehra Aşiran Serdar, Nurhan Kocayan, Ayşe Tülin Mansur, Ayşe Deniz Akkaya
Sayfalar 105 - 107

TANINIZ NEDIR?
10.
Göğüste eritemli plak
An erythematous plaque on the chest
Şehriyar Nazari
Sayfa 108
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
11.
Yeni Kitaplar

Sayfa 109
Makale Özeti | Tam Metin PDF

HABERLER
12.
Kongre Takvimi

Sayfa 110
Makale Özeti | Tam Metin PDF