TURKDERM: 44 (2)
Cilt: 44  Sayı: 2 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
İmikimod Kullanımında Dermatologların Karşılaştığı Sorunlar
Regulations in Imiquimod Usage and Difficulties for Dermatologists in Prescription
Özlem Su
Sayfalar 48 - 49 (1515 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Kütanöz Vaskülitler
Cutaneous Vasculitis
Nilsel İlter, Esra Adışen
Sayfalar 50 - 60 (4320 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMALAR
3.
Büllöz Pemfigoidli Hastalarda 10 Yıllık Gözlem
10-Year Observation of Bullous Pemphigoid Patients
Bengu Nisa Akay, Pertevniyal Bodamyalı, Hatice Şanlı, Aynur Akyol
Sayfalar 61 - 64 (1829 kere görüntülendi)

4.
Seboreik Dermatit, Herpes Zoster ve Pitriyazis Rozea’nın Mevsimlere Göre Dağılımının Karşılaştırılması
Comparison of the Distributions of Seborrheic Dermatitis, Herpes Zoster and Pityriasis Rosea According to Seasons
Tuncer Saçar, Handan Saçar
Sayfalar 65 - 68 (2384 kere görüntülendi)

5.
Postadölesan Akneli Kadınlarda Serum Büyüme Hormonu ve İnsülin-Benzeri Büyüme Faktörü-1 Düzeyleri
Serum Growth Hormone and Insulin-Like Growth Factor-1 Levels in Women with Postadolescent Acne
Mualla Polat, Meral Ekşioğlu
Sayfalar 69 - 72 (2080 kere görüntülendi)

6.
Klasik Kaposi Sarkomu Olgularında Histolojik Alt Gruplar: Ön Çalışma
Histological Subgroups in Classic Kaposi Sarcoma: A Preliminary Study
Nilüfer Onak Kandemir, Banu Doğan Gün, Figen Barut, Gamze Yurdakan, Burak Bahadır, Sibel Bektaş, Mustafa Gün, Sevinç Hallaç Keser, Nagehan Özdemir, Şükrü Oğuz Özdamar
Sayfalar 73 - 78 (1955 kere görüntülendi)

7.
Çocukluk Çağı Psoriasis Tedavisinde Sistemik Retinoid Tedavisi: 19 Mayıs Üniversitesi Deneyimi
Systemic Retinoid Treatment in Childhood Psoriasis: Experience of 19 Mayıs University
Müge Güler Özden, Hilal Denizli, Fatma Aydın, Nilgün Şentürk, Tayyar Cantürk, Ahmet Yaşar Turanlı
Sayfalar 79 - 82 (1802 kere görüntülendi)

8.
Atopik Dermatit Klinik Tipleri Arasında %1 Pimekrolimus Krem Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması
Efficacy of Pimecrolimus 1% Cream in Various Clinical Forms of Atopic Dermatitis
Ebru İkizler, Ercan Karabacak, Özlem Karabudak, Bilal Doğan
Sayfalar 83 - 87 (2141 kere görüntülendi)

9.
Tırnak Batmasında Tırnak Teli Tedavisinin Etkinliği
Efficacy of Nail Brace Treatment For Ingrown Nails
Fatma Gülru Erdoğan, Münevver Güven, Atilla Halil Elhan, Aysel Gürler
Sayfalar 88 - 91 (2348 kere görüntülendi)

TURKDERM-9860
10.
Epidermodisplazya Verrüsiformisli İki Kardeş Olguda Erken Yaşta Skuamöz Hücreli Karsinom Gelişimi
Early Development of Squamous Cell Carsinoma in Two Sister Cases with pidermodysplasia Verruciformis
Ömer Çalka, Serap Güneş Bilgili, Necmettin Akdeniz, İrfan Bayram
Sayfalar 92 - 95 (2019 kere görüntülendi)

11.
Akrokordon Benzeri Lezyonlarla Giden Gorlin Sendromu
Gorlin’s Syndrome Presenting with Acrochordon Like Lesions
Mualla Polat, Halil İbrahim Atasoy, Dilek Şenen, Yasemin Yıldırım, Fahri Yılmaz
Sayfalar 96 - 98 (2126 kere görüntülendi)

12.
Pitriyazis Rotunda
Pityriasis Rotunda
Gülsüm Gençoğlan, Işıl Kılınç Karaarslan, Ali Can Kazandı, Günseli Öztürk
Sayfalar 99 - 101 (1788 kere görüntülendi)

13.
Çölyak Hastalığı, Psoriasis ve Vitiligo Birlikteliği
The Coexistence of Coeliac Disease, Psoriasis and Vitiligo
Sevgi Akarsu, Emel Fetil, Turna İlknur, Gökşen Yücel, Banu Lebe, Ali Tahsin Güneş
Sayfalar 102 - 104 (1829 kere görüntülendi)

GÜNCELLEME
14.
Güncellenmiş Türkiye Psoriasis Biyolojik Ajan Kullanım Kılavuzu
Updated Turkish Guidelines for the Management of Psoriasis with Biologic Agents
Sibel Alper, Nilgün Atakan, Mehmet Ali Gürer, Nahide Onsun, Güzin Özarmağan
Sayfalar 105 - 112 (1977 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TANINIZ NEDIR?
15.
Elde üç parmak distalinde lokalize verrüköz lezyonlar Tanınız Nedir?
Verrucous lesions localized on the three fingers of hand What is Your Diagnosis?
Ferdi Öztürk, Sedef Bayata, Peyker Temiz, Aylin Türel Ermertcan
Sayfalar 113 - 114 (1451 kere görüntülendi)

HABERLER
16.
Haberler
Society News

Sayfa 115 (859 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
17.
Deri İnfeksiyonları: Tanı ve Tedavi
Skin Infections: Diagnosis and Treatment

Sayfa 116 (1079 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF