TURKDERM: 44 (3)
Cilt: 44  Sayı: 3 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Almanya ve Türkiye’deki Dermatoloji Eğitimine Genel Bakış
General Overview of German and Turkish Dermatology Education
Meltem Önder
doi: 10.4274/turkderm.44.117  Sayfalar 117 - 122
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Yeni Başlayanlar için Tırnak Cerrahisi
Nail Surgery for Beginners
Güneş Gür
doi: 10.4274/turkderm.44.123  Sayfalar 123 - 127

ARAŞTIRMALAR
3.
Kocaeli İlinde Evde Bakım Hizmeti Alan Hastalarda Bası Ülserlerinin Prevalansı ve Klinik Özellikleri
Prevalence and Clinical Features of Pressure Ulcers in Patients Receiving Home Health Care Services in the City of Kocaeli
Aysun Şikar Aktürk, Erkan Atmaca, Sezai Zengin, Dilek Bayramgürler
doi: 10.4274/turkderm.44.128  Sayfalar 128 - 131

4.
Çocuklukçağı Dermatozlarının Prevalansı
Prevalence of Dermatosis During Childhood
Handan Saçar, Tuncer Saçar
doi: 10.4274/turkderm.44.132  Sayfalar 132 - 137

5.
Ergenlik ve Ergenlik Sonrası Akneli Hastalarda Sosyo-demografik ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi
Assessment of Sociodemographic and Clinical Features in Patients with Adolescent and Post-adolescent Acne
Safiye Kutlu, İlknur Kıvanç Altunay, Adem Köşlü, Sevim Purisa
doi: 10.4274/turkderm.44.138  Sayfalar 138 - 142

6.
Akne Vulgarisli Hastalarda Kozmetiklerle Oluşan Allerjik Kontakt Dermatit Sıklığının Araştırılması
Investigation of Frequency of Allergic Contact Dermatitis Due to Cosmetics in Patients with Acne Vulgaris
İpek Gürses Koç, Pınar Yüksel Başak
doi: 10.4274/turkderm.44.143  Sayfalar 143 - 149

7.
Rekürren Aftöz Stomatit ve Behçet Hastalığında Görülen Aftların Klinik Olarak Karşılaştırılması
Clinical Comparison of Aphthae in Recurrent Aphthous Stomatitis and Behçet's Disease
Şule Güngör, Gülfer Akbay, Meral Ekşioğlu
doi: 10.4274/turkderm.44.150  Sayfalar 150 - 152

8.
Vitiligolu Hastalarda Serum Demir ve Ferritin Düzeyleri
Serum Iron and Ferritin Levels in Patients with Vitiligo
Ayşe Tülin Mansur, İkbal Esen Aydıngöz, Fatih Göktay, Sacide Atalay
doi: 10.4274/turkderm.44.153  Sayfalar 153 - 155

9.
1064 nm Nd YAG Lazerin Farklı Verruka Tiplerinin Tedavisinde Etkinliği
The Efficiency of 1064 nm Nd: YAG Laser in the Treatment of Different Types of Verruca
Tuncer Saçar, Handan Saçar
doi: 10.4274/turkderm.44.156  Sayfalar 156 - 159

TURKDERM-9860
10.
Nörofibromatozis Tip 1’de Hipofosfatemik Osteomalazi: Yetmezlik Kırıkları
Hypophosphatemic Osteomalacia in Neurofibromatosis Type 1: Insufficiency Fractures
Ahmet Yılmaz, Erol Çenesizoğlu, Hakan Beycioğlu
doi: 10.4274/turkderm.44.160  Sayfalar 160 - 163

11.
Üremik Prurituslu Bir Hastada Perforan Follikülit Benzeri Lezyonlarla Seyreden Skabiyes
A case of Scabies with Lesions Resembling Perforating Folliculitis and Uremic Pruritus
Hülya Akgün, Ebru Akay, Pınar Kulluk, Serap Utaş
doi: 10.4274/turkderm.44.164  Sayfalar 164 - 166

12.
Psoriasisli Hastada Büllöz Pemfigoid Gelişimi ve Siklosporin ile Ortak Tedavi
Bullous Pemphigoid in a Patient with Psoriasis Treated with Cyclosporine
Hande Arda Ulusal, Özlem Su, Filiz Cebeci, Damlanur Sakız, Nahide Onsun
doi: 10.4274/turkderm.44.167  Sayfalar 167 - 169

13.
Deri Bulguları ile Tanı Konulan Bir Multipl Myelom Olgusu
A Case of Multiple Myeloma Diagnosed by Skin Lesions
Fatma Gülru Erdoğan, Burcu Tuğrul, Aysel Gürler, Aylin Okçu Heper
doi: 10.4274/turkderm.44.170  Sayfalar 170 - 173

TANINIZ NEDIR?
14.
Tanınız Nedir?
What is Your Diagnosis?
Gülsüm Gençoğlan, Aylin Türel Ermertcan, Görkem Eskiizmir, Peyker Temiz
Sayfalar 174 - 175
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
15.
Haberler
Society News

Sayfa 176
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
16.
Bacak Venlerinin Tedavisi
Treatment of Leg Veins

Sayfa 177
Makale Özeti | Tam Metin PDF