TURKDERM: 43 (2)
Cilt: 43  Sayı: 2 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Kongrelerimiz ve Derneklerimiz
Ertuğrul H. Aydemir
Sayfa 43 (1290 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Kutanöz Layşmanyaziste Tedavi Yaklaşımları
Treatment Approaches for Cutaneous Leishmaniasis
Sema Aytekin
Sayfalar 44 - 47 (3603 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
3.
Psoriasisli Hastalarda Serum Leptin Düzeylerinin Araştırılması
Investigation of Serum Leptin Levels in Psoriatic Patients
Nurhal Mercan Bozkurt, Mehmet Yıldırım, Ali Murat Ceyhan, Yusuf Kara, Hüseyin Vural
Sayfalar 48 - 52 (1779 kere görüntülendi)

4.
Hafif ve Orta Şiddetli Psoriyazis Hastalarında Serum Yüksek Sensitif C Reaktif Protein ve Homosistein Düzeyleri
Serum High Sensitivity C Reactive Protein and Homocysteine Levels in Patients with Mild to Moderate Psoriasis
Didem Didar Balcı, Zafer Yönden, Çiğdem Asena Doğramacı, Nizami Duran
Sayfalar 53 - 57 (2013 kere görüntülendi)

5.
Vitiligo Hastalarında Sempatik Deri Cevabı
Sympathetic Skin Response in Patients with Vitiligo
Asena Çiğdem Doğramacı, Esra Emine Okuyucu
Sayfalar 58 - 60 (1478 kere görüntülendi)

6.
Behçet Hastalığında Subklinik Periferik Nöropati
Subclinical Peripheral Neuropathy in Behcet’s Disease
Esra Emine Okuyucu, Didem Didar Balcı, Ayşe Turhanoğlu, Taşkın Duman, Serkan Yılmazer, Jülide Zehra Yenin
Sayfalar 61 - 64 (1615 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Charcot-Marie-Tooth Hastalığı Tip 2B
Charcot-Marie-Tooth Disease Type 2B
Şenay Durdu, Kadriye Koç, Deniz Balaban, Aynur Karaoğlu
Sayfalar 65 - 67 (2168 kere görüntülendi)

8.
Kindler Sendromu: Olgu Sunumu
A Case of Kindler Syndrome
Reyhan Çelik, Kadriye Koç, Deniz Balaban, Aynur Karaoğlu
Sayfalar 68 - 69 (1739 kere görüntülendi)

9.
Oral Ülserlerle Seyreden Bir Mukormikozis Olgusu
A Case of Mucormycosis Presented with Oral Ulcers
Pınar Yüksel Başak, Emel Sesli Çetin, Hicran Yetkin, Vahide Baysal Akkaya
Sayfalar 70 - 72 (1644 kere görüntülendi)

TANINIZ NEDIR?
10.
Konjenital Sensörinöral İşitme Kaybının Nadir Bir Nedeni
A Rare Cause of Congenital Hearing Loss
Hayrullah Alp, Esma Alp
Sayfalar 73 - 74 (1736 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
11.
Acı Kaybımız

Sayfa 75 (946 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Haberler

Sayfalar 76 - 77 (947 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
13.
Shimuzu’s Textbook of Dermatology

Sayfa 78 (977 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
14.
KONGRE TAKVİMİ

Sayfa 79 (1007 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF