TURKDERM: 45 (2)
Cilt: 45  Sayı: 2 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
“Mini Klinik Değerlendirme Sınavı”
“Mini Clinical Evaluation Exercise”
Şeniz Ergin, Serdar Özdemir
doi: 10.4274/turkderm.45.14  Sayfalar 60 - 61 (1571 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Progresif Maküler Hipomelanozis
Progressive Macular Hypomelanosis
İnci Mevlitoğlu, Caner Aykol
doi: 10.4274/turkderm.45.15  Sayfalar 62 - 65 (2037 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMALAR
3.
Dermatoloji Derneklerinin ve İşlevlerinin İnternet Ortamında İncelenmesi
Review of Dermatology Associations and Their Functions on Internet
Sevda Gizlenti, Tuğba Rezan Ekmekçi, Şirin Yaşar
doi: 10.4274/turkderm.45.16  Sayfalar 66 - 72 (1534 kere görüntülendi)

4.
Hematolojik Malinite Olan Hastalarda Yüzeyel Fungal İnfeksiyonlar: Vaka Kontrollü Çalışma
Superficial Fungal Infections in Patients with Hematologic Malignancies: A Case-Control Study
Berna Ülgen Altay, Zeynep Nurhan Saraçoğlu, Nuri Kiraz, Ayşe Esra Koku Aksu
doi: 10.4274/turkderm.45.17  Sayfalar 73 - 76 (1786 kere görüntülendi)

5.
Pemfigusta Desmoglein Antikor Serum Düzeyleri ile Direkt İmmünofloresan Bulgularının Hastalığın Klinik Aktivitesi ile İlişkisi
Relationship of Serum Levels of Anti-Desmoglein Antibodies and Direct Immunofluorescence Findings with Clinical Activity of Pemphigus
Mediha Yılmaz, Emel Bülbül Başkan, Ferah Budak, Hayriye Sarıcaoğlu, Şükran Tunalı
doi: 10.4274/turkderm.45.18  Sayfalar 77 - 82 (1907 kere görüntülendi)

6.
Piyoderma Gangrenozum: 20 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Pyoderma Gangrenosum: Retrospective Evaluation of 20 Cases
Zehra Aşiran Serdar, Şirin Yaşar, Pembegül Güneş
doi: 10.4274/turkderm.45.19  Sayfalar 83 - 87 (2036 kere görüntülendi)

7.
Tırnak Batması Tedavisinde Topikal Anesteziklerin Etkinliği
Efficacy of Topical Anesthetics in the Treatment of Ingrown Nail
Fatma Gülru Erdoğan, Münevver Güven, Aysel Gürler
doi: 10.4274/turkderm.45.20  Sayfalar 88 - 92 (1899 kere görüntülendi)

8.
Akne Vulgaris Tedavisinde Topikal Niasinamid’in Etkinliği ve Güvenirliği
Efficacy and Safety of Topical Niacinamide for Acne Vulgaris
Zeynep Nurhan Saraçoğlu, Ayşe Esra Koku Aksu, Tuğçe Köksüz, İlham Sabuncu, İnci Arıkan
doi: 10.4274/turkderm.45.21  Sayfalar 93 - 96 (2174 kere görüntülendi)

9.
Pitriyazis Rozea Olgularında Demografik Özellikler ve İklimsel Faktörlerin İncelenmesi
Evaluation of Demographics and Climatic Factors/Disease Relationship in Patients with Pityriasis Rosea
Emel Bülbül Başkan, Hakan Turan, İlker Ercan, Serkan Yazıcı, Güven Özkaya, Hayriye Sarıcaoğlu
doi: 10.4274/turkderm.45.22  Sayfalar 97 - 99 (1885 kere görüntülendi)

TURKDERM-9860
10.
Sporotrikoid Kutanöz Layşmanyazisli Bir Olgu
A Case of Sporotrichoid Cutaneous Leishmaniasis
Fatma Gülru Erdoğan, Aslıhan Gül Çakır, Özay Gököz, Aysel Gürler
doi: 10.4274/turkderm.45.23  Sayfalar 100 - 103 (2074 kere görüntülendi)

11.
"Diskret" Papüler Müsinoz: Liken Miksödematozun Nadir Bir Subtipi
Discrete Papular Mucinosis-A Rare Subtype of Lichen Myxoedematosus
Havva Kaya Akış, Fatma Eskioğlu, Evrim Öztürk
doi: 10.4274/turkderm.45.24  Sayfalar 104 - 106 (2092 kere görüntülendi)

12.
Asitretin Tedavisiyle Düzelen İki Farklı Tipte Porokeratoz Olgusu
Two Cases of Different Types of Porokeratosis: Improvement with Acitretin Treatment
Mine Gökdemir, Aysun Şikar Aktürk, Kürşat Yıldız, Rebiay Kıran
doi: 10.4274/turkderm.45.25  Sayfalar 107 - 110 (2081 kere görüntülendi)

13.
Rekürren Herpes Zoster Olgusunda Profilaktik Antiviral Tedavi
Prophylactic Antiviral Treatment in Recurrent Herpes Zoster: A Case Report
Hatice Gamze Bayram, Hamdi Özcan, Yaşar Bayındır
doi: 10.4274/turkderm.45.26  Sayfalar 111 - 114 (3145 kere görüntülendi)

TANINIZ NEDIR?
14.
Tanınız nedir?
What is Your Diagnosis?
İlknur Balta, Emel Güngör, Müzeyyen Astarcı, Meral Ekşioğlu, Hüseyin Üstün
Sayfalar 115 - 116 (1290 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
15.
Bir “S”nin Düşündürdükleri..
Thoughts on a Letter “S”
Ekin Şavk
doi: 10.4274/turkderm.45.27  Sayfalar 117 - 118 (1376 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
16.
Yeni Yayınlar: “Emergency Dermatology”
New Publications: Acil Dermatoloji

Sayfa 119 (1037 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
17.
Haberler
Society News

Sayfa 120 (1063 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF