TURKDERM: 44 (1)
Cilt: 44  Ek: 1 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
ÖNSÖZ
1.
Giriş
Introduction
Ertuğrul H. Aydemir
doi: 10.4274/turkderm.44.s2  Sayfalar 2 - 3 (1309 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

SÜREKLİ EĞİTİM
2.
Psikodermatoloji Tarihçesi ve Genel Bakış
History of Psychodermatology and a Global View
İlknur Kıvanç Altunay
doi: 10.4274/turkderm.44.s4  Sayfalar 4 - 6 (1801 kere görüntülendi)

3.
Dermatolojik Hastalıklarda Psikosomatik Yaklaşımın Önemi
Importance of Psychosomatic Approach For Dermatological Diseases
Mine Özmen
doi: 10.4274/turkderm.44.s7  Sayfalar 7 - 9 (1919 kere görüntülendi)

4.
Psikonöroimmünoloji ve Multifaktöryel Psikodermatolojik Hastalıklar
Psychoneuroimmunology and Multifactorial Psychodermatological Diseases
İlknur Kıvanç Altunay
doi: 10.4274/turkderm.44.s10  Sayfalar 10 - 15 (2072 kere görüntülendi)

5.
Primer Psikiyatrik Hastalıklar
Primary Psychiatric Diseases
Sibel Mercan
doi: 10.4274/turkderm.44.s16  Sayfalar 16 - 24 (2329 kere görüntülendi)

6.
Deri Hastalıklarının Psikojenik Sonuçları ve Komorbiditeler
Psychologic Outcomes of Dermatological Diseases and Comorbidities
Sibel Mercan
doi: 10.4274/turkderm.44.s25  Sayfalar 25 - 35 (2310 kere görüntülendi)

7.
Dermatolojik Hastalıklarda Görülebilecek Olan Diğer Psikiyatrik Tablolar
Other Psychiatric Problems, Can be Seen in Dermatological Diseases
Sibel Mercan
doi: 10.4274/turkderm.44.s36  Sayfalar 36 - 40 (2101 kere görüntülendi)

8.
Kendine Zarar Vermeyle Seyreden Hastalıklar
Self Inflicted Dermatological Diseases
Ertuğrul H. Aydemir
doi: 10.4274/turkderm.44.s41  Sayfalar 41 - 45 (2382 kere görüntülendi)

9.
Psikodermatolojik Hastalıklarda Tedavi Modelleri
Treatment Modalities for Psychodermatological Diseases
Şenol Turan, Mine Özmen
doi: 10.4274/turkderm.44.s46  Sayfalar 46 - 51 (1816 kere görüntülendi)

10.
Dermatolojik İlaçların Psikiyatrik Yan Etkileri
Psychiatric Adverse Effects of Dermatological Drugs
Mine Özmen, Alptekin Çetin
doi: 10.4274/turkderm.44.s52  Sayfalar 52 - 54 (2499 kere görüntülendi)

11.
Psikodermatolojinin Geleceği
The Future of Psychodermatology
İlknur Kıvanç Altunay
doi: 10.4274/turkderm.44.s55  Sayfalar 55 - 56 (1440 kere görüntülendi)

SONSÖZ
12.
Psikokutan Dermatozlu Hastaya Yaklaşım
Approach to the Patients with Psychocutaneous Disease
Ertuğrul H. Aydemir
doi: 10.4274/turkderm.44.s57  Sayfa 57 (1415 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF