TURKDERM: 45 (1)
Cilt: 45  Sayı: 1 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Niye Son “Bahar”!
Why in Autumn!
Ertuğrul H. Aydemir
doi: 10.4274/turkderm.45.01  Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Hiperhidroz
Hyperhidrosis
Meltem Önder, Gülhan Aksoy
doi: 10.4274/turkderm.45.02  Sayfalar 2 - 9

ARAŞTIRMALAR
3.
İstanbul Bölgesinde Çocukluk Çağında Görülen Deri Hastalıklarının Prevalansı
Prevalence of Skin Conditions Among Pediatric Patients in the Region of Istanbul
Burçe Can, Mukaddes Kavala, Zafer Türkoğlu, İlkin Zindancı, Sibel Südoğan, Filiz Topaloğlu
doi: 10.4274/turkderm.45.03  Sayfalar 10 - 13

4.
Dermatolog ile Hastalar Arasındaki Tanı Uyumu ve Uyumu Etkileyen Faktörler
Evaluation of the Diagnostic Compliance Between Dermatologist and Patients and Factors Affecting This Agreement
Yeşim Doğan, Tuğba Rezan Ekmekçi, Zehra Aşiran Serdar
doi: 10.4274/turkderm.45.04  Sayfalar 14 - 18

5.
Türkiyenin Doğusunda Kontakt Dermatitli Hastalarda Deri Yama Testi Sonuçları
The Results of Patch Testing in Patients with Contact Dermatitis in Eastern Turkey
Ömer Çalka, Ayşe Serap Karadağ, Necmettin Akdeniz, Serap Güneş Bilgili
doi: 10.4274/turkderm.45.05  Sayfalar 19 - 23

6.
Psoriasis Hastalarında Psoriasis İşlev Kaybı İndeksinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
The Turkish Version of the Psoriasis Disability Index: A Validation and Reliability Study
Neslihan Fişek, Gonca Gökdemir, Adem Köşlü, Günay Can
doi: 10.4274/turkderm.45.06  Sayfalar 24 - 28

7.
Malassezia Folikülitinin Lezyon İçeriklerindeki Elastik Lifler
Elastic Fibers in the Lesion Contents of Malassezia Folliculitis
Fatih Göktay, İkbal Esen Aydıngöz, Ayşe Tülin Mansur, Rıza Adaleti, Pembegül Güneş
doi: 10.4274/turkderm.45.07  Sayfalar 29 - 32

8.
Farklı Nemlendiricilerin Minimal Fototoksik Doz ve Minimal Eritem Dozu Üzerine Etkileri
Effects of Different Emollients on Minimal Erythema Dose and Minimal Phototoxic Dose
Evren Odyakmaz Demirsoy, Dilek Bayramgürler, Aysun Şikar Aktürk, Rebiay Kıran, Nilgün Bilen
doi: 10.4274/turkderm.45.08  Sayfalar 33 - 36

9.
İzotretinoin Kullanan 150 Akne Vulgaris Hastasında Yan Etkilerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Side Effects of Isotretinoin in 150 Patients with Acne Vulgaris
Ayşe Serap Karadağ, Ömer Çalka, Necmettin Akdeniz
doi: 10.4274/turkderm.45.09  Sayfalar 37 - 42

TURKDERM-9860
10.
Atopik Dermatitli Bir Çocukta Kaposi’nin Variselliform Erüpsiyonu
Kaposi's Varicelliform Eruption in a Patient with Atopic Dermatitis
Yonca Tanrıöver, Ayşe Öner, Cem Mansuroğlu
doi: 10.4274/turkderm.45.10  Sayfalar 43 - 45

11.
H1N1 Aşısı Sonrası Henoch-Schönlein Purpurası
Henoch-Schönlein Purpura After H1N1 Vaccination
Deniz Aksu Arıca, Serdar Özkasap, İbrahim Etem Arıca, Savaş Yaylı, Şafak Ersöz, Selim Dereci, Yunus Saral
doi: 10.4274/turkderm.45.11  Sayfalar 46 - 48

12.
Deri Yama Testiyle Doğrulanmış Setirizin ve Hidroksizin ile İlişkili Generalize Büllöz Fiks İlaç Erüpsiyonu
Generalized Bullous Fixed Drug Eruption Associated with Cetirizine and Hydroxyzine Demonstrated by Patch Test
Şafak Arslan, Levent Taşlı, Nida Kaçar, Şeniz Ergin
doi: 10.4274/turkderm.45.12  Sayfalar 49 - 52

13.
Megavoltaj Radyoterapi Sonrasında Gelişen Lokalize Akne Olgusu
A Case of Localized Acne Following Megavoltage Radiotherapy
Ali Murat Ceyhan, Didem Mullaaziz, Mehmet Yıldırım, Ali Ayata
doi: 10.4274/turkderm.45.13  Sayfalar 53 - 55

TANINIZ NEDIR?
14.
Tanınız Nedir?
What is Your Diagnosis?
Mustafa Özdemir, Ali Balevi
Sayfalar 56 - 57
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
15.
Haberler
Society News

Sayfa 58
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
16.
Yeni Yayınlar: Sikatrisyel Alopesi
New Publications: Cicatricial Alopecia

Sayfa 59
Makale Özeti | Tam Metin PDF