TURKDERM: 43 (1)
Cilt: 43  Sayı: 1 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Dermatoloji Uzmanlık Eğitimi
Dermatology Residency Education
Murat Kemal Harbutluoğlu
Sayfalar 1 - 2 (1676 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Allerjik Kontakt Dermatitler
Allergic Contact Dermatitis
Meltem Önder
Sayfalar 3 - 9 (2967 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMALAR
3.
Dermatoloji Uzmanlık Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Asistan Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Problems and Proposals of Their Solutions in Dermatology Residency Training: A Survey of Residents’ Opinions in Turkey
Sadık Yılmaz, Vahide Baysal Akkaya
Sayfalar 10 - 14 (1696 kere görüntülendi)

4.
Stevens-Johnson Sendromu ve Toksik Epidermal Nekroliz: Retrospektif Bir Değerlendirme
Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis: A Retrospective Evaluation
Özlem Dicle, Ertan Yılmaz, Erkan Alpsoy
Sayfalar 15 - 20 (2798 kere görüntülendi)

5.
Behçet hastalığında sistemik tutulum ve faktör V leiden gen mutasyonu arasındaki ilişki
Association Between Factor V Leiden Gene Mutation and Systemic Involvement in Behcet's Disease
Filiz Cebeci, Elif Topçu, Nahide Onsun, Özlem Su
Sayfalar 21 - 24 (2294 kere görüntülendi)

6.
Palmoplantar Psoriasiste Banyo PUVA Tedavisinin Etkinliği
Efficacy of Bath PUVA Treatment in Palmoplantar Psoriasis
Dilek Seçkin, Züleyha Yazıcı, Tülin Ergun
Sayfalar 25 - 28 (2173 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMLARI
7.
Ailevi Akdeniz Ateşi Tanısıyla Takip Edilen Herediter Anjioödemli Bir Aile
A Family with Hereditary Angioedema Having Been Followed as Familial Mediterranean Fever
Gülben Sarıcı, Rafet Koca, Nilgün Solak Tekin, Hilmi Cevdet Altınyazar
Sayfalar 29 - 31 (2582 kere görüntülendi)

8.
Halkasal Likenoid Dermatitli Genç Bir Olgu
A Young Case with Annular Lichenoid Dermatitis
Murat Durdu, Mete Baba, Aynur Adıgüzel, Nebil Bal
Sayfalar 32 - 34 (3009 kere görüntülendi)

9.
Asitretin ile Tedavi Edilen Bir Akrokeratozis Verrüsiformis Olgusu
A Case of Acrokeratosis Verruciformis Treated with Acitretin
Ebru Güler, Ayten Ferahbaş, Serap Utaş, Olgun Kontaş
Sayfalar 35 - 37 (2069 kere görüntülendi)

TANINIZ NEDIR?
10.
Sarkoidozlu Bir Hastada Dirençli Bacak Ülserleri
Resistant Leg Ulcers in a Patient with Sarcoidosis
Dilek Bıyık Özkaya
Sayfalar 38 - 39 (2188 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
11.
Haberler
Society News
Ertuğrul H. Aydemir
Sayfalar 40 - 41 (1165 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
12.
Yeni Yayınlar: Dermatolojik Cerrahide Komplikasyonlar
New Publications: Complications in Dermatologic Surgery

Sayfa 42 (1052 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
13.
Kongre Takvimi

Sayfa 43 (1129 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF