TURKDERM: 42 (1)
Cilt: 42  Sayı: 1 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Pediatrik Dermatolojide Bugün ve Yarın
Today and Future in Pediatric Dermatology
Ümit Ukşal
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Dermatolojide İmmünmodülatörler
Immunomodulators in Dermatology
Eda Kumbasar, Gonca Gökdemir, Adem Köşlü
Sayfalar 3 - 8

ARAŞTIRMALAR
3.
1994-2006 yılları arasında izlediğimiz sifilizli hastaların demografik bulguları
Demographic Characteristics of Syphilis Patients Followed Between 1994 and 2006
Esra Adışen, Murat Öztaş, Mehmet Ali Gürer
Sayfalar 9 - 12

4.
Alerjik Kontakt Dermatit / Mukoziti Olan Hastaların Yama Testi Sonuçları
Patch Test Results in Patients with Allergic Contact Dermatitis / Mucositis
Özlem Su, Nahide Onsun, Dilek Bıyık Özkaya, Hande Arda, Yasemin Balsever Kural, Ulviye Atılganoğlu
Sayfalar 13 - 17

5.
Renal Transplantasyon Hastalarında Gözlenen Deri Bulguları
Cutaneous Manifestations in Renal Transplant Recipients
Elif Fatma Demirgüneş, Sibel Ersoy Evans, Rahmi Yılmaz, Sedef Şahin, Ünal Yasavul
Sayfalar 18 - 21

6.
Bolu Yöresinde Pediatrik Yaş Grubunda Görülen Deri Hastalıkları
Skin Disorders in Pediatric Age Groups in Bolu
Mualla Polat, Nadir Göksügür, Ali Haydar Parlak, Yasemin Tahtacı, Yaşar İbrahimbaş, Berna Kılıç, Betül Şereflican
Sayfalar 22 - 25

7.
Verrüköz diskeratom
Warty dyskeratoma
Hüseyin Anul, Murat Alper, Ayşe Kavak, Mazlume Suna
Sayfalar 26 - 27

OLGU SUNUMLARI
8.
Blaschko Çizgileri Dağılımlı İki Lineer Liken Planus Olgusu
Two Cases of Linear Lichen Planus in the Lines of Blaschko
Gamze Serarslan, Sibel Hakverdi
Sayfalar 28 - 30

9.
Tedaviye Dirençli Kronik Ürtikerde Oral Mirtazapin
Oral Mirtazapine in Persistent Chronic Urticaria
Mustafa Kulaç, Şemsettin Karaca, Ömer Özbulut, Ayşenur Çetişli
Sayfalar 31 - 33

TANINIZ NEDIR?
10.
Sklerotik ve Pigmente Yamalar
Şehriyar Nazari
Sayfa 34
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
11.
Haberler

Sayfalar 35 - 36
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
12.
Yeni Yayınlar
New Publications

Sayfa 37
Makale Özeti | Tam Metin PDF