TURKDERM: 44 (1)
Cilt: 44  Sayı: 1 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Hulusi Behçet’in Anısına Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin 80. Yaş Günü
In Memorian of Hulusi Behçet 80. Anniversary of Society of Dermatovenereology
Emine Derviş
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Kadınlarda Saç Dökülmeleri ve Demir Eksikliği
Hair Loss Observed in Women and Iron Deficiency
Özlem Dicle
Sayfalar 3 - 7

ARAŞTIRMALAR
3.
TÜRKDERM’de 1999-2007 Yılları Arasında Yayınlanan Yazılar ve Atıflar: Retrospektif Değerlendirme
The Citation and Articles Published in the TURKDERM Between 1999-2007: A Retrospective Assesment
Levent Taşlı, Nida Kaçar, Ertuğrul Hasbi Aydemir
Sayfalar 8 - 11

4.
Psoriasisli Hastalarda Diyabet Görülme Sıklığına Karşılık Diyabetli Hastalarda Psoriasis Görülme Sıklığı
The Prevalance of Diabetes in Psoriatic Patients Versus the Prevalance of Psoriasis in Diabetic Patients
Nahide Onsun, Özlem Su, Zahide Eriş, Mihriban Davutoğlu, Filiz Cebeci, Mustafa Şenocak
Sayfalar 12 - 14

5.
Psoriasisli Hastalarda Serum Visfatin Düzeylerinin Araştırılması
Investigation of Serum Visfatin Levels in Patients with Psoriasis
Nurhal Mercan Bozkurt, Mehmet Yıldırım, Ali Murat Ceyhan, Yusuf Kara, Hüseyin Vural
Sayfalar 15 - 18

6.
Efalizumab Tedavisinin Kesilmesinin Psoriasisli Hastalarda Ortaya Çıkardığı Sorunlar
The Problems that Occurred after Discontinuation of Efalizumab Therapy in Psoriasis Patients
Esra Adışen, Fulya Tezel, Mehmet Ali Gürer
Sayfalar 19 - 24

7.
Akne Hastalarında Cardiff Akne Kısıtlılık İndeksinin Türkçe Versiyonunun Geçerliliği ve Güvenilirliği
Validity and Reliability of Cardiff Acne Disability Index in Turkish Acne Patients
Nilhan Atsü, Dilek Seçkin, Nilüfer Özaydın, Sanda Çalı, Zeynep Demirçay, Tülin Ergun
Sayfalar 25 - 27

8.
Türk Toplumunda Primipar Gebelerde Stria Gravidarum ile İlişkili Risk Faktörlerinin Araştırılması
Investigation of Risk Factors Associated with Striae Gravidarum in Turkish Primipara Pregnants
Filiz Canpolat, Havva Kaya Akış, Bengü Çevirgen Cemil, Fatma Eskioğlu
Sayfalar 28 - 31

TURKDERM-9860
9.
Asitretin ile Başarılı Şekilde Tedavi Edilen İnfantil Püstüler Psoriasis Olgusu
An Infantile Pustular Psoriasis Case Successfully Treated with Acitretin
Fatma Şule Afşar, Malik Ergin, Gülden Diniz, Ragıp Ortaç
Sayfalar 32 - 34

10.
Büllöz Pemfigoid: Artmış İmmünglobulin E ile Seyreden Nadir Bir Çocukluk Çağı Hastalığı
Bullous Pemphigoid: A Rare Childhood Disease with Eleveted Immunoglobulin E Levels
Hayrullah Alp, Melike Keser, Hatice Toy
Sayfalar 35 - 37

11.
Sjögren Sendromu İle Birlikteliği Olan Eritem Annüler Santrifüj Tanılı Bir Olgu
A Case of Erythema Annulare Centrifigum with Sjögren Syndrome
İlgen Ertam, Hanife Ezgi Erçal, Alican Kazandı, İdil Ünal, Sibel Alper
Sayfalar 38 - 40

12.
Penil Parafinoma
Penile paraffinoma
Serap Utaş
Sayfalar 41 - 42

TANINIZ NEDIR?
13.
Tanınız Nedir?
What is Your Diagnosis?
Gülsüm Gençoğlan
Sayfalar 43 - 44
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
14.
ACI KAYIPLARIMIZ
ACI KAYIPLARIMIZ

Sayfalar 45 - 46
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
15.
Deri Hastalıklarında Tedavi
Treatment of Skin Disease

Sayfa 47
Makale Özeti | Tam Metin PDF