TURKDERM: 43 (2)
Cilt: 43  Sayı: 2 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Kongrelerimiz ve Derneklerimiz
Ertuğrul H. Aydemir
Sayfa 43
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Kutanöz Layşmanyaziste Tedavi Yaklaşımları
Treatment Approaches for Cutaneous Leishmaniasis
Sema Aytekin
Sayfalar 44 - 47

ARAŞTIRMALAR
3.
Psoriasisli Hastalarda Serum Leptin Düzeylerinin Araştırılması
Investigation of Serum Leptin Levels in Psoriatic Patients
Nurhal Mercan Bozkurt, Mehmet Yıldırım, Ali Murat Ceyhan, Yusuf Kara, Hüseyin Vural
Sayfalar 48 - 52

4.
Hafif ve Orta Şiddetli Psoriyazis Hastalarında Serum Yüksek Sensitif C Reaktif Protein ve Homosistein Düzeyleri
Serum High Sensitivity C Reactive Protein and Homocysteine Levels in Patients with Mild to Moderate Psoriasis
Didem Didar Balcı, Zafer Yönden, Çiğdem Asena Doğramacı, Nizami Duran
Sayfalar 53 - 57

5.
Vitiligo Hastalarında Sempatik Deri Cevabı
Sympathetic Skin Response in Patients with Vitiligo
Asena Çiğdem Doğramacı, Esra Emine Okuyucu
Sayfalar 58 - 60

6.
Behçet Hastalığında Subklinik Periferik Nöropati
Subclinical Peripheral Neuropathy in Behcet’s Disease
Esra Emine Okuyucu, Didem Didar Balcı, Ayşe Turhanoğlu, Taşkın Duman, Serkan Yılmazer, Jülide Zehra Yenin
Sayfalar 61 - 64

OLGU SUNUMLARI
7.
Charcot-Marie-Tooth Hastalığı Tip 2B
Charcot-Marie-Tooth Disease Type 2B
Şenay Durdu, Kadriye Koç, Deniz Balaban, Aynur Karaoğlu
Sayfalar 65 - 67

8.
Kindler Sendromu: Olgu Sunumu
A Case of Kindler Syndrome
Reyhan Çelik, Kadriye Koç, Deniz Balaban, Aynur Karaoğlu
Sayfalar 68 - 69

9.
Oral Ülserlerle Seyreden Bir Mukormikozis Olgusu
A Case of Mucormycosis Presented with Oral Ulcers
Pınar Yüksel Başak, Emel Sesli Çetin, Hicran Yetkin, Vahide Baysal Akkaya
Sayfalar 70 - 72

TANINIZ NEDIR?
10.
Konjenital Sensörinöral İşitme Kaybının Nadir Bir Nedeni
A Rare Cause of Congenital Hearing Loss
Hayrullah Alp, Esma Alp
Sayfalar 73 - 74
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
11.
Acı Kaybımız

Sayfa 75
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Haberler

Sayfalar 76 - 77
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
13.
Shimuzu’s Textbook of Dermatology

Sayfa 78
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
14.
KONGRE TAKVİMİ

Sayfa 79
Makale Özeti | Tam Metin PDF