TURKDERM: 45 (2)
Cilt: 45  Sayı: 2 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
“Mini Klinik Değerlendirme Sınavı”
“Mini Clinical Evaluation Exercise”
Şeniz Ergin, Serdar Özdemir
doi: 10.4274/turkderm.45.14  Sayfalar 60 - 61
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Progresif Maküler Hipomelanozis
Progressive Macular Hypomelanosis
İnci Mevlitoğlu, Caner Aykol
doi: 10.4274/turkderm.45.15  Sayfalar 62 - 65

ARAŞTIRMALAR
3.
Dermatoloji Derneklerinin ve İşlevlerinin İnternet Ortamında İncelenmesi
Review of Dermatology Associations and Their Functions on Internet
Sevda Gizlenti, Tuğba Rezan Ekmekçi, Şirin Yaşar
doi: 10.4274/turkderm.45.16  Sayfalar 66 - 72

4.
Hematolojik Malinite Olan Hastalarda Yüzeyel Fungal İnfeksiyonlar: Vaka Kontrollü Çalışma
Superficial Fungal Infections in Patients with Hematologic Malignancies: A Case-Control Study
Berna Ülgen Altay, Zeynep Nurhan Saraçoğlu, Nuri Kiraz, Ayşe Esra Koku Aksu
doi: 10.4274/turkderm.45.17  Sayfalar 73 - 76

5.
Pemfigusta Desmoglein Antikor Serum Düzeyleri ile Direkt İmmünofloresan Bulgularının Hastalığın Klinik Aktivitesi ile İlişkisi
Relationship of Serum Levels of Anti-Desmoglein Antibodies and Direct Immunofluorescence Findings with Clinical Activity of Pemphigus
Mediha Yılmaz, Emel Bülbül Başkan, Ferah Budak, Hayriye Sarıcaoğlu, Şükran Tunalı
doi: 10.4274/turkderm.45.18  Sayfalar 77 - 82

6.
Piyoderma Gangrenozum: 20 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Pyoderma Gangrenosum: Retrospective Evaluation of 20 Cases
Zehra Aşiran Serdar, Şirin Yaşar, Pembegül Güneş
doi: 10.4274/turkderm.45.19  Sayfalar 83 - 87

7.
Tırnak Batması Tedavisinde Topikal Anesteziklerin Etkinliği
Efficacy of Topical Anesthetics in the Treatment of Ingrown Nail
Fatma Gülru Erdoğan, Münevver Güven, Aysel Gürler
doi: 10.4274/turkderm.45.20  Sayfalar 88 - 92

8.
Akne Vulgaris Tedavisinde Topikal Niasinamid’in Etkinliği ve Güvenirliği
Efficacy and Safety of Topical Niacinamide for Acne Vulgaris
Zeynep Nurhan Saraçoğlu, Ayşe Esra Koku Aksu, Tuğçe Köksüz, İlham Sabuncu, İnci Arıkan
doi: 10.4274/turkderm.45.21  Sayfalar 93 - 96

9.
Pitriyazis Rozea Olgularında Demografik Özellikler ve İklimsel Faktörlerin İncelenmesi
Evaluation of Demographics and Climatic Factors/Disease Relationship in Patients with Pityriasis Rosea
Emel Bülbül Başkan, Hakan Turan, İlker Ercan, Serkan Yazıcı, Güven Özkaya, Hayriye Sarıcaoğlu
doi: 10.4274/turkderm.45.22  Sayfalar 97 - 99

TURKDERM-9860
10.
Sporotrikoid Kutanöz Layşmanyazisli Bir Olgu
A Case of Sporotrichoid Cutaneous Leishmaniasis
Fatma Gülru Erdoğan, Aslıhan Gül Çakır, Özay Gököz, Aysel Gürler
doi: 10.4274/turkderm.45.23  Sayfalar 100 - 103

11.
"Diskret" Papüler Müsinoz: Liken Miksödematozun Nadir Bir Subtipi
Discrete Papular Mucinosis-A Rare Subtype of Lichen Myxoedematosus
Havva Kaya Akış, Fatma Eskioğlu, Evrim Öztürk
doi: 10.4274/turkderm.45.24  Sayfalar 104 - 106

12.
Asitretin Tedavisiyle Düzelen İki Farklı Tipte Porokeratoz Olgusu
Two Cases of Different Types of Porokeratosis: Improvement with Acitretin Treatment
Mine Gökdemir, Aysun Şikar Aktürk, Kürşat Yıldız, Rebiay Kıran
doi: 10.4274/turkderm.45.25  Sayfalar 107 - 110

13.
Rekürren Herpes Zoster Olgusunda Profilaktik Antiviral Tedavi
Prophylactic Antiviral Treatment in Recurrent Herpes Zoster: A Case Report
Hatice Gamze Bayram, Hamdi Özcan, Yaşar Bayındır
doi: 10.4274/turkderm.45.26  Sayfalar 111 - 114

TANINIZ NEDIR?
14.
Tanınız nedir?
What is Your Diagnosis?
İlknur Balta, Emel Güngör, Müzeyyen Astarcı, Meral Ekşioğlu, Hüseyin Üstün
Sayfalar 115 - 116
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
15.
Bir “S”nin Düşündürdükleri..
Thoughts on a Letter “S”
Ekin Şavk
doi: 10.4274/turkderm.45.27  Sayfalar 117 - 118
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
16.
Yeni Yayınlar: “Emergency Dermatology”
New Publications: Acil Dermatoloji

Sayfa 119
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
17.
Haberler
Society News

Sayfa 120
Makale Özeti | Tam Metin PDF