TURKDERM: 42 (4)
Cilt: 42  Sayı: 4 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Dermatoloji Uzmanlık Eğitim Ulusal Çekirdek Müfredat Oluşturma Çalışması
Turkish Board of Dermatology and Venereology: A Survey to Identify Core Curriculum in Dermatology and Venereology Residency Training Program
Oya Gürbüz
Sayfalar 103 - 107
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
HPV Ve Herpes Zoster Aşıları
HPV and Herpes Zoster Vaccines
Bilal Doğan, Özlem Karabudak
Sayfalar 108 - 112

ARAŞTIRMALAR
3.
Eritema Nodozumda Etyolojik Faktörler
Etiologic Factors In Erythema Nodosum
Esra Adışen, Ümmühan Şeker, Mehmet Ali Gürer
Sayfalar 113 - 117

4.
Uzun Süreli ve Yüksek Doz Montelukast Kullanımının Deri Üzerine Etkileri: Sıçanlarda Deneysel Çalışma
Effects of High Dose and Long Term Montelukast Treatment On Skin: An Experimental Rat Study
Kaan Gideroğlu, Mualla Polat, Tülin Fırat, Aysel Kükner
Sayfalar 118 - 121

5.
Klasik Kaposi Sarkomlu Olgularda Klinik Özellikler, İnsan Herpesvirüs-8’in Varlığı ve Tedavi Sonuçları
Clinical Features, Presence of Human Herpesvirus-8 and Treatment Results in Classic Kaposi Sarcoma
Özlem Su, Nahide Onsun, Hande Arda, Ömer Ümmetoğlu, Ayşe Pekdemir
Sayfalar 122 - 126

6.
Liken planusta Dermatoloji Yaşam Kalite İndeks skorları: Psoriyazis ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması
Dermatology Life Quality Index scores in lichen planus: Comparison of psoriasis and healthy controls
Didem Didar Balcı, Tacettin İnandı
Sayfalar 127 - 130

OLGU SUNUMLARI
7.
HİV Negatif Erkek Hastada Penil Kaposi Sarkomu
Penile Kaposi's Sarcoma in an HIV- negative male patient
Ekrem Aktaş, Ebru Güler, Serap Utaş, Kemal Deniz, Okan Orhan, Oğuz G. Yıldız
Sayfalar 131 - 133

8.
İktiyozis vulgaris ve akrokeratozis verrüsiformis birlikteliği: bir olgu sunumu
Ichthyosis vulgaris coexisted with acrokeratosis verruciformis: a case report
Gamze Serarslan, Didem Didar Balcı, Esin Atik
Sayfalar 134 - 136

9.
Ailesel Liken Amiloidoz Olgusu
A Case of Familial Lichen Amyloidosis
Şeniz Ergin, Neşe Demirkan, Nida Kaçar, Berna Şanlı Erdoğan, Hatice Akman
Sayfalar 137 - 139

TANINIZ NEDIR?
10.
Eritrodermi Sonrası Gelişen Papül ve Nodüller
Disseminated Papules and Nodules Consequent to Erythroderma
Dilek Bıyık Özkaya
Sayfalar 140 - 141
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
11.
28.11.2008 tarihinde gerçekleştirilen XIV. Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayı ile ilgili izlenimler
Emel Güngör
Sayfa 142
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
12.
Dermatolojide Ayırıcı Tanı
Differential Diagnosis in Dermatology

Sayfa 143
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
13.
2008 Hakem Dizini
2008 Referee Index

Sayfa 144
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
2008 Yazar Dizini
2008 Author Index

Sayfa 145
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
2008 Konu Dizini
2008 Subject Index

Sayfalar 146 - 147
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Kongre Takvimi

Sayfa 148
Makale Özeti | Tam Metin PDF